אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

פרשנות העולם היהודי-חרדי לשואה

מאת חנוך יצחקי, ניצול שואה

בימים אלה אנו מרכינים ראש בזכרנו את ששת מיליוני הקורבנות שנכחדו באכזריות על ידי המשטר הנאצי בשואה. גם העולם התרבותי הנאור הכיר באירוע ההיסטורי כמעשה נפשע, וארגון האומות המאוחדות קבע לו יום זיכרון אוניברסאלי. בארצות שונות נחשבת הכחשת השואה לפשע בר-עונשין.

מה שיותר מקומם, לכל הדעות, היא הצדקת השואה, המתאימה לשונאי ישראל. אך מה נלין על שונאי ישראל, מכחישי השואה ואלה המצדיקים אותה, אם בתוכנו - בלב ליבו של העם היהודי - קיים תהליך של הצדקת השואה? מחזירים בתשובה ויידעונים בפרוטה מסבירים את קיום השואה כגזירה משמים עקב התבוללות כביכול, שהתקיימה ביהדות אירופה. מעידים על תפיסה זו דבריו של הרב שך, כפי הושמעו בישיבת פוניבז' בינואר 1991 ופורסמו ב"יתד נאמן" באותו חודש. בין היתר נאמר ע"י אותו רב:

"...התאסף לחשבון ארוך עד שנתמלאה הסאה, עד שהגיע רגע לתשלום החשבון שמוכרח היה להיות שואה. כך יהודי צריך להאמין אם אינו מאמין כך, הרי הוא כופר בעיקר!"

מדבריו אנו למדים, שלגרסת העולם היהודי החרדי, הנאצים היו רק המוציאים לפועל, וה"השגחה העליונה" - בצדק ובדין כביכול - מזמנת לנו כעונש קולקטיבי, שואה בכל פעם "שנתמלאה הסאה", בה מובלים קהילות חסידים על רבניהם, תינוקות בית רבן ויהודים ישרי דרך, כצאן לטבח, אל תאי הגזים...

לעולם לא עוד ?...


ראה באתר חופש:

http://hofesh.org.il/yoman/special_issues/01/shach.html
http://hofesh.org.il/freeclass/parashat_hashavua/00/08_behukotai/behukotai.html
http://hofesh.org.il/articles/logic/tsunami/disasters.html
http://hofesh.org.il/papers/01/cruelty.html


אפריל 2008חברים ב- עוצב על ידי