אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
הספר: ויברא האדם את אלוהים בצלמו
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

מה חשב הרב עובדיה יוסף על מערכת המשפט...
כבר בשנת 1981

כבר בשנת 1981 (לפני עשרים שנה!) אמר הרב עובדיה:

"ודע כי אף על פי שהסמכות החוקית כיום מטעם הממשלה לדון היא לבתי המשפט החילוניים והשופטים שם יהודים הם, עם כל זה ברור כי לפי דין תורתנו הקדושה התובע את חבירו בבתי משפט שלהם גדול עוונו מנשוא, והוא בכלל מה שפסקו הרמב"ם וה"שולחן ערוך": "שכל הדן בערכאות שלהם הרי זה רשע וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו". כי מלבד שהשופטים אינם יודעים כלל בדיני התורה לשפוט בין איש לרעהו על פי ה"חושן משפט" והפוסקים ועוד שהדבר ידוע ומפורסם שהם דנים על פי חוקות העכו"ם וגם מכשירים לעדות עד אחד ואשה ופסול. ורבים מהם בעצמם פסולים לדון לפי ההלכה."

"שופטים יהודים כאלה שהם מוזהרים ומושבעים מהר סיני לדון אך ורק על פי התורה, והם פנו עורף אליה, ותחת לשפוט על פי חוקי התורה. . . דנים הם על פי חוק עותומני ומנדטורי בבחינת שפחה כי תירש גבירתה וילכו אחרי ההבל ויהבלו."

עובדיה
צייר: דן מלר

ב- 11.2.99 אמר הרב עובדיה על שופטי בית המשפט העליון:

"מי אלה האנשים האלה? ריקים ופוחזים, שפחה כי תירש את גבירתה. הם לא יודעים לקרוא משנה אחת כמו בני-אדם. ילד אחד שלנו בן 7-8 שנים יודע יותר טוב תורה מהם. אלה קוראים לעצמם בית משפט עליון, אבל הם לא שווים בית משפט תחתון. שר המשפטים צר ואויב הוא. כולם סוררים ומורים. אין להם לא דת ולא דין. כולם בועלי נידות. כולם מחללי שבת. אלה השופטים שלנו. עבדים משלו בנו".


מאי 1999חברים ב- עוצב על ידי