google תועצמאב שפוח רתאב שופיח

google תועצמאב שפוח רתאב שופיח :שופיחה תזורחמ תא וסינכהו ,אבה רושיקה לע וקילקה


Hofesh

?םתשפיחש המ תא םתאצמ אל
:booka - ב םג תוסנל ץלמומ:שופיחה ןפוא
.ןהיניב OR עצבמ שופיחה עונמ ,חוורב תודרפומ םילימ רפסמ םימשורשכ
!וגצוי םה קר זא ,םילימה לכ תועיפומ םהבש םידומע ואצמנ םא ,לבא


ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא