אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

כדי שהדברים יהיו ברורים:

החרדים נלחמים נגד החוק והמשפט של מדינת ישראל

מאת ירון (נכתב בשנת 1999)

כך כתב הרב עובדיה יוסף:
"ודע כי אף על פי שהסמכות החוקית כיום מטעם הממשלה לדון היא לבתי המשפט החילוניים והשופטים שם יהודים הם, עם כל זה ברור כי לפי דין תורתנו הקדושה התובע את חבירו בבתי משפט שלהם גדול עוונו מנשוא, והוא בכלל מה שפסקו הרמב"ם וה"שולחן ערוך": "שכל הדן בערכאות שלהם הרי זה רשע וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו". כי מלבד שהשופטים אינם יודעים כלל בדיני התורה לשפוט בין איש לרעהו על פי ה"חושן משפט" והפוסקים ועוד שהדבר ידוע ומפורסם שהם דנים על פי חוקות העכו"ם וגם מכשירים לעדות עד אחד ואשה ופסול. ורבים מהם בעצמם פסולים לדון לפי ההלכה." "שופטים יהודים כאלה שהם מוזהרים ומושבעים מהר סיני לדון אך ורק על פי התורה, והם פנו עורף אליה, ותחת לשפוט על פי חוקי התורה… דנים הם על פי חוק עותומני ומנדטורי בבחינת שפחה כי תירש גבירתה וילכו אחרי ההבל ויהבלו."

מה פרוש הדברים?
הרב עובדיה יוסף אוסר באיסור מוחלט, על פי ההלכה, להשפט בכל בית משפט של המדינה! כל מי שנשפט אצל שופטי המדינה נחשב על פי פסק ההלכה שלו לרשע מוחלט, לכופר ולאדם שמנסה להרוס את תורת משה רבינו ("מרים יד"). הרב עובדיה קובע ששופטי ישראל דנים על פי חוקים של עובדי אלילים ("חוקי עכו"ם") ושהם פסולים לגמרי כשופטים כי הם מוכנים לקבל עדות מאנשים שההלכה בכלל לא מכירה בזכותם להעיד בבית משפט, כמו למשל נשים שהן כולן פסולות לעדות ואסור לקבל עדות שלהן בבית משפט! חוקי מדינת ישראל, שנחקקו בכנסת הם "חוק עותומני ומנדטורי" והם כולם חוקי הבל לעומת חוקי התורה.

ועכשיו שימו נא לב:
א. הדברים הללו לא נכתבו בשבוע שעבר. הם נכתבו בשנת 1981! הם מופיעים בספר שפרסם הרב עובדיה באותה שנה בשם "יחוה דעת" (הדברים מופיעים בחלק הרביעי בעמ' שי"ב עד שי"ד).

ב. אין שחר לטענתו של אריה דרעי כי הרב עובדיה אמר דבריו "מתוך סערת רגשות על המצב הנוכחי". עובדיה יוסף אומר את הדברים הללו מזה שנים רבות, בקור רוח ותוך הבאת עשרות עמודי "הוכחה" הלכתית לפסיקותיו נגד החוק והמשפט של מדינת ישראל. הוא אפילו משתמש כל הזמן באותן המילים, כמו למשל הביטוי "שפחה כי תירש גבירתה" שבו שוב השתמש השבוע…

ג. לכל הדברים הללו אין שום קשר עם כבוד נשיא בית המשפט העליון השופט אהרון ברק - כאשר דברי עובדיה יוסף שהבאנו למעלה נכתבו, לא היה כבוד השופט ברק אפילו שופט בבית המשפט העליון! ההיטפלות החרדית אליו היא סתם תרוץ במלחמתם נגד כל מערכות החוק והמשפט של מדינתנו.

ד. מזה 20 שנה אומרים עובדיה יוסף וכל שאר הרבנים החרדיים בדיוק את הדברים הללו, בצורה הבוטה והגלויה ביותר. אנחנו פשוט מסרבים לשמוע!
הם הכריזו מלחמה על מערכת החוק והמשפט של המדינה, והם מנהלים אותה בכח ובכל האמצעים. הם גם לוקחים את כספינו כדי לחסל את הדמוקרטיה במדינה (ספרו הנ"ל של עובדיה יוסף הודפס מכספי משרד הדתות!)
יש להם מטרה אחת ויחידה: להחליף את החוק הדמוקרטי בחוקי ההלכה ואת בתי המשפט בבתי דין רבניים. הם רוצים להקים מדינת הלכה על חורבות מדינת ישראל הטובה והדמוקרטית. זו מטרתם האמיתית ולא כבוד השופט ברק. זו מטרתם האמיתית והם בכלל לא מסתירים אותה. למה אנחנו מסרבים לשמוע!?פברואר 1999חברים ב- עוצב על ידי