אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
כל מה שרציתם לדעת על ברית מילה או שהעדפתם לא לדעת
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > יוצאים בשאלה  לגירסת הדפסה     

על היציאה לשאלה כיום

מפגש עם ח"כ רוני בריזון ויוצאים לשאלה
בית ציוני אמריקה, תל-אביב, 28.11.2003

מאת כתב חופש לענייני דתות

רוני בריזון, היום חבר כנסת מטעם "שינוי", יצא בשאלה בגיל 12, ומשמש ראש הלובי של היוצאים לשאלה בכנסת. שמעון, כיום עורך-דין, ולייזר, מרכז הפורום ליוצאים לשאלה ב"תפוז" - שניהם יוצאים לשאלה אף הם. שלושתם השתתפו בפאנל, שנועד להסביר לציבור מהי ממדיה כיום של היציאה לשאלה (דהיינו: עזיבת העולם הדתי לעולם החופשי), ומהם השינויים החברתיים והמימסדיים המהווים גורמים בעלי משמעות בחברה החרדית כיום.

רוני בריזון
ח"כ רוני בריזון

היציאה לעולם החופשי - החילוני, המסורתי והאתיאיסטי הולכת וגוברת, והחיים המודרניים מגיעים, מה לעשות, גם לחברה החרדית. מסייעים בכך המיחשוב והטלוויזיה, וגם הוראות חמורות של רבנים ו"גדולי תורה" אינם מצליחים למנוע פרצות בחומה מסוגרת זו. הלך הרוח בקרב הציבור החרדי הוא פחות קיצוני. מסתמנים ירידה בילודה ועליה במספר הפניות לערכאות אזרחיות במקום לבד"צ - בית דין צדק של העדה החרדית, שהוא מערכת המשפט הפנים-חרדית.

שינויים אלה מוליכים לתופעה המוגדרת בשפה החרדית "התפקרות" בקרב בחורי ישיבות: הולכת וגוברת נטישת הלימוד בישיבה ונטישת החיים במסגרת הדתית, ורווחת תופעת ה-"יציאה לשאלה". היציאה לשאלה, עם כל הקושי הכרוך בה, אופיינית לדור הצעיר. למבוגרים - בעלי המשפחות, הדבר כמעט בלתי אפשרי, להוציא יחידי-סגולה, בגלל מגבלות כלכליות, חברתיות ומשפחתיות. כאן נתקלים בתופעה המוכרת בשם "אנוסים", שתוארה בידי שמעון ורוני.

ה"אנוסים" הם יהודים שנולדו לעולם החרדי, הגיעו לבגרות והקימו משפחות, אבל בלבם ובנפשם כבר אינם מאמינים באלוהים, ואינם מוסיפים לקיים את מצוות הדת. מסיבות שלהם - כלכליות, משפחתיות וחברתיות - הם מעדיפים, בחוסר רצון ובלית-ברירה, להמשיך בחייהם בעולם החרדי, כשהם "מחופשים" בצורתם החיצונית לחרדים: לבוש, זקן ופיאות, כובע ומגבעת. איש - כולל האשה והילדים - אינם יודעים מהו ומיהו אביהם בנפשו וברגשותיו. רוני גורס, שכ-20%-25% בקרב הציבור הדתי-חרדי אינם מאמינים באלוהים, ואינם מקיימים את מצוות הדת.

לייזר
לייזר

לייזר, יוצא לשאלה - מרכז את הפורום ליוצאים לשאלה מטעם "תפוז" באינטרנט - סיפר על מאפיין חדש של יוצאים לשאלה כיום. פרט ליציאה של בודדים גוברת עזיבה של קבוצות ושל משפחות שלימות. הקבוצות - מספר חברים, מעטים עד רבים, עוזבים יחדיו. הלחץ מצד המימסד החרדי על הקבוצה קטן מזה המופעל על העוזב הבודד, ובקבוצה נעזר היחיד בידי חבריו, גם כלכלית וגם מורלית.

לייזר מביע דעה נחרצת שיש לעשות להצלת נפשות בציבור החרדי, לשכנע יהודים חרדים לנטוש את אורחות-חייהם ולחיות באופן חופשי, כשהם ריבונים לעצמם. "החיים בעולם החרדי הם שקר וטעות נוראה", מביע לייזר את דעתו.

לייזר קובע שישנה עליה ברמת האלימות מצד גורמים חרדיים כנגד יוצאים לשאלה, והוא מקבל כיום איומים רבים יותר משקיבל בעבר.

ח"כ רוני בריזון הציג בפני המאזינים מספר נתונים שיש בהם חידוש או משמעות, שכן בחודשים הלא-רבים מאז כינון הממשלה החדשה, התקבלו מספר החלטות ממלכתיות חשובות בתחום זה:

  1. זו הממשלה הראשונה מזה שנים רבות שהחרדים אינם חלק ממנה. אין ספק, שחוקים, החלטות וסעיפי תקציב רבים, הבאים לחסל עוול בחלוקת הכספים ואפלייה לטובת המגזר החרדי לא היו מתקבלים לו החרדים היו בממשלה;
  2. באוגוסט השנה הועברו 240 מיליון שקלים ממשרד הדתות למשרד החינוך. זוהי נגיעה בתלמודי-תורה ובבתי הספר היסודיים החרדיים, שניזונו מכפל תקציבים - ממשרד הדתות והחינוך גם יחד;
  3. בחודשים אוקטובר-נובמבר פורק משרד הדתות. השנה עדיין הוא מתוקצב, אבל בספר התקציב לשנת 2004 הוא אינו קיים עוד;
  4. בתי הדין הרבניים עוברים, כדינו של כל בית-דין, לאחריותו של משרד המשפטים;
  5. הרבנות הראשית תמשיך לפעול, אבל תחת כנפי משרד ראש הממשלה או משרד המשפטים;
  6. "ערכים" אינה מקבלת עוד תקציבים ממלכתיים;
  7. הועלה לדיון ציבורי נושא הנישואים האזרחיים, והוקמה ועדת כנסת לנושא זה.

כלי התקשורת החרדיים יוצאים בשצף קצף כנגד מגמה זו, וכמתקפת-נגד צפויה בתוך שנה השקעה מאסיבית של העולם הדתי, כולל ובייחוד הדתי-לאומי, במאמץ להחזרה בתשובה, או בשפתם המטעה "קירוב רחוקים" (בשפה החופשית "תיחרוד" - הפיכת אדם חופשי לדתי חרדי, מתחרד). החרדים מפעילים כיום רשתות ענפות של בתי-ספר ל-"קירוב רחוקים", בהם "ערכים" ורשת של 27 בתי-ספר "צוהר" של בעלז. לומדים בהם 15,000 תלמידים.

לאחר דברי המרצים התקיים דיון בשיתוף הקהל. הקסים את כולם עוז - יוצא לשאלה צעיר בן 16, שניתח בבהירות רבה וברגש עמוק את הסיבות לעזיבתו את הדת, לאחר שנוכח ברמייה הכרוכה בה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

הכנס הסתיים לאחר הזמן שנקבע לו, וגם אז לא מיהרו המשתתפים להתפזר איש לדרכו. בלב רבים עימם שוחחתי, הוא השאיר טעם של "עוד".


דצמבר 2003חברים ב- עוצב על ידי