אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
תרמו לעמותת חופש
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

השקר הגדול ביותר

מאת: עמוס הרדוף

בצעירותי כיניתי את הפסוק 'בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם' - "השקר הגדול מעולם". ואילו בימינו, משהתרבו מכחישי שואה ונמצאו מצדיקי שואה (כולל דבריהם של מנהיגים חרדיים ידועים) - הפכו דבריהם של אלה להיות השקרים הגדולים ביותר, ואילו הקודם "איבד ממעמדו"... רק בורים, שמעולם לא למדו את ההיסטוריה של עם ישראל בארצו, יכולים לומר הבלי "הלל" כאלה.

אנא מכם: ציינו מקרה אחד ויחיד שבו הצילנו הקב"ה ממרצחים "קטנים" או "גדולים" ששפכו את דם ישראל כמים וללא כל מורא!!! אם בארץ ואם בגולה! ואל תשיבו לי בשאלה האווילית המקובלת: איך זה שעם ישראל חי, בעוד שעמים אחרים נעלמו?

עמים שישבו על אדמתם לא נעלמו! רק צביונם השתנה. אם כאשר המירו את דתם האלילית בדת מונותאיסטית, או כשהתמזגו בעמים גדולים מהם. המצרים, היוונים, הפרסים, הסינים ועוד רבים מאד קיימים, כפי שהיו קיימים מימות עולם.[1]

חופש

אפילו עמים שהקב"ה צווה על יהושע להשמידם - לא הושמדו: "ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה..." (יהושע ט"ז י') - ויותר מכך, ראה שופטים א' (הסותר את הצהרת יהושע):[2]

  • פסוק י"ט - "כי לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם"
  • פסוק כ"א - "ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין"
  • פסוק כ"ז - "ולא הוריש מנשה את בית שאן ... ואת תענך ... ואת ... דור ... ואת ... יבולעם ... ואת ... מגידו"
  • פסוק ל' - "זבולון לא הוריש את יושבי קיטרון ואת יושבי נהלל"

ומלכים א' ט' כ'-כ"א: "כל העם הנותר מן האמורי, החתי וכו' ... אשר לא מבני ישראל המה, בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ אשר לא יכלו בני ישראל להחרימם". ועוד כהנה וכהנה בשופטים, פרקים ג' ו-ד'.

חוששני שאלוהים הפיצנו בגויים למען יראו אלה מה קורה אפילו לבניו יחידיו של אלוהים כשאינם ממלאים את מצוותיו. יראו ויבינו - מה נורא יהיה עונשם של אלה, שהם אמנם בניו, אך לא יחידיו, אם גם הם לא יקפידו לבצע את אשר הוא מורה להם לעשות, מדי פעם, יבינו כולם שלא קיים "מלך העולם".

למזלו, הם מקפידים לקיים את שהוא מצווה עליהם לעשות לישראל (נבוכדנצר, טיטוס, היטלר - כדברי מנהיגים חרדיים ידועים...)

מסתבר שכאשר ראה הקב"ה שאין עם ישראל מספק לו את הקורבנות שדרש, החליט שעם ישראל עצמו הוא שיהיה קורבן התמיד שלו: "אשה ריח ניחוח ל..."

מאז טובחים בנו בכל דור ודור, אך מקפידים להשאיר "כרע ובדל אוזן" - כדי שנפרה ונרבה ואספקת הקורבנות לא תחדל. זוהי כנראה התשובה לשאלה אודות קיומנו הנצחי.

 


[1] עמים עתיקים מאוד, כמו האבוריג'נים באוסטרליה, ושבטים מסוימים באפריקה, קיימים כבר עשרות אלפי שנים.

[2] מי שקורא את התנ"ך כולו, רואה כמה דברים הרחוקים מהאמת מצויים בו.

 


אוקטובר 2018חברים ב- עוצב על ידי