אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

אדם חפשי

נ י א ו - צ י ו נ ו ת
עיקריה וכיצד לממשה

המאמר הזה פורסם ב"הישראלים של מחר",
מוסף מיוחד של "העיר" ושל "מקרוב", 11.12.98


תוכן העניינים

א. עיקרי יסוד
ב. פוסט-ציונות וניאו-ציונות
ג. איחוד הפילוג והמפלגות
ד. מושג האליטיזם בשיח הציבורי הישראלי
ה. מי לנו ומי לצרינו?
ו. עוז לתמורה בטרם פורענות
ז. תכנית הפעולה
ח. גם בתוך התקפת-הדמים...


הרצל בנימין זאב הרצל
(1860-1904)
חוזה מדינת היהודים,
מדינאי וסופר יהודי,
אבי הציונות המדינית
ומייסד ההסתדרות הציונית העולמית.

בספרו "מדינת היהודים" כתב הרצל:
"כלום תהיה לבסוף תיאוקרטיה?
לא! . . . לא ניתן כלל לדחפים תיאוקרטיים של אנשי
הדת שלנו להרים ראש. אנו נדע להחזיקם בבתי הכנסת
שלהם . . . בענייני המדינה אל להם להתערב, פן יביאו
עליה קשיים מבית ומחוץ".


אוגוסט 2000חברים ב- עוצב על ידי