אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
תרמו לעמותת חופש
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > במות חופש  לגירסת הדפסה     

במת חופש

אל תמכרו לאחרים מה שאין לכם

 

מכתבו להלן של יואל (השם שונה) מייצג מאות מכתבים שנשלחים לאתר חופש מאת גולשים דתיים וחרדים, וכבר העלינו על במה זו מכתבים וטיעונים דומים עד זהים. ובכל אופן אנחנו ממשיכים להציג דעות אלו, משום שהן מהוות ביטוי להלך נפש של חברה גדולה ורחבה בישראל, ואסור להתעלם ממנה, על מנת שהציבור האחר בישראל ידע ויבין מיהם בני-פלוגתא שלו, מה רמתם ומהו יושרם, כפי שענה עירון ליואל בסיומה של במה זו: האם יימצאו גם ליואל [ולשכמותו - כל אותם אלפי חוכמולוגים הפונים אל חופש אלפי-אלפי פעמים, בשם אותם טיעונים חוזרניים-מעגליים-שעממניים; בלתי-כלים - אך לעולם נדושים וקלושים, מסוג 'שמעת אחד - שמעת את כולם'] טיפת יושר וקורט אומץ לחשבון-נפש עצמי-אישי של קל-וחומר זה; או שכל 'מעלתו' ו'כוחו' אינם אלא בהתרסה לעגנית-תוקפנית - אך בסופו-של-חשבון שבלונית וריקנית?

חופש

יואל לאתר חופש

לאתר החופש המדומה - אל תמכרו לאחרים את מה שאין לכם. אצלנו החרדים יש פתגם "במתים חופשי" היינו שהחופש מסמל חוסר חיות, וכל זמן שאדם חי הוא אמור לעבוד את בוראו ולקיים את מטרתו בעולמו.

עלעלתי מעט בהגיגיכם ולצערי כאב לי מאוד בראותי אנשים צרי אופק בורים בעומק המחשבה היהודית ובגאווה ובוז מרגישים שעם ידיעות שטחיות וצרות [ביהדות] הם מבינים ומשכילים .

על אף גילי הצעיר [34] נתקלתי רבות באנשים החושבים שיהדות זה ענין של לימוד תנ"ך בתיכון וקריאת ספרי פולקלור עממים ורדודים.לדעתי אין שום זכות לדבר ולהביע דעה על יהדות למי שאין לו לפחות 8 שנות לימוד בישיבה. וכמו שאני לא אתווכח עם ד"ר לרפואה על סוג הטיפול הרפואי וכד' כן לא אתווכח עם רב שלומד יהדות במשך עשרות שנים על דברים שהבנתי בהם מועטה ורק גאוותי גורמת לי הרגשת עליונות והבנה.

אשמח לשמוע מכם החפצים בחופש המדומה כחילונים אתיאיסטים כיצד תסבירו שאלות יסוד פשוטות מה מטרת האדם בעולם מדהים ומופלא כעולמנו שאין כלל אפשרות בשכל עכור חומר לתפוס לו מעט מהחכמה הפיזית של הבריאה וכל שכן מהחכמה הרוחנית האדירה של תורת האלוקים.

הרמב"ם טוען שתינוק שנשבה בין האומות אין מתחייב על שום עברה שיעבור מלבד הכפירה באלוקיו. שכל בר דעת מבין שהוא יצור נברא ולא יש מאין וחובה עליו להאמין .

דעו לכן שעומק סיבת הכפירה אצלכם נובעת ממערכת התשוקות והתאוות החבויות באדם שידיעת האל מונעת ממנו את התרת רסנו ולכן משכנע האדם את עצמו כי אין אלוקים כדי שיוכל למלא את תאוותיו בלא עוררין. והאמת שבלבו יודע הוא כי יש ישות אלוקית עליונה העוקבת ויודעת את מעשיו והרגשה זו גורמת לו לפתח שנאה עזה בראותו מי שהולך ומצליח להתגבר על תאוותיו וחולשותיו ומאמין באלוקיו. וכמו שאמר עקיבא [קודם היותו ר' עקיבא] מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכהו כחמור.

הרגשת תסכול זו היא כל מהותו וסוד לידתו של אתרכם "חופש". כל כתבותיכם ומאמציכם נובע מתחושת קנאה ותסכול על הצלחת אנשים מסוימים לעבוד את בוראם להשתלט על יצרם ולהיות חופשיים מעול היצר ודמיונותיו ועל ידי זה למלא את מטרתם בעולמם לעומת חולשתכם והכרתכם הפנימית כי חייכם עוברים בבהלה בלא תכלית ובלא נצח. בספקות ותהיות עמוקות על מהות החיים ותכליתם. כיצד תעיזו אתם למרוד במי שברא אתכם ולכפור בטובתו שנותן לכן בכל רגע ורגע אוויר צח עיניים לראות שמיעה מחשבה .

כיצד לא תרעד ידכם על המקלדת בו בזמן שהנכם משתמשים בכוח האל להכעיסו. ורק בכוח הבחירה שנתן בעולם יש בידכם לעולל כה ולא לקבל העונש מיד.

המתבונן שעיניים לו - בהיסטוריה של עמנו ובהיסטוריה הכללית רואה שכל מי שסטה מדרכה של היהדות הנאמנה ולא נשאר צמוד לתורה נעלם ואיננו ולכן  אין דור רביעי לרפורמי וכן אין דור רביעי לאתאיסט ולדאבון לב אף לא לחילוני שהתנתק לגמרי מהמסורת. ואף אתם שעדין בשם יהודים תכונו זאת רק מכוח שסביכם או הוריהם עדין שמרו את היהדות ככתבה וכלשונה . אך ילדכם או נכדכם כבר לא יישארו יהודים אם אכן תמשיכו בחינוכם. אנא אל תחטאו בילד ולמען בניכם אל תתנו להם להעלם מעם היהודי.

שובו בנים שובבים לצור מחצבתכם שובו לאביכם שובו לתורת הנצח והיופי האלוקי.

בכל תקופות ההיסטוריה היו חקיינים זולים של תרבויות הגויים ותמיד הרגישו כי הם חדשנים ונאורים ולא הבינו כי אין נאורות כאור האלוקי ואין חכמה כחוכמה האלוקית. ובכל דור ודור עם ישראל איבד והשיל מעצמו את החוטאים הללו אשר נכחדו בתהום הנשייה ולא זכו להמשך המופלא של עמנו שלאחר 2000 שנות גלות נוראיות חזר ומתחדש בארצו.

ואם בכל זאת גדל יצרכם ונטמעתם עמוק בתרבות הגויים החולפת והמדומה אנא אל תהיו ממחטיאי הרבים הרי אם תחטיאו אדם יהודי תסירו לא רק אותו מיהדותו אלא את בניו אחריו והם את בניהם ומי יודע כמה נזק נצחי תעשו ואחר 120 שנות חייכם תשלמו על כך ביוקר רב.

אנא הסירו הגאווה מלבכם ובטלו את ההרגשה כי הנכם יודעים הרבה אין לכם מושג בספרות חז"ל ההלכתית שהם למעלה מ30000 ספרים שהתחברו ב1000 שנה האחרונות כל ידיעותיכם מהתלמוד הינם רדודות להחריד בלא שתבדקו את המכלול ואת ההסברים המדויקים של גדולי הדורות. כל הבנתכם בתנ"ך שכולו נבואה וקודים דקים הינה עפ"י הפשט שכידוע לכל מבין שכל התנ"ך דברי אלוקים ובעלי מסרים עמוקים ונסתרים למי שאין תורתו אומנותו.

לא אאריך בדברים כי על כל מאמר שלכם אפשר לדחותו באין סוף מקורות והפרכות. אתפלל עליכם שה' אלוקים יערה רוח טהרה ממרומים ויסיר מנשמותיכם את כל המסכים המבדילים בינם לבין בוראנו ויתן לכם חיים של קדושה ושמחה ותזכו להשיב אחים תועים ולא חלילה להפיל אנשים תמימים לבורות הכפירה הנכזבית.

 [הנני מבקש אישית מכל המבקרים באתר לעתור בתפילה כנה ואמיתית למען הנפשות האומללות הללו שיערה אלוקים עליהם רוח טהרה והבנה ויסיר את הצמצום והזדון מהם ומחבריהם]

אחי אחיותיי אל תיקחו את מילותיי בנוקשות כי למעשה כמרבית חברי החרדים הנני אוהב אתכם אהבת נפש באמת ובתמים וכל דברי הינם מלב כאוב עם רגשי חמלה עצומים ביודעי שלא הגעתם אל האמת ואל התכלית של האדם בעולמו וזהו אסון גדול וכואב הנני יודע שבראשכם עוברת המחשבה על אדם חרדי מגודל פאות ופנאטי אך דעו לכם כי גם אני בעברי הייתי בצדכם וזכות אבותיי עמדה לי להינצל ולראות את העולם באור נקי ולא משוחד מתאוות ודמיונות נכזבות וחולפות.

הנני מבין כי אין בכם את האומץ לפרסם דברי כי חופש הביטוי אצלכם הוא חלק מדמיונכם וגאוותכם [אשר אינכם מודעים להם]. עם כל זאת אם תפרסמו אשמח על יושרכם.

באהבה כנה

יואל

חופש

שירה מצוות חופש משיבה

אתר מדומה אינו עונה לאנשים מדומים... אם לטענתך "אין לנו מה למכור" - מדוע אתה בא אלינו לקנות? לך לאמנון יצחק, הוא מוכר מקצועי לקונים כמוך.

שירה מצוות חופש

נ.ב. מה פשר "אהבתך הכנה" בסיום מכתבך המפואר לאתר המדומה? או שאתה צבוע, או שאין מוחך קשור למה שידך כותבת.

חופש

יואל לשירה

שירה שלום

הנני מודה לך מקרב לב על תגובתך העניינית פתרת לי את שאלתי המרכזית מדוע נברא האדם מהו יעודו בעולמו על ידי הסברך הפילוסופי למשמעות הדמיון. ולפירוש המילה מדומה. הנני ממתין לתשובה לשאלה הנ"ל אא"כ אין באמתחתך שום הבנה בסיסית בענין. אגב אשמח להתעדכן אם פרסמתם את תגובתי באתרכם

נ.ב.

לשאלתך הגעתי לאתר שלכם באקראי מוחלט

חופש

שירה ליואל

שלום יואל - אם אתה כן בשאלותיך, ואינך שואף לנגח או להעליב, אשמח להמשיך את השיח אתך. חבל שפתחת בלשון עוקצנית. גם הפעם אתה מתייחס אלינו (אני רק אחת בצוות גדול) בצורה מוזרה כגון - אא"כ אין באמתחתך שום הבנה בסיסית בענין...זו נקודת מוצא לא נימוסית ולא הוגנת, שכן אינך יודע מי אני, מה השכלתי ומה היקף ידיעותיי. זה שאני אישה חילונית-אתאיסטית איננו אומר שאני בורה ואין באמתחתי דבר... אני מבוגרת ממך, יש לי השכלה גבוהה בתחום מדעי, ויש לי ידע בתחומים נוספים, כולל מקורות היהדות. אמנם אינני עונה על הקריטריון שלך "מינימום 8 שנות לימוד בישיבה", אבל לצדי בצוות חברים שלמדו בישיבה 15 ו-17 שנים, ומה שאינני יודעת, הם עונים. על מנת להרגיע אותך, אני מעבירה כעת את מכתבך הקודם לשבתאי, בוגר 15 שנות ישיבה. הוא ישיב לך ישירות.

ולמה שאני "רשאית" להשיב - כמו למשל בריאת היקום ויצוריו - בוא ונדבר גלויות: מה בדיוק אתה מבקש לדעת? אשמח לענות בתנאי שתתייחס אליי לפחות כמו אל עצמך.

בברכת חופש

שירה

נ.ב. אנחנו מקבלים קרוב למאה מיילים ביום, ולא כל מכתב מועלה באתר. את ההתכתבויות אנחנו שומרים, ואחת לכמה זמן מרכזים את החשובים והמעניינים, ומעלים באתר בצורת במות חופש.

חופש

יואל לשירה

לשירה שלום - הנני מתנצל אם השתמע בדברי פגיעה כל שהיא האמיני לי שמקירות לבי כתבי. באשר להצעתך להעביר העניין לאדם שלמד בישיבה הרשי לי לדחות רעיון זה הואיל וסקרנותי נובעת מדרגת עוצמת הבנתכם כאנשים אתיאיסטים בעומק מחשבת ישראל. לכן הנני מעדיף לקבל תשובה ממך או מחילוני מקורי אחר שאינו מאמין כמותך. אם להבנתך אין לך מספיק מושגים בענייני המהות כיצד אם כן תסיתו יהודים למרוד בדרך סלולה וברורה בלא להבין די צרכה וכיצד תהרסו בנין מפואר בלא להכיר חיוניותו.

אבקש דעתכם על ב' שאלות: למה [ולא איך] נברא היקום כולו היינו הסבר ברור וממצה לעולמנו המוזר בו אנשים נולדים חולמים עובדים יוצרים ומתים וחוזר חלילה  בלא הגיון לכאורה כ5767 שנים [לחשבון התורה]. להשקפתך מה עדיף האדם משאר היצורים החיים עלי אדמות ומדוע רציחתם אינה חמורה וכי להם אין רגשות ורצונות. האם שייך להישאר יהודים אף בלא לימוד התורה וקיום מצוותיה ואם אין את רואה חשיבות ביהדותנו מדוע לא תתנתקי מהיהדות לגמרי כולל עזיבה את א"י שאין בה שום מעלה לשיטתך.

בינתיים אלו השאלות שעלו בראשי. בטוחני שתקבלי בקשתי ותעני על שאלותיי מראשך והשכלתך ולא תזדקקי לאותו "שנה  ופירש".

אודה לך על הגינותך, בתקווה לדיון נטול אמוציות.

חופש

שירה ליואל

אתחיל בתשובה לשאלתך א', ואקדים לה הבהרה עקרונית -למה [ולא איך] נברא היקום כולו היינו הסבר ברור וממצה לעולמנו המוזר בו אנשים נולדים חולמים עובדים יוצרים ומתים וחוזר חלילה  בלא הגיון לכאורה כ 5767 שנים [לחשבון התורה].

שנינו חושבים ודוברים בשני תחומים שאין ביניהם נקודת השקה (הסכמה) - התחום המדעי והתחום האמוני. בתחום האמוני הבסיס הוא "עובדה" ברורה, מוצקה, אחת, אמיתית, נצחית, אלוהית. בתחום המדעי כל עובדה היא זמנית בלבד, נכונה לעת מסויימת ומועמדת להפרכה, והיא תישאר עובדה עד לאותו רגע בו תימצא עובדה אחרת, הסותרת את קודמתה, ובאותו רגע ה"עובדה" הקודמת חוסלה ואיננה עוד.

אלו הן, אפוא, שתי צורות חשיבה כל כך שונות, שלעתים קשה לצד האחד להבין כיצד השני מסוגל לחשוב בדרך בה הוא חושב. מכאן גם תחושות הזלזול והבוטות שאנשים מסויימים בצד האחד חשים ומגיבים לאנשים מסויימים בצד השני.

בתוך המערכת הדתית אין ויכוח על הצדק ועל "העובדה האלוהית". יש ויכוחים (רבים) על הדרך(ים) שבה יש לעבוד את האל. בתחום המדעי, משום שכל עובדה היא זמנית, ותקפה כל עוד לא יוכח אחרת, ניתן להתווכח. למשל: סיבת הכחדתם של הדינוזאורים לפני כ-65 מיליון שנה.

יש מדענים הגורסים שהסיבה היא מטאוריט ענק, ויש הגורסים שהסיבה היא צמצום המזון הצמחי שנדרש לקיומם. זהו ויכוח שבו כל צד מביא טענות לצדקת דבריו, והכול בתחום הראיות המדעיות.

ויכוח כזה אינו אפשרי בין איש מדע למאמין דתי, שכן למאמין הדתי אין ספק באשר לאמתות טענתו, והאלוהים-בורא-הכול הוא מבחינתו אמת ברורה כל כך, שאין הוא מסוגל להבין כיצד אדם אחר אינו מאמין באותה "אמת אחת נצחית ומוחלטת".

וכאן אני חוזרת לשאלתך על למה נברא העולם (היקום). הדגשת "למה" ולא "איך", משום שלך, כמאמין דתי, העולם נברא מתוך מטרה, מתוך כוונה, לשם ייעוד מסויים, שלך כמאמין מוחלט באלוהים ברורים הייעוד, הכוונה והמטרה, ואתה לא תקבל שום דעה שתפריך חשיבה זו, משום שקבלת דעה מפריכה תערער את הבסיס האמוני שלך. לכך, כמאמין דתי, אינך מוכן, אינך יכול, אינך רוצה, אינך מסוגל.

בעיה נוספת היא הסתמכות על אסמכתאות מקצועיות. בכל תחומי המדע ביסוס טענות והוכחת אמתותן (גם אם היא זמנית) נעזר בספרי מחקר ולימוד. למשל, תשובות לשאלתך"למה נברא העולם" תמצא בספרים רבים, ואם אפנה אותך אליהם תשיב לי בצדק יחסי - "ואם אפנה אותך לספרי הקודש שלנו - האם תהיי מוכנה לקרוא?"

אלא שכאן קיים הבדל מהותי: ספרי הקודש אינם מציגים ראייה עובדתית לקיומו של אלוהים, שכן מדובר באמונה ולא בעובדה. איש מעולם לא הוכיח את קיומו של האלוהים, ובכל זאת מיליארדי בני אדם מאמינים שהוא קיים. ספרי הקודש עוסקים בכללים הלכתיים ובהגות פילוסופית, ולא בעובדות. לכן, יואל, אם תבקש שאקרא ספרי קודש - וקראתי לא מעט, אין בכך "משקל נגדי" להצעתי אליך לקרוא ראיות ותיאוריות מדעיות על "למה נוצר העולם".

ובכל זאת, פטורה בלא כלום אי-אפשר, והנה התשובה, שבוודאי לא תתקבל על ידך: העולם, על כל הקיים בו, נוצר ללא כל כוונה מצד תהליך היצירה ("הבורא" לגישתך), וללא כל מטרה. העולם, היקום, הטבע, הדומם, החי והצומח נוצרו בתהליכים כימיים-אנרגטיים-פיסיים מנקודת התחלה שאינה ידועה, אם כי מוסכמת כ"מפץ הגדול". בכך אין כל הבדל בין הדעה המדעית לאמונה הדתית, הגורסת ש"אלוהים" ברא, משום שאיש איננו יודע מהו האלוהים, כיצד הופיע בזירה היקומית, מנין צץ, ומה קדם לו. התשובה המוכרת "אלוהים היה תמיד" זהה לתשובה האחרת "הטבע היה תמיד".

ההבדל הוא בכוונה ובמטרה: המאמין הדתי גורס שנקודת ההתחלה נוצרה מתוך כוונה ובמטרה מסויימת, אבל אינו מסוגל להוכיח זאת, בעוד שאיש המדע  גורס שנקודת ההתחלה וכל מה שבא לאחריה נוצרו מעצמם, ללא כוונה וללא כל מטרה.

אכן, יואל, צדקת חלקית: אנשים נולדים חולמים עובדים יוצרים ומתים וחוזר חלילה  בלא הגיון לכאורה כ 5767 שנים [לחשבון התורה].

אנשים נולדים, חולמים, יוצרים, מולידים ומתים, בלי כל היגיון - לא לכאורה אלא כעובדה. נעזוב כרגע את מניין השנים - זה אינו עיקר כרגע. אם תהיה מוכן לקרוא ספר מסויים  [הגן האנוכיי, מאת פרופ' ר'יצ'רד דוקינס, הוצאת דביר] שאני ממליצה עליו - ואני מסופקת אם תשיב לי בחיוב -  תמצא הסבר מפליא אבל משכיל על תהליך ההיווצרות החי בטבע, שכל כולו ללא כוונה מראש, אבל יש לו - לתהליך, לא לגורם לו - מטרה: לשרוד ולהתרבות.

הבסיס לתהליך האבולוציוני, אותו תהליך שהמימסד והתרבות הדתית אינם מקבלים, הוא הִתְרבּוּת החלקיק הבסיסי הקטן והמיקרוסקופי שקיים בכל צמח ובכל בעל-חיים הוא הגן. לגן יש שתי מטרות:  (1) לשרוד, (2) להתרבות. חבל שאתאמץ להסביר לך זאת בפרטים המצויים בשפע בספר עליו המלצתי לך, ובשפה המובנת גם למי שאינו איש מדע במקצועו. אם לא תסכים לקרוא - לא יוותר לי אלא להצטער.

שאלתך האחרת הייתה להשקפתך מה עדיף האדם משאר היצורים החיים עלי אדמות ומדוע רציחתם אינה חמורה וכי להם אין רגשות ורצונות.

האדם אינו עדיף על שום יצור אחר. גם ליצורים רבים אחרים יש רצונות, רגשות, חשיבה ופוטנציאל יצירתי. לשאלת הרצח אשיב לך בשאלה: לגישתך, כל בעלי החיים נוצרו בידי האלוהים. מדוע מוכן האל שהאיל, יציר כפיו, יהיה טרף [יירצח!] לאריה, שגם הוא יציר כפיו? מדוע אלוהים ברא חיידקים שיהרסו [יירצחו!] גזעים שלמים של בעלי חיים? תשובת המדע והאבולוציה היא, שהגן - עליו דברתי קודם - הוא אגואיסט (אנוכי), ולכל גן, בכל בעל חיים וצמח, יש רק שני רצונות: לשרוד ולהתרבות. זה ששרידותו של גן א' תהיה על חשבון שרידות גן ב' - זו בעייה של גן ב'.

כך גם הגן האנושי: האדם חייב לשרוד, ולצורך שרידותו הוא חייב להיזון גם מחלבונים, ואלו קיימים בבעלי חיים, ולכן הוא יאכל (יהרוג, ישחט) בעלי חיים. עצוב? לא הוגן? אכן כן, אבל טענה זו, אם קיימת, הפנה נא גם לאלוהים שלך, שהרג ורצח ושחט לא מעט בעלי חיים ובני אדם בעבור שרידותו הוא (על מנת שיאמינו בו...).

שאלתך השלישית הייתה - האם שייך להישאר יהודים אף בלא לימוד התורה וקיום מצוותיה ואם אין את רואה חשיבות ביהדותנו מדוע לא תתנתקי מהיהדות לגמרי כולל עזיבה את א"י שאין בה שום מעלה לשיטתך.

יהדות איננה מילה נרדפת לדת. יהדות היא מכלול התרבות שיצרו בני העם היהודי לדורותיהם. יהדות כוללת גם דת, אבל בהחלט לא רק דת. העם היהודי כולל אנשים דתיים, שמאמינים באלוהים, ומקיימים לו ועבורו פולחנים שונים (יש יהדויות דתיות שונות, לא כן?), וגם יהודים שאינם דתיים, גם הם מסוגים שונים. היותו של יהודי בן העם היהודי אינו מחייב שיהיה דתי, ולכן הקישור שאתה (ואינך יחיד) עושה בין בני העם היהודי לדת ולפולחניה הוא שגוי ולא רלבנטי. היהדות היא שלי לא פחות משלך, כשיהדותך כוללת רק את התורה, את ספרי הקודש הדתיים ואת קיום מצוות הדת, ויהדותי שלי כוללת את כל אוצר התרבות העשירה של עמנו, כולל התורה והתנ"ך, וזאת עם ביקורת על הכתוב בתורה, ואי-קבלת חלקים פסולים, לא-אנושיים, אכזריים ואלימים שבה.

ארץ ישראל איננה שלך בלבד. היא שלי לא פחות, ואולי אף יותר. אתה מערב כאן מין בשאינו מינו - את האמונה הדתית בדבר הקשר "האלוהי" בין עמנו לארצנו, עם מהלך היסטורי רב-שנים של העם העברי (לאחר מכן, מאוחר הרבה יותר, היהודי). יש גם חוסר הגינות מצדך להציע לי לעזוב את ארצי, כשאני לא העליתי כלל על דעתי להציע לך אותה הצעה מגונה. אתה טועה בהנחתך שלגביי "אין בה (בארצי) שום מעלה". אל תתנשא עליי, אל תחשוב במקומי, ואל תבנה מגדלים פורחים באוויר על דעתי ושיטתי.

עד כאן שאלותיך. אני מקווה שעניתי לך בהתאם לשאלות, ושעשיתי זאת בהגינות ובלא אמוציות, אם כי גם לי וגם לך קשה להתעלם מאמוציות, כשמדובר בנושא כה טעון כמו "אמונה" או "העדר אמונה".

אני משערת שתהיינה לך שאלות נוספות, ואשמח להשיב כמידת ידיעותיי, מראשי ומהשכלתי... ואם לא אדע - אבקש מידען אחר להשיב במקומי. אינני מתביישת להודות באי-ידיעותיי, ומכל מלמדיי השכלתי.

בברכה

שירה מצוות חופש

 

שבתאי מצוות חופש ליואל

קראתי את מכתבך הנרגש בעיון רב ואמליץ להעלותו באתר משום שלדעתי הוא מביע את עמדתם של "החושבים" במערכת החינוך החרדית, והוא מביא לביטוי הולם  תפיסות חינוכיות פנים-חרדיות שחשוב להיחשף להן. לא אתווכח אתך, שכן אני חש את המרחק בין התפיסות שלנו, והאמן לי שאני מסכים אתך על מהות ההבדל בינינו. מהות ההבדל הוא הרצון. אני רוצה דבר אחד, ואתה רוצה אחר. כולנו "רוצים", כל אחד משהו אחר, ועל פי רצונותינו אנו מעצבים את המציאות.

אין לי מושג כמה אתה מכיר אותי, אולי לא בכלל. הרשה לי לספר לך שאני באמת  מאמין שאינני מאמין באלוהים. באמת באמת שאין לי בכך ולו שמץ של ספק. אתה  לבטח חושב שאני מתכחש לאמונה שלי, ולא על כך אני מתווכח. אפשר ואפשר שאני מתכחש לאמונתי, רק אבקש ממך לכבד אותי ולהאמין לי שמהמקום בו אני נמצא אינני מסוגל לראות את ההתכחשות, כפי שאני רואה את המציאות של עצמי. אני באמת לא מאמין באלוהים.

ביקשת אדם שלמד בישיבה שמונה שנים. קיבלת. למדתי בישיבה למעלה משמונה שנים.

אינני טיפש, ומעולם לא נחשבתי לטיפש. עכשיו הקשב לי: אם מסוגל אתה להאמין שהתאוות שלי הצליחו לגרום לי להתכחש למציאות הכי מוחשית בעולם, מציאות האלוהים, אם אתה מאמין שהתאוות שלי הצליחו לגרום לי להתכחש לחינוך כל כך זך וטהור לו זכיתי משחר נעוריי - אינך לוקח מעט חשד ומשליך אותו על עצמך?

אני כופר לא משום שראיתי את המקום, שבו אמור להיות האלוהים, ריק מתוכן. האלוהים אינו בנמצא ואי אפשר להתכחש לאי-קיומו. אני כופר משום שהאמונה, בוודאי זו  החרדית-עכשווית שאתה הוא מיצגה, כופה על האדם "וודאות" שהוא, בהיותו אדם דינאמי, אינו מסוגל לה. קח קצת ממני לעצמך והבן: אם אני מסוגל להאמין בשקר על אף היותי חכם לא פחות ממך, אולי גם אתה כזה? מאמין בשקר כי אתה רוצה להאמין בו? קח קצת ממני - וכבר הפכת כופר לרגע.

אתה מצייר עולם שאינני מכיר. עולם בו החותרים לחופש חיים למול המאמינים באלוהים ומתקנאים בהם. לי אין מטרה "להוציא" מישהו בשאלה, בעוד לכם יש מטרה "להחזיר בתשובה". לי לא איכפת שתהיה חרדי ודבק באמונותיך, כל עוד אין הן נוגעות לחיי האישיים או פוגעות בהם.

אני מבין שכל אחד מגיע בדיוק למסקנה שאליה הוא רוצה להגיע, ובדיוק לפיכך אני כופר באמת מוחלטת "אלוהית" מהזן הזול שאתה מיצג - ובכל זאת לא מפריע לי שתמשיך להאמין בו. אם אני עושה מאמץ לפקוח את עיניך אין זה אלא משום  שהבערות שלך ושל חבריך נוגעת לי, מרגיזה אותי. איני חפץ בהיעלמותכם מן העולם, להיפך - אני סבור שאתם מוסיפים לו צבע ייחודי. אלא שקשה לי עם העובדה שלא נוח לכם עם המימדים של עצמכם, וחשוב לכם להתרחב על חשבוני, על חשבון הבנק שלי ועל חשבון הנפש שלי.

אתה שולח אלי מייל מקומם, ומנסה להחזיר אותי בתשובה באותם טיעונים שהובילו אותי לצאת בשאלה, ועדיין אתה חושב שמבין שנינו אתה הוא החכם! אתה פונה אלי מבלי להבין אותי. אתה חושב שאני "פוחד" מהאמת שלך ומסרב לתת לה ביטוי משום שאתה פוחד מהאמת שלי. חז"ל כבר אמרו זאת טוב ממני "כל הפוסל במומו פוסל!"... אתה מדבר איתי ועם שכמותי כדי לחזק את עצמך. אתה מקנא בנו, ביכולתנו לחיות חיים שלווים מבלי להזדקק לשקרים ואשליות, מבינים שאין אמת ומבינים מתוך כך שאין שקר, מבינים שאין לנו אלא את החיים ובוחרים להביט להם, לחיים בעיניים ולחיות אותם, על כל המשתמע מכך.

מה הביא אותך לשיטוטים באתר כפירה אם לא החשש והפחד, אם לא רצון להתרחב לגבולות האחר, הרצון להשתקף מתוכו. קח את עצמך וחזור לישיבה, שם אתה שמור. ואם חפצה נפשך להתכרבל בזר ובנסתר, לגעת בכפירה מבלי להיות מושפע ממנה, שא באחריות למעשיך והתמודד עמה, כמות שהיא, עם האמת המרה. אתה ושכמותך הם ההוכחה לכך שאין דבר העומד בפני הרצון.  אתה והיכולת שלך להאמין ולחיות את חייך בכפוף לחוקים בלתי אנושיים שנכתבו כדי לשרת חתך מאוד מסויים באוכלוסייה מאוד מוגבלת וצרת אופקים הם ההוכחה לכך שאפשר, אם רק רוצים, לחיות בשקר ולהאמין שהוא אמת.

ואני? אינני מאמין בקיומה של אמת, כמו בקיומו של השקר, כמו בקיומו של האלוהים. אני משתדל לתת לחייו להתוות עבורי את הדרך, ולא להפך, לומד לחיות אותם ומפתח  סקרנות לגביהם. שמח כשאני קם בבוקר ויודע שאין זה הבוקר האחרון. תתפלא, אבל  אני הוא ההוכחה לכך, שאפשר להיות כופר מאושר. זה לא מסתדר עם המקורות? דבר על כך עם ירון ידען, הוא ימציא לך עוד תופעות שאינן מסתדרות עם המקורות. המקורות מסתדרים עם אינטרסים מאוד ספציפיים של מקוריים מאוד אינטרסנטיים - ואתה, אם להגדיר אותך מתוך פרספקטיבה, לא יותר מאשר קורבן, אחד מני רבים. 

שלום,

שבתאי

חופש

דברי סיכום לקוראי חופש
מאת עירון [ידיד חופש]

את דבריו לחופש חתם יואל בדברים האלה:

"הנני מבין כי אין בכם את האומץ לפרסם דברי כי חופש הביטוי אצלכם הוא חלק מדמיונכם וגאוותכם [אשר אינכם מודעים להם]. עם כל זאת אם תפרסמו אשמח על יושרכם."

עינינו הרואות כי האתר ה'מדומה' אכן פרסם את דברי יואל בפועל, מעשה שלפי דברי-עצמו מעיד על יושרם של אנשי האתר. אך לא רק על יושר הפרסום מעיד, אלא גם על אומץ פנימי, על פתיחות של ממש, על כיבוד חופש הביטוי במלואו, על גישה דמוקרטית כנה, על מאבק אידאולוגי הוגן והגון, על תרבותיות נאורה; בעצם על כל מה שחסר ונעדר באין-ספור הפרסומים  שיוצאים-לאור מטעם כל גוני הקשת של הציבור הדתי-חרדי, שלעולם לא יפרסמו אצלם פרסום חילוני רציני ומעמיק, בוודאי לא ביקורת עניינית על אמונתם דתם ודעתם, בהתרסה חמורה כזו שנקט כאן יואל. כבר מהבדל 'קטן' זה אתה למד על ההבדל העצום בין התרבות שחופש מייצג - ובין זו שיואל דובר בשמה.  ועוד זאת אנו למדים - על ההפרש הניכר בין הבגרות המחשבתית העמוקה של שבתאי ש'שנה ופירש'[1] ובין השטחיות החשיבתית הסטנדרטית המאפיינת את יואל ומחנהו.

אם כן, יושר ואומץ - כפי שנוכחנו כאן, יש ויש לאנשי חופש, והכול מודים שאלו תכונות נעלות ומיוחדות אצל בני-אדם מאז ומעולם. יואיל-נא אפוא יואל להגיע בנפשו: אם מצויים יושר פנימי ואומץ עצמי והגינות אמתית אצל אנשי חופש - אולי תימצא אצלם ובהם גם אמת, ולו חלקית, יחסית, מקצתית, מדעית? אולי ושמא לא כל האמת שרויה אצל יואל ומחנהו, חלילה וחס?

זו השאלה שנותרה אפוא: האם יימצאו גם ליואל [ולשכמותו - כל אותם אלפי חוכמולוגים הפונים אל חופש אלפי-אלפי פעמים, בשם אותם טיעונים חוזרניים-מעגליים-שעממניים; בלתי-כלים - אך לעולם נדושים וקלושים, מסוג 'שמעת אחד - שמעת את כולם'] טיפת יושר וקורט אומץ לחשבון-נפש עצמי-אישי של קל-וחומר זה; או שכל 'מעלתו' ו'כוחו' אינם אלא בהתרסה לעגנית-תוקפנית - אך בסופו-של-חשבון שבלונית וריקנית?[1] 'שנה ופירש': מונח-גנאי שמקורו בתלמוד, בפי שומרי-דת, למי שלמד תורה אך הפריש עצמו מאורחותיה - התפקר, התחלן.


פברואר 2008חברים ב- עוצב על ידי