אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
תרמו לעמותת חופש
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > עיתונות חרדית  לגירסת הדפסה     

כיצד נראית תרומת איברים חרדית על קירות ירושלים

"אנא עמדו על המשמר במקרה של אישפוז"

בימים אלה עורר סערה גדולה החוק החדש שנדון בכנסת, שהוצג "כמעודד" תרומת איברים במיגזר החרדי. הדיון בתיקשורת בחוק עימת רופאים שהתנגדו נמרצות לעירוב שיקולים דתיים בנושאים רפואיים, כאשר שיקולים אלה יכפו צעדים נוספים אשר יקטינו בפועל את מספר התרומות הפוטנציאלי, אל מול פוליטיקאים שציטטו את התמריץ לתרומת איברים בקהלים דתיים וחרדיים.

והנה מה שמספרים קירות ירושלים למסכנים המחכים בתור לאיבר הנכסף:חוק המתיר רציחה ... להסביר לרופאים
אנא עמדו על המשמר במקרה של אישפוזבנוגע למה שהשלטונות עומדים לבצע ... מוות מוחי לא נקרא מוותרשעי ישראל בכנסת ... כולנו חותמים על כרטיס חיים

תודת המערכת ליפתח על הצילומים.

אתר חופש קורא לכל איש ואשה שהשפיות והעזרה לזולת יקרים להם, להזדרז ולחתום על כרטיס אדי.


אפריל 2008חברים ב- עוצב על ידי