אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

בלבול בין "היסטוריה" ל'תנ"ך' בתכניות לימודים של משרד החינוך

המכתב הבא נשלח על-ידינו לגורמים המצויינים בתחילתו:


חופש - עמותה לחופש מדת (ע"ר)
מס' העמותה: 58-0083335
ת"ד 65227 תל-אביב 61652
www.hofesh.org.il
info@hofesh.org.il

28/11/2012

לכבוד:

משרד החינוך, מנהלת המינהל הפדגוגי, רח' שבטי ישראל 34 ירושלים 95105,
בדואר רשום + פקס. 02-5604035

הכנסת, יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט,
פקס. 02-6753158

הנדון: בלבול בין "היסטוריה" ל'תנ"ך' בתכניות לימודים של משרד החינוך

א.ג.נ.

הובא לידיעתנו כי בבתי ספר ברשת הממלכתית-דתית, מועברים תכני דת ותנ"ך בפיקוח משרד החינוך, לילדים בכיתות הנמוכות של בתי ספר יסודיים, תחת הכותרת המוטעה "היסטוריה". מצורפות סריקות ממספר עמודים בספר שכותרתו "שיעורים בהיסטוריה", אשר מצויין בתחילתו "משרד החינוך והתרבות - המנהל הפדגוגי". ילדים בגיל עשר לומדים ממנו כהיסטוריה צרופה כביכול ובשיעורי היסטוריה, על מעשיו והבטחותיו של אלוהים למלכי ישראל ויהודה. יצויין שהסריקות המצורפות הן דוגמאות בלבד וקיימות עוד רבות כמותן.

לימודים בעלי תכנים מסוג זה מקומם בשיעורים הנושאים את הכותרת 'תנ"ך' ו/או 'דת' וכדומה. ללמד תכנים אלה תחת הכותרת "היסטוריה" שקול ללימוד העובדה כביכול שהשמש והכוכבים סובבים סביב כדור הארץ, תחת הכותרת "מדע", והלא מטרתנו היא קידום החינוך בישראל ולא הסגתו לאחור. כעם שנאבק על שמירת ההיסטוריה וזכרה, חובה יתרה עלינו לדאוג להורות אותה בעצמנו באופן נאות, ובוודאי כאשר מדובר בילדים רכים, ובפיקוח רשמי של משרד החינוך.

אנו מצפים להתייחסותכם.

בכבוד רב,

 . . .
בשם ועד העמותה

אנו מקווים ליידע אתכם במהרה בתשובות משרד החינוך וועדת החינוך.

עדכון:

קיבלנו תשובה זמנית על המכתב לעיל ממשרד החינוך, ובו כותבת לנו הגב' גליה פררה (לשכת הסמנכ"לית הבכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי), כי עלינו להפנות את מכתבנו ליו"ר המזכירות הפדגוגית ולא למנהלת המינהל הפדגוגי, הואיל והאגף לתוכניות לימודים שייך כבר מספר שנים למזכירות הפדגוגית.

אשר על כן שלחנו שוב אותו המכתב, בעדכון כתובת הנמען:


חופש - עמותה לחופש מדת (ע"ר)
מס' העמותה: 58-0083335
ת"ד 65227 תל-אביב 61652
www.hofesh.org.il
info@hofesh.org.il

17/12/2012

לכבוד:

משרד החינוך, יו"ר המזכירות הפדגוגית, פרופ' עפרה מייזלס, רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים 95104 -- בדואר רשום + פקס. 02-5602085

. . .

אנו שוב מקווים ליידע אתכם במהרה בתשובות שנקבל.

עדכון נוסף:

קיבלנו תשובה על המכתב לעיל ממשרד החינוך. ראו את התשובה ואת תגובתנו עליה.


נובמבר 2012חברים ב- עוצב על ידי