אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
האם כשרות טובה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > במות חופש  לגירסת הדפסה     

הערלים יחדירו את עורלתם לערוותם הסרוחה

דרך חליפית להתדיין

גולשים רבים כותבים אלינו, חלקם מגיבים, אחרים שואלים שאלות, ויש ששני הדברים גם יחד. כותבים אלינו חילוניים. כותבים אלינו דתיים - מאמינים יותר ופחות. לפעמים אנו גם מקבלים מכתבים מארצות רחוקות.

מרבית ההתכתבויות, בין שמעורבים בהן חילוניים ובין שדתיים, מתנהלות בדרך כלל על מי מנוחות. כמובן שחלק גדול מהן אינו מסתיים בשכנועו של צד זה או אחר, אבל באשר לרבות מהן ניתן לומר שחשיבותן בעצם קיומן. עם זאת, מדי פעם אנו מקבלים "יצירות מופת" עתירות שטנה - את חלקן כבר טרחנו לפרסם בעבר, במסגרת מדור הביקורת על האתר.

חופש

יצירת המופת הבאה, מאת שרוני (שם בדוי - הפרטים המלאים שמורים במערכת) נשלחה אלינו עם פתיחה המעידה שנועדה אולי לעמותת חדו"ש. יידענו כמובן את עמותת חדו"ש, אבל מצאנו לנכון לשתף גם אתכם ביצירה ייחודית זו, פרי מערכת חינוך הממומנת בכספי מדינת ישראל:

לתנועת חידו"ש המיושנת האנטישמית
והרי תגובתי לכם על החולי הקשה בו אתם שרויים.

כמה אני מבין את בורא עולם שהביא עליכם את השואה. אתם ערב רב, כוזרים, גזענים, בעלי מוטיבציה גרמנית נאצית, פוקרים ופוקרות. אבותיכם אשמים בהמיטם על עצמם ועל העם היהודי את זוועות השואה. אתם באופייכם בתרבותכם בגזענותכם, בדיוק כמו אחיכם מנדיכם מגרמניה אותן חלאות חיות דו-רגליות, צמאי דם ושנאה יוקדת, עם הדה-שטירמר האנטי יהודי וחרדי שלכם, נגד ה' משה נביאו ותורתו וישראל עמו. אילו ניתנה לכם האפשרות הייתם בונים גטאות ומשחילים לשם את החרדים את המזרחיים, כמו אותם גרמנים וגרמניות "מהסטלג" שומרים עם כלבי זאב הקשורים עם רצועה בידם שהשחילו את היהודים כחיות למחנות השמדה.

בדבר אחד הגרמנים הנאצים שונים מכם, הם לא צבועים ובעלי רגשי נחיתות כמותכם. אתם גאים בתרבותם, אוהבים אותם עד לשד עצמותיהם, תהיו מוכנים להתמסר אליהם כדי להרגיש אותם ולהריח אותם. בעבר עשו זאת "המשכילים" היהודים הכוזרים, אבל התוצאה ידועה, פשוט להריח אתכם זה כמו להריח נבלה סרוחה שתולעים מבצבצים בריקבון המעלה באשה מוגלה ודם, והצחנה נודפת עד ת"ק פרסה. משכיליה היהודים הכוזרים תקופת ההשכלה התעללו באחיהם היהודים החרדים, בהסיתם את ראשי השלטון להטיל עליהם מסים, ללמד ולדבר בישיבות רק גרמנית ואם ברומניה רק רומנית, להחדיר את הליב"ה ללב החרדי כדי שיראו כמוכם כאומות העולם. נשות ובנות המשכלים היהודים התערטלו פסקו את מפסעותיהם כדי שהערלים יחדירו את עורלתם לערוותם הסרוחה לא היו יהודים לא בביתם וכ"ש בצאתם. אלא חיות אדם הן בביתם והן בצאתם. אין כאן חידו"ש אלא ניסיון להשיב ישן נכשל, כחידו"ש.

אני שב ואומר "מי שהביא שואה על העם היהודי, הם אלה שאתם ממשיכים את דרכם היום. הפרופסור קלוייזנר כתב בספרו "יש"ו הנוצרי" "מאפס יצא אפס". זו התוצאה של הציונות הדתית "יותר משקרבה חילוניים ליהדות, קרבה היא את בניה ובנותיה דרך האקדמיה לחילוניות שסופה כפירה, וסופה עוד שואה. משכלי אז מסרו יהודים לגויים, ואתם משכילי היום מוסרים יהודים ליהודים כוזרים. הם גרמו ואשמים בשואה והסבל של העם היהודי, ואתם אשמים ברדיפה אחרי שומרי התורה, ותביאו לשפיכות דמים. אתם מקנאים בהם שהם גאים ונאמנים לאמונתם תורתם ויהדותם, ואילו אתם מתביישים ביהדותכם ולכן גם לא ציונים אתם, כי ציוני חייב להיות יהודי שומר תורה ומצוות קלה כבחמורה, ומבדיל עצמו מהגויים בכל מכל כל. אתם בכל מכל כל גויים.


מרץ 2013חברים ב- עוצב על ידי