אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > השתלטות חרדית  לגירסת הדפסה     

19.1.99 23:23

לפני כל העיתונים של מחר, אנו גאים לספר לכם כאן:

לא יוקם בית המדרש ברמת אביב הירוקה!

כמו במקרים רבים נוספים בעבר בהם לא נותר הציבור החילוני אדיש, ובהם קמו מספר נציגים של הציבור החילוני ונאבקו למען זכויותיו, זה קרה גם הפעם:

בישיבתה מיום 19.1.99 קבלה ועדת ההתנגדויות של מינהל ההנדסה של עירית תל-אביב-יפו, בה כיהנו, בין היתר, סגן ראש העיריה מר איתן סולמי, ד"ר משה טיומקין ושמואל מזרחי, את דרישת תושבי שכונת רמת אביב הירוקה בתל-אביב שלא לאשר הקמת "בית מדרש" בשכונתם החילונית. נציגי התושבים עדיה מעוז ואריה רסלר, ועימהם כ-50 תושבים נוספים, הציגו את עמדתם הנחרצת, ותמכו בהם חברי סיעת מרצ במועצת העיר, צופיה מלר ומיכאל רועה, ונציגי עמותת "עם חופשי" - עו"ד יוסי פריצקי ואבי בליזובסקי.

גם לכם ולנו היה חלק קטן בהישג הזה. הנה עוד כמה פרטים מאותה ישיבה:התנגדות תושבי רמת אביב הירוקה להקמת בית מדרש בשכונתם

ביום 19.1.99 התקיימה ישיבה של ועדת ההתנגדויות של מינהל ההנדסה של עירית תל-אביב-יפו, שדנה בדרישה של תושבי שכונת רמת אביב הירוקה בתל-אביב שלא לאשר הקמת "בית מדרש" בשכונתם החילונית. חברי סיעת מרצ במועצת העיר, צופיה מלר ומיכאל רועה, השתתפו בדיון ותמכו בדרישת התושבים. צופיה מלר הגישה לכל חבר בוועדה תיק עב-כרס, שכולל מידע אודות השתלטות וניסיונות להשתלטות חרדית על שכונות ויישובים ברחבי הארץ. רוב המידע בתיק זה לוקט מתוך המדור "הכוח החילוני" באתר "חופש".

להלן מכתב ההקדמה שנלווה לתיק הזה:ד"ר צופיה מלר
חברת מועצת העיר, עיריית תל-אביב - יפו, סיעת מרצ
טלפון: 5218375 * פקס: 5216453

לכבוד חברי צוות ההתנגדויות, מינהל ההנדסה, עירית תל-אביב-יפו

הנדון: התנגדות תושבי רמת אביב הירוקה
לבקשה לבניית בית מדרש בשכונתם דיון
בתאריך 19.1.1999

חברי ועדה נכבדים,

על שולחנכם מונחת היום לדיון התנגדותם של תושבי שכונת רמת אביב הירוקה, שכונה חילונית באופייה ובהרכב תושביה, שיש כוונה לבנות בליבה בית מדרש. הרעיון להקים בית מדרש דתי-חרדי בלב שכונה חילונית איננו חדש, ואיננו תמים. לפנינו שלב אחד בלבד ממערכת מאורגנת היטב, הפועלת ברחבי הארץ בדרכים תמימות לכאורה, ובמסווה של "רק בית כנסת", או "רק ישיבה", או רק "בית מדרש", עושה להחדרת מרכיבים דתיים וחרדיים לתוך ישובים חילוניים ולהשתלטות חרדית עליהם. ההתחלה היא תמיד "רק בית כנסת", והטיעון ההגנתי הוא "מה רע בכך?" או "הרי מדובר בסך הכל ביהדות ובערכים יהודיים". השלב השני הוא טרנספר של תושבים דתיים ממקומות שונים בארץ אל תוך אותו ישוב או אותה שכונה. השלב השלישי הוא סגירת רחובות לתנועה בשבתות, וכפייה דתית בנושאי בילוי ותרבות בעיר, בטענה של "פגיעה בזכותו של התושב הדתי" או "ברגשותיו". השלב האחרון הוא בריחה, בלית ברירה, של התושבים החילוניים אל מחוץ לישוב.

לו באנו להקים בית כנסת רפורמי דווקא בלב ישוב דתי כמו בני-ברק, או בתוככי שכונה כמו "מאה שערים", הכי לא היה אקט זה מתפרש ע"י תושבי המקום כמעשה של קנטרנות "להכעיס"? האם לא היה מתקבל ככוונה לשנות את אופיו של המקום, או כפגיעה ברגשותיהם של תושביו?

מדוע, אם כן, אין נכונות מצד יוזמי תוכנית "בית המדרש" האורתודוכסי להבין, כי כך בדיוק מתפרש צעדם זה בעיני תושבים חילוניים, כשמנסים לשנות, למורת רוחם, ועל אפם וחמתם, את אופייה החילוני של שכונתם? לא יעלה על הדעת שמועצת העיר החופשית והפתוחה תל-אביב-יפו תיתן ידה לשערוריה כזאת!


לפניך תיק ובו לקט חלקי מאירועים זהים או דומים, שאירעו ברחבי הארץ בשנים האחרונות. התרחישים המתוארים בו חוזרים על עצמם בכל ישוב או שכונה, ולכן הם יתרחשו גם במקרה הנדון אם לא תמנעו אותם מבעוד מועד.

ד"ר צופיה מלר
לתיק צורף חומר הקשור לנסיונות השתלטות ביישובים הבאים:

נווה פרדסים - פרדס-חנה, תל-אביב - רמת אביב א', רמת אביב ב', רמת אביב ג', יעף, צורן, חולון, נווה רותם - פרדס חנה, רעננה, כפר-סבא, חיפה, אילת, מודיעין, קיבוצים, טבריה, ירושלים, שכונת דובדבן - כפר-סבא, שכונת נאות חצרים - באר-שבע, שכונת נווה מנחם - באר-שבע, שכונת נווה-צדק - תל-אביב, שכונת נווה עופר - תל-אביב, שכונת התקווה - תל-אביב, וכן, משנת 1987: יבניאל, ראשון-לציון, רחובות, ירוחם, נתיבות, אופקים, צפת.חברים ב- עוצב על ידי