אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
הספר: ויברא האדם את אלוהים בצלמו
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > במות חופש  לגירסת הדפסה     

"אני מרחמת על אנשים כמוכם שבורחים מהאמת!"

האם היו שני ברקיוזאורוסים בתיבת נח?

ההתכתבות עם נעמי החלה באוקטובר 2003. נעמי (שם בדוי), צעירה דתייה, פנתה לאתר חופש במכתב ארוך, מייגע ועמוס בטיעונים והצהרות לגבי "אלוקים" ו- "תורתנו הקדושה". ניצן ברר מתוכו נושא או שניים, והתעקש לרדת, יחד עם נעמי, עד לשורשיהם, ולמצותם עד תום. כעבור חודשיים של התכתבות רציפה - לעתים כמה מכתבים באותו יום - בתחילת דצמבר 2003, נטשה נעמי במפתיע את ההתכתבות.

תשובותיה של נעמי נשאו אופי של חזרה על עצמן, כשהיא "מוכיחה" טענות בצורה מעגלית, בלא שהיא מציגה עמדה הגיונית. הואיל ודרך זו של הצגת טיעונים מצדו של אדם דתי אופיינית לרבים, מצאנו לנכון להעלותה באתר, כמות שהיתה.

נעמי לאתר חופש
5 באוקטובר 2003

הוכחות לאמיתות התורה

פלא ידיעת התורה על החיות היחידות בכל העולם המעלות גירה עם ידיעה מדהימה בהעלאת הגירה הייחודית של השפן והארנבת: העלאת הגירה של השפן והארנבת כותבת התורה הקדושה ויקרא י"א ה שהארנבת והשפן אסורים באכילה כיוון שיש להן סימן כשרות אחד מתוך השתיים כלומר הארנבת והשפן מעלים גרה אך הן לא מפריסות פרסה ושוסעות שסע ציטטה: ואת השפן (לא לאכול) כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם" והרי לא ידוע שהשפן והארנבת מעלים גירה ולא מזמן גילו ביולוגים כי הארנבת LEPUS שבה ואוכלת את גלליה הרכים כדי לעכל שוב את המזון שלא נתעכל וכמו כן השפן המקראי הקדמון ORYCTOLAGUS הנקרא בימינו "ארנבון" ותופעה זו נקראת COPROPHAGY ייחודית בצורה קבועה רק בשני בעלי החיים האלה (וישנה גם בשרצים שממילא אסורים כולם וכל "סימן" כשרות לא רלוונטי לגבם) וד"ר א. שור זואולוג חילוני מפורסם מאשר שזו נחשבת להעלאת גירה מדעית לכל דבר וזה מראה בעליל על ידיעת התורה בטבע הנסתר של החיות אלפי שנים לפני שגילו זאת המדענים!!! ואם תאמר שזו הורדת גירה ולא העלאה זו שטות גמורה כיוון שהארנבת מעלה בפיה את הגללים מפי הטבעת לאוכלם דוגמה נוספת אין לך בעולם בהמה וחיה שיש להם שלושה סימנים גם יחד (התורה מונה את הסימנים כשתיים כי מפריס פרסה ושוסע שסע זה ביחד אך אנו מגדירים אותם כשלוש בכדי לא להתבלבל ולהגיע לידי עבירה) אלא עשרה מינים שמנתה התורה: מן הבקר שור (בשור נכלל רק מה שקיבלנו במסורת מאבותינו שזה: פר פרה עגל עגלה) מן הצאן כבש ועז (שוב רק מה שנמסר לנו מאבותינו אנו אוכלים וזה בכבש- כשב תיש וגדי) וזה מן הבהמות שלושה שמנתה אותם התורה ומן החיות שבעה שמנתם התורה איל צבי יחמור אקו דישון תאו וזמר (ג'ירפה) אך מן החיות אנו אוכלים רק את מה שנמסר לנו מאבותינו וזה הצבי אנו אוכלים רק דברים מסוימים ממה שמנתה התורה כיוון שחלה ירידה בדורות כלומר התחלנו לעזוב את דרך התורה ועכשיו איננו יודעים איפה שוחטים את אותה החיה כלומר איפה בדיוק בצוואר כדי שלא נכאיב לבהמה ולחיה ושהשחיטה תהייה מידית ללא כאב ובכדי שהשחיטה תהיה כשרה לכן איננו אוכלים את אותן בהמות וחיות אם כן לאור כל ההוכחות שהבאתי לפניך לאמיתות התורה איך אפשר לומר שאין משהו שיצר את כל זה ? הקב"ה יצר את העולם ולכן ידע אלו בהמות מעלות גירה ואלו לא.

להזכירך התורה נכתבה לפני אלפי דורות שעדיין המדע לא היה בכלל קיים!!!! אם כן איך אפשר לומר שאין אלוקים?

אני מרחמת על אנשים כמוכם באמת שבורחים מהאמת שמנסים להסתיר את האמת ולומר שאין בורא לעולם אתן לך דוגמה אתה מכיר את מחזור חיים של הדבורה? אתה יודע שללא הדבורה כל העולם לא היה קיים כי הרי היא מפרה מפרח לפרח אם כן כאשר אתה לוקח שעון ומביט בו אתה חושב שהוא נוצר לבד? ברור שלא!!! הרי יש מישהו שעבד שעות כדי להמציא אותו כאשר אתה מסתכל על הבריאה הנפלאה הזו אתה לא חושב שמישהו יצר אותה? אני אומר לך משהו ככל שאנו מטיבים להתבונן ומרבים לחקור אנו מגלים שאין סתם ואין מקרה בשום עניין ובשום תחום אם כן מהעושה האדם בכל המציאות הזאת האם כאן הכול הפקר? אצלו הכול מותר? האיש הישר בעיניו יעשה? אומר לך משהו אגלה לך סוד שניגלה לי כאשר האדם ממנצל עולם ומלואו למען ייהנה ויתענג ללא חשבון וללא גבול וללא הדרכה מוצאת האנושות את עצמה לפתע שוחה בים של אשפה ונושמת אוויר של רעל האשפה הזאת שאיננו יודעים כיצד להיפתר ממנה והאוויר הזה שחונק את הראות ומרעיל את הנשמה היא תשובתו הנצחית של בורא עולם לאדם שסרח דע לך החברה להגנת הטבע קמה כדי להגן על הטבע מפני האדם במישור יותר עמוק היא קמה כדי להגן על האדם מפני עצמו!!!! שומע???!!!! אנו איננו נזקקים לכל זאת הכול כתוב בתורתנו הקדושה רחבה היא מארץ מידה ועמוקה היא מיני ים המוסר והיושר קודמים אצלנו לקדמה ולטכנולוגיה אבל כשהאדם הופך את היוצרות אז מתעוות המוסר ומתעקם היושר ככל שהאדם נעשה חמדן יותר כך הוא נעשה צרכן בלתי נלאה של אנרגיה וכך הוא הולך ונחנק לאט לאט וזו רק ההתחלה תביט על חיי הפרט כמה גירושים יש בחברה שממנה אתה בא כמה רצח כמה ניאוף דע לך אני באמת נראית מיושנת אך אני מקבלת זאת באהבה רק התורה היא נר לרגלי ואר לנתיבותיי שמרה שומרת ותשמור על עם ישראל.

בברכת הצלחה בהמשך הדרך
נעמי

ניצן
29 באוקטובר

שלום לך נעמי - קיבלתי את מכתבך הארוך, ומאחר שזמני קצר ואינני מתכוון להשקיע בכמות כה גדולה של טקסט, אני מפציר בך: אם יש לך משהו חכם להגיד, אנא שלחי לי אותו בהגבלה של עשר שורות אם את מעוניינת בתשובה (בהנחה שאכן את מעוניינת). לא צריך מאה הוכחות לטענה - מספיק אחת. כמובן שאינך חייבת, ייתכן ומעניין אותך רק להשמיע ולא באמת לשמוע.

בינתיים, כינית את מכתבך הארוך בכותרת "הוכחות לאמיתות התורה". האם את מתכוונת לכך שכל סיפורי התורה ללא יוצא מן הכלל אמיתיים או שרק חלק מהם? אם רק חלק מהם, אשמח לדעת על איזה מהם אינך טוענת שהם נכונים, ואם כולם - אשמח לקבל את אישורך לכך, שאת טוענת שהשמש נוצרה לאחר כדור הארץ, ושהנקבה האנושית נוצרה לאחר הזכר האנושי.

בברכת חודש טוב,
ניצן מאתר חופש

נעמי
29 באוקטובר

ניצן - כל התורה וכל סיפוריה אמת לאמיתה מן הפרט השולי ביותר ועד לחשוב ביותר.

נעמי

ניצן
29 באוקטובר

שלום נעמי יקרה - אם אכן את טוענת שכל הסיפורים המופיעים בחמשת חומשי תורה (ואולי אף יותר מכך) הם אמת לאמיתה, הרשי לי לשאול אותך שאלה אחת שמטרידה אותי: לפי סיפורי התורה, כדור הארץ נוצר לפני 5764 שנים. מאידך, ישנה תמימות דעים בין החוקרים (כולל כמובן ד"ר א. שור, שהוכחת את הסתמכותך על דבריו) לגבי קיומם של דינוזאורים על-פני כדור הארץ בתקופה של עד לפני כ-60 מיליון שנה לערך. האם לדעתך הם משקרים במודע, או טועים?

תודה,
ניצן

נעמי
30 באוקטובר

ניצן!! הם אינם משקרים אלא טועים! אני נתתי את דוגמתו של ד"ר א.שור כיוון שהוא פרופסור חילוני אך זה לא אומר שאני מסתמכת על כל דעותיו.

בברכה
נעמי

ניצן
30 באוקטובר

שלום נעמי - איך את יודעת על אילו דברים שאומר ד"ר א. שור (או כל מומחה אחר בתחומו) להסתמך, ועל איזה לא? אנא הסבירי לי את השיטה שעל פיה את בוחרת בין דבריהם של המומחים. תודה וסליחה על הניג'וס, אבל זה מעניין אותי. באמת.

ניצן

נעמי
31 באוקטובר

ניצן - על פי התורה כמובן הרי הקב"ה יצר את העולם והוא נתן לנו את התורה לכן אתה תראה שעוד כמה שנים שהטכנולוגיה תתפתח יותר שבאמת יגלו שהייתה טעות בידם והעולם לא נוצר לפני 60 מליון שנה זה כמו הרבה דברים אחרים שהתורה כתבה וכל המדענים בעולם סתרו זאת והיום התברר שזה באמת נכון והתורה אמת לאמיתה ונכונה ואין שום פרט שאיננו נכון בתורה וכמו שאמרתי רק התורה היא נר לרגלי ואור לנתיבותי.

בברכה,
נעמי

ניצן
31 באוקטובר

שוב שלום לך, נעמי. ראשית תיקון קטן: איש לא טען שהעולם נוצר לפני 60 מליון שנה - זאת התקופה המיוחסת לסוף עידן הדינוזאורים. כדור הארץ עצמו קיים כמעט פי מאה מזה.

אני מסכם את ההתכתבות בינינו עד עכשיו:

- את מעידה על עצמך שעל פי התורה את בוררת בין דברים שונים של מומחים, כדי לדעת על מה להסתמך ועל מה לא.

- את עושה שימוש בדברים שאת בוררת, כדי לחבר ולשלוח לנו הוכחות לאמיתות התורה.

האם סיכמתי נכון?

סוף שבוע טוב,
ניצן.

נעמי
31 באוקטובר

ניצן שלום!!! אני לא מסתמכת על שום דבר שאיזה פרופסור או דוקטור אמר. אני מסתמכת אך ורק על התורה, אך אני מביאה גילויים מדעיים של פרופסורים חילונים בשבילכם כיוון שאתם בשום מצב לא תאמינו שדבר מסוים הוא נכון או אמיתי כיוון שכתוב זאת בתורתנו הקדושה

נעמי

נ.ב

ניצן יקירי!!! במחילה ממך אך יש לי בקשה חל עלי איסור לקרוא הודעות שנשלחו בשבת לכן אבקש שלא תשלח לי הודעה בשבת כיוון שלא אוכל לקרוא אותה אתה יכול לשלוח לי במוצאי שבת אם תרצה שבת יוצאת ב-5:26.

תודה רבה וסליחה אם הטרחתי אותך ושבת שלום

ניצן
31 באוקטובר

שלום נעמי, בקשר לשבת- אין בעיה:

א. מכיוון שאני כנראה נמצא כרגע במקום אחר בכדור הארץ מאשר את, לכן השבת אצלנו נכנסת בזמנים שונים. אם את מעוניינת, אעשה שימוש ב"הוטמייל", ואז מכתבי יישלח אלייך ממקום בו ההפרש גדול עוד יותר.

ב. בכל הסוגים השונים של הדתות היהודיות לדורותיהן, וגם לא בטקסט של התורה (שכרגע כתבת שאת מסתמכת רק עליו) לא קיים איסור לקרוא הודעות שנשלחו בשבת. אנא הראי לי איסור כזה בתורה.

[הערת המערכת: על פי חלק מהפרשנויות היהודיות הדתיות, אדם דתי שקורא מכתב אשר נכתב על-ידי יהודי בשבת - כמוהו שהחטיא את האחר וגרם לו לכתוב בשבת. ניצן ניסה כאן לגרות פתיחת ערוץ שיחה נוסף.]

ג. על פי שיטת רבנו תם ומסכת פסחים, השבת יוצאת רק בסביבות שש.

בקשר לתוכן דברייך בתחילתם: אינך צריכה להביא עבורנו גילויים של מדענים. הרי כרגע אמרת שאת בוחרת רק חלק מהם, בעוד אנו בוחרים לקרוא את כולם.

שאלה לי אלייך, שוב בנושא הדינוזאורים: טענת שכל החוקרים והמומחים הדנים בקץ עידן הדינוזאורים לפני כ-60 מיליון שנה טועים. מהי, אם-כן, הגירסה הנכונה מבין השתיים הבאות:

- דינוזאורים כלל לא היו על פני כדור הארץ;

- היו דינוזאורים, אבל רק באלפי השנים האחרונות.

בברכה,
ניצן.

נעמי
2 בנובמבר

ניצן - אם אתה הולך רק על פי תורה שבכתב אז גרוע מאוד ואיסור זה הוא איסור דרבנן ועשיתי שאלת רב אך ורק בגלל ההתכתבויות שלי איתכם והא פסק שזה אסור.

אני מניחה שהיו דינוזאורים אך אני אבדוק זאת ואשיב לך תשובה ברורה אך אם היו זה רק באלפי שנים האחרונות

נעמי

[הערת המערכת: כשצעיר חילוני, חופשי, אומר "אני אבדוק", הווי אומר: אשאל את המומחה או אחפש בספרים. כשצעיר חרדי, במיוחד מתחרד, אומר "אני אבדוק", הווי אומר: אשאל את הרב.]

ניצן
2 בנובמבר

שבוע טוב נעמי, שתי שאלות מטרידות אותי לפי דברייך:

האחת - ביום ששי כתבת "אני מסתמכת אך ורק על התורה", ועכשיו כתבת "אם אתה הולך רק על פי תורה שבכתב אז גרוע מאד". אם כך, מה בדיוק הדבר שאת קוראת לו "תורה" ומסתמכת רק עליו?

השנייה - אנא בדקי ועני לי בנושא הדינוזאורים. מאד מעניין אותי מה אומרים אנשים שטוענים שכדור הארץ נוצר לפני 5764 שנה על הדינוזאורים. האם לא היו בכלל, או שהיו רק באלפי השנים האחרונות?

תודה,
סקרן,
ניצן

נעמי
2 בנובמבר

ניצן שבוע טוב ומבורך. כפי שאתה יודע אנו קיבלנו שתי תורות התורה שבכתב והתורה שבע"פ ללא התורה שבע"פ לא ניתן להבין את עומק כל אות וכל פסוק וכל מצווה שבתורה שבכתב. יש לי מאמר על הדינוזאורים הוא לא ארוך וגם לא קצר אני אישית ממליצה לך לקרוא אותו ולהשקיע בדיוק חמש דקות בקריאתו אם הינך רוצה תשובה עניינית ואם הינך סקרן כל כך.

בברכה מקרב לב,
נעמי
(שסקרנית כל כך לדעת לאן אתה חותר)

ניצן
2 בנובמבר

שלום רב נעמי. סקרנות זה טוב, כפי שאמר הלל הזקן: אין הביישן למד. בקשר לדינוזאורים - הבה לא נפנה איש את רעהו לקריאת מאמרים. גם אני יכול להפנות אותך לקריאת מאמרים, ואינני בטוח שתמצאי את הזמן לזה. לכן תוכלי להחכים אותי, כשמתוך כל החומר שבידך תתני לי פשוט את התשובה לשאלה שמציקה לי בדבר הדינוזאורים: האם הם היו או לא היו?

בקשר לתורה שבעל פה - האם המשנה והגמרא (התלמוד) כלולים בשלמותם, על כל הכתוב בהם, באותה "תורה שבעל-פה" - שאת טוענת שהגיעה ביחד עם התורה שבכתב? האם רק חלקים שלהם? או שהם בכלל לא חלק מהתורה שבעל-פה?

תודה מקרב לב,
ניצן.

נעמי
3 בנובמבר

ניצן! בקשר לדינוזאורים - היו דינוזאורים וגם עד היום הם קיימים אך לא בגודל עצום אלא הם קטנים.

בקשר לתושב"ע את המשנה כתב רבי יהודה הנשיא התורה שבעל פה היא המשנה רבי יהודה הנשיא ראה שחלה ירידה בדורות ופחד שתשכח התורה שבעל פה והעביר אותה לכתב והיא המשנה והקב"ה נתן את התורה שבעל פה כיוון שידע שצריך ללמוד זאת בעל פה אחרת היו שאלות וכיוון שהאדם לומד את התורה שבעל פה לבד אין לו את מי לשאול וגם אם יש לו לא בטוח שהוא יוכל לענות לו כיוון שהיא נמסרה בכתב וזה מה שקרה תלמידי חכמים שאלו שאלות קשות וניתנו גם תשובות ואז התחילו לסתור אחד את השני וכך נוצרה הגמרא שהיא מפרשת את המשנה והיא בנויה על שאלות ותשובות על המשנה.

נעמי

ניצן
4 בנובמבר

שלום נעמי,

א. בקשר לדינוזאורים: אנא הבהירי - האם התכוונת: "פעם היו דינוזאורים גדולים, אבל היום יש רק קטנים" או: "הדינוזאורים תמיד היו קטנים, גם פעם וגם היום"?

ב. בקשר לתושב"ע: רבי יהודה הנשיא ("רבי") הוא מ"חותמי המשנה" (בסביבות 200 לספירה) ולא הכותב היחידי שלה. אבל לא לזה התכוונתי. שאלתי היא: האם כל הטענות המופיעות גם במשנה וגם בגמרא נכונות? רק במשנה? הרי אמרת שאת מסתמכת אך ורק על התורה, ו"שאין שום פרט שאינו נכון בתורה" (ציטוט שלך מלמטה), ושהתורה היא גם התורה שבעל-פה (שוב ציטוט שלך מלמטה). איפה, אם-כן, נגמר החלק ש"כולו נכון" ומתחילים חלקים, שאולי אינם נכונים?

תודה על שאת מאפשרת לי ללמוד את אופן ידיעתך,
ניצן

נעמי
5 בנובמבר

ניצן בוקר טוב!!!

א. היום עוד לא התגלו דינוזאורים גדולים ולכן אני מניחה שנשארו רק הקטנים ולגבי הגדולים אין לי מושג יכול להיות שהיו פעם גדולים והם פשוט נכחדו כמו הממוטות למשל.

ב. התורה בשבילי היא התורה שבכתב התורה שבעל פה הגמרא התלמוד וכל ספרי ההלכה השונים הם התורה בעניי וכבר ציוותה אותנו התורה "ועשית ככל אשר יורוך" ואני הולכת על פי פסיקות של חכמים ורבנים ואיפה שהרב פוסק קולה כלומר מקל דבר לעשותו שעל פי ההלכה לא ממש מותר אני הולכת לפי הרב כיוון "ועשית ככל אשר יורוך" ואם התיר הרב הוא כנראה שקל הכול לפי כל המצב היום והייתה לו סיבה להתיר אבל זה לא אומר שמותר לי ללכת לכמה רבנים כלומר זה מקל בענייני צניעות אז אני אלך אליו והרב השני מקל בענייני אבקת חלב נוכרי אז בעניין זה אלך אליו אלא ציוותה התורה "עשה לך רב" כלומר רב שאתה מתחבר אליו והוא מהחסידות שלך כלומר אם אתה חרדי אתה לא תלך לרב דתי לאומי ורב אחד ולא כמה רבנים.

בשורות טובות
נעמי

ניצן
5 בנובמבר

שלום לך שוב נעמי יקרה,

א. את טוענת "היום עוד לא התגלו דינוזאורים גדולים". הבה ניקח רק לדוגמא את המין הספציפי המכונה 'ברקיוזאורוס'. אורכו היה כ-25 מטר (כבנין בן 9 קומות), גובהו כ-15 מטר (כבנין בן 5 קומות), ומשקלו הגיע עד כ-80 טון (כאלף בני אדם). שרידים שלו נמצאו בראשית המאה הקודמת במדינת קולורדו שבארה"ב ובטנזניה שבאפריקה. הם מוצגים כיום במספר מקומות, כשהמפורסם ביניהם הוא מוזיאון המדע והטבע בברלין. שאלתי היא: האם את טוענת שהברקיוזאורוס היה קיים או לא היה קיים (אחרי בריאת העולם כמובן)?

ב. לא ענית לשאלתי באופן בה שאלתי אותה, ולכן אנסה לחדד אותה במקצת: האם כתובים בתורה שבכתב, או במשנה, או בגמרא, גם דברים שאינם נכונים? או שכל עובדה המוזכרת שם, ותהיה הקטנה ביותר, נכונה במאת האחוזים?

תודה,
ניצן

נעמי
5 בנובמבר

ניצן !!!!

א. אם מצאו שרדי דינוזאורים כנראה שהיו אני מניחה. למה שהקדוש ברוך הוא לא יברא דינוזאורים?

ב. הכל נכון אמת לאמיתה

בברכה,
נעמי

ניצן
6 בנובמבר

שלום נעמי - בדברייך גרמת לי אושר רב. דיון בנושא "הוכחות" (השם שאת הענקת לתחילת הדיון) - חשוב שיסתמך על דברים שמצאו באמת ושאפשר לבדוק אותם. אכן מצאו בשנים האחרונות שרידים של מינים רבים של דינוזאורים, וחלקם מוצג לראווה במקומות שונים בעולם. הדוגמא שהבאתי קודם היא של אחד הגדולים שבהם, ויש עוד מינים רבים שקרובים לו בגודל.

אמשיך את הדיון בשתי שאלות קטנטנות, המבוססות על תשובותייך הקודמות:

א. האם היו שני ברקיוזאורוסים (זכר ונקבה) בתיבת נח?

ב. בתורה יש 5845 פסוקים. בגמרא במסכת קידושין (דף ל' א') כתוב: "חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה הוו פסוקי ספר תורה". האם זו אמת לאמיתה?

תודה - ניצן

נעמי
6 בנובמבר

שלום ניצן!!!

א. אבדוק זאת ואשיב לך

ב.הגמרא היא סברות של חכמים, וגם אני בטוחה שאם תלמד היטב את הסוגיה הזאת שעליה אתה מדבר אני בטוחה שזה יראה לך אחרת אבל לא לבד!!! אלא עם רב מוסמך ובקיא בגמרא. למד זאת ותוכח באמת

נעמי

ניצן
7 בנובמבר

היי נעמי!

א. אנא בדקי וחזרי אלי עם דעתך לגבי שאלת הברקיוזאורוסים: האם הם היו בתיבת נוח או לא?

ב. "סברא" ו- "אמת לאמיתה" אינם אותו דבר. "סברא" היא השערה דבר שאדם סובר או משער, ואינה תמיד או בהכרח נכונה. "אמת לאמיתה" הוא משהו נכון שאין עליו עוררין. לכן אני שואל שוב: מה מבין שתי התשובות שלך לגבי דברי הגמרא את בוחרת: האם כל הדברים "אמת לאמיתה" כמו שאמרת פעם אחת, או שחלקם "סברא" כמו שאמרת בפעם קודמת?

בברכה,
ניצן

נעמי
10 בנובמבר

שלום ניצן - יש שני פרושים לקושי זה שהעלית: פירוש ראשון הוא שהקב"ה ברא את העולם בשישה ימים אך הימים של הקב"ה הם לא הימים שלנו ויום אחד של הקב"ה יכול להיות 60 מליון שנה. פרוש שני, שהזוהר מביא הוא, שהקב"ה מחריב כל 6000 שנה את העולם ובונה אותו מחדש ויכול להיות שהשרידים של הדינוזאורים הם מלפני מליון שנה אך העולם הזה קיים רק 5764 שנה אך היה עוד עולם לפני שהקב"ה החריב ובנה מחדש את העולם הזה

בעניין הסברא אין זה סברא אלה תירוץ לקושי כיוון שיש חכמים וגדולים מאיתנו שהם נותנים תירוצים ותשובות לשאלות אך זו אינה סברא אלא אמת לאמיתה

נ.ב

סליחה על האיחור פשוט היה לי עומס של מבחנים והתחילו לנו הבגרויות השנה ולא היה לי כל כך זמן.

בברכה ושוב סליחה על האיחור
נעמי

ניצן
12 בנובמבר

שלום לך שוב נעמי!

א. אני עדיין סקרן לדעת, האם לדעתך הברקיוזאורוסים היו בתיבת נוח או לא?

 ב. אם, כפי שאת מסבירה "זו אינה סברא אלא אמת לאמיתה", אני חוזר לשאלתי המקורית: בתורה יש 5845 פסוקים. בגמרא במסכת קידושין (דף ל' א') כתוב: "חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה הוו פסוקי ספר תורה". האם זו אמת לאמיתה?

אני שמח מאד על מה שכתבת שהימים של הקב"ה הם לא הימים שלנו. זה בדיוק התירוץ שנתן התובע וויליאם בריאן "במשפט הקופים" המפורסם בחקירתו בשנת 1925. אכן, אם יום אחד של ספר בראשית יכול להיות 60 מיליון שנה, הרי בדיוק באותה מידה אדם אחד יכול להיות 60 מיליון אנשים, וחווה אחת יכולה להיות 60 מיליון נשים. הנקודה היא, כמובן, שאנחנו יכולים לראות ולבדוק רק את הימים והאנשים שלנו, ולא את הימים והאנשים של הקב"ה, ולכן כל הדיון והמחקר הוא רק על זה.

אנא עני לי על השאלות שלעיל,

תודה,
ניצן

נעמי
13 בנובמבר

שלום לך ניצן,

א. לא היו דינוזאורים בתיבת נח וכבר הבאתי לפניך טיעונים שאם היו דינוזאורים אז הם לא היו בתיבת נח והבאתי לפניך טיעונים מתי אם בכלל הם היו.

ב. אם תלמד מסכת זו לעומק תמצא תשובה מדוע כתוב כך וגם אני מתכוונת ללמוד מסכת זו אך ניצן אומר לך משהו נוח תמיד לדבר ולדבר ללא לדעת כלום וללא ניסיון להבין דברים מסוימים אך דברים אלה הם חסרי משמעות.

נעמי

ניצן
14 בנובמבר

שלום נעמי,

א. קיבלתי את תשובתך שלא היו דינוזאורים בתיבת נח. אנא היי סבלנית עמי, כיוון שיש דברים שאני תופס לאט: אם לא היו דינוזאורים בתיבה, האם הברקיוזאורוסים שנמצאו חיו לפני או אחרי המבול?

ב. אני אשמח אם תלמדי את המסכת האמורה לעומק - תמיד טוב ללמוד, כי אחרת לא נדע. אם הכל אמת לאמיתה, איך כתוב בגמרא במסכת קידושין דף ל א: "חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה הוו פסוקי ספר תורה" בשעה שאין זה כך?

שבת שלום,
ניצן

נעמי
16 בנובמבר

בוקר טוב ניצן. הדינוזאורים אם הם היו אז הם היו הרבה לפני המבול הרבה לפני.

אני אשמח אם תוכל לומר לי איפה מובא שיש בתורה 5845 פסוקים זה יקל עלי מאוד.

בברכה
נעמי

ניצן
17 בנובמבר

שלום נעמי יקרה,

א. על פי סיפורי התורה, בריאת העולם היתה בערך ב-3800 לפנה"ס והמבול היה בערך ב-2100 לפנה"ס (בערך 1700 שנים מאוחר יותר). כשאת אומרת שהדינוזאורים שנמצאו היו הרבה לפני המבול, האם את יכולה להגיד לי לאיזו תקופה מתוך אותן 1700 שנים את מתכוונת?

ב. מקורות לכך שיש בתורה 5845 פסוקים... המקור הטוב ביותר: לספור! ובכל זאת, הנה כמה מקורות נוספים:

שלך, ניצן

נעמי
23 בנובמבר

ניצן בוקר טוב - בערך בששת ימי הבריאה.

תודה רבה על המקורות ורק עכשיו הוכחת לי עד כמה משעמם לך.

בברכה,
נעמי

נעמי
24 בנובמבר

ניצן שוב שלום. יש לי תשובה: אני בניגוד אליך קצת יותר התאמצתי ופתחתי ספר גמרא. כידוע הנוצרים פיסקו את הפרקים ואת הפסוקים בתורתנו הקדושה בכדי שיהיה יותר קל ונוח אך החלוקה של הגויים אינה נכונה וחכמינו הקדושים ספרו את פסוקי התורה לפי הפיסוק הנכון כמו שהיה צריך להיות בדיעבד לפסק דוגמה קטנה על מה שאני מדברת הפסוק "ויאמר ה' אל משה הנה אנוכי בא אליך בעב הענן" (שמות יט,ט) פסוק זה שהנוצרים פיסקו אותו כפסוק אחד חכמינו מפסקים פסוק זה כ-3 פסוקים.

שלך
נעמי

ניצן
25 בנובמבר

תודה לך נעמי על שתי התשובות האחרונות. אני מסכם את הדברים שמופיעים בתשובותייך:

א. הדינוזאורים ששרידיהם נמצאו, נבראו וחיו בערך בתקופה של ששת ימי הבריאה, ובשנים שאחר-כך כבר לא היו קיימים.

ב. מתי שהוא במשך 1400 השנים שבין כתיבת מסכת קידושין (בערך בשנים 300-400 לספירה) ועד תקופת "מנחת שי" (בשנת 1732 לספירה), השתנתה חלוקת התורה לפסוקים (ע"י הנוצרים), והיום החלוקה שאנו מכירים איננה כפי שהיתה אז.

האם טעיתי בסיכום דברייך?

תודה
ניצן

נעמי
26 בנובמבר

ניצן - שוב שלום. נכון, אך תיקון אחד: חכמים אף פעם לא פיסקו את התורה. הנוצרים הם אלה שפיסקו אך הם לא פיסקו נכון.

בברכה
נעמי

ניצן
1 בדצמבר

יפה. אנחנו מתקדמים בדיון.

א. מה גרם לדינוזאורים להיעלם כל כך מעט שנים לאחר שנוצרו, על פי דברייך?

ב. האם הנוצרים פיסקו את התורה לפני או אחרי כתיבת מסכת קידושין?

ניצן

נעמי
2 בדצמבר

שלום ניצן

א.אין לי מושג למה הם נעלמו כל כך מהר. אולי הקב"ה לא רצה שהם ימשיכו לחיות מסיבות כל שהן.

ב.אינני בטוחה אך אני חושבת שהנוצרים פיסקו את התורה לאחר כתיבת מסכת קידושין. הם פיסקו את תורה אם אינני טועה בערך במאה ה-20.

נעמי

[הערת המערכת: אנו מניחים שידוע לרוב הקוראים כי פיסוק הטקסט התורני לא נעשה ע"י הנוצרים במאה ה-20. ההתכתבות, מכל מקום, לא חזרה לנושא זה, מסיבות שתגלו מיד.]

ניצן
4 בדצמבר

תודה נעמי.

א. מה זאת אומרת אולי הקב"ה לא רצה? הרי לפי אמונתך כל דבר הוא תוצאה של רצון הקב"ה, ולכן ה-'אולי' נראה מיותר. בכל מקרה - שאלתי נגעה לאופן בו הם נעלמו. כאשר החוקרים קובעים את דעתם לגבי בעלי חיים שונים שחיו בתקופות שונות, הם עושים זאת על סמך עדויות ושרידים שהם מוצאים ובודקים מאותם בעלי חיים. אם יש לך עדויות ושרידים שגרמו לך לקבוע בדיוק כל כך מופלא את השנים בהם הופיעו ונעלמו הדינוזאורים, הרי שבעזרת עדויות ושרידים אלה תוכלי גם לקבוע את הסיבה (בנוסף לקב"ה) - את האופן בו הם נעלמו?

ב. אם פיסוק התורה נעשה לאחר כתיבת מסכת קידושין, לאיזה פסוקים התכוונו רבנן בכותבם "חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה הוו פסוקי ספר תורה" באותה מסכת?

סקרן,
ניצן

כאן הסתיימה השיחה ונעמי לא ענתה עוד. האם החליטה ביוזמתה להפסיק את השיחה? או שכך ייעצו לה רבניה? ייתכן ולעולם לא נדע.

תשובתה של נעמי "אין לי מושג למה... אולי הקב"ה לא רצה ש..." מאד טיפוסית להבעת "דעתם" של המאמינים באלוהים, בייחוד החרדים שבהם, שברצונם יודעים בדיוק מה רצה ומה לא רצה הקדוש ברוך-הוא, וברצונם אינם מסוגלים לרדת לנצורות נפשו של האל. יש כאן "משחק" לא רצוני באמונה חסרת הרהור, פקפוק וערעור באל כל-יכול וכל-יודע, המביאה את המאמין לחשיבה אבסורדית. אבל כלום נאסר על בני-אדם לחשוב בדרך אבסורדית וחסרת היגיון?


מאי 2004חברים ב- עוצב על ידי