אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
הספר: ויברא האדם את אלוהים בצלמו
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

הידעת???

עם ישראל, העם הנבחר, זכה במשפחת אלים ולא רק באל יחיד.
(מאת: עמוס הרדוף)

בהנחל עליון גויים  בהפרידו בני אדם
יצב גבולות עמים  למספר בני אלוהים**
כי חלק יהוה עמו  יעקב חבל נחלתו
("האזינו" - דברים ל"ב, ח'-ט')

היות ש"עליון" הוא אלוהים הבורא ("אלוהים צורם ואל עליון גואלם" - תהלים ע"ח, ל"ה) ולאלוהים יש בנים (בראשית ו', ד'), הרי ש"יהוה אלוהים" (בראשית ב', ד') הוא בנו של אלוהים-עליון ואף נאמר עליו: "מי בשחק יערוך ליהוה, ידמה ליהוה בבני אלים" (תהלים פ"ט, ז').

באמת?? שהרי יהוה הינו בן אלים מורד! מה הורה אלוהים (האב) לנח? "ומכל החי... שניים מכול תביא אל התיבה" (בראשית ו', י"ט) ומה הורה לו יהוה (הבן)? "מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה, איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהורה היא, שניים - איש ואשתו." (שם, ז', ב').

כבר יהושע הורה לעם: "בחרו לכם היום את מי תעבודון. אם את אלוהים, אשר עבדו אבותיכם... ואנוכי וביתי נעבוד את יהוה." (יהושע כ"ד, ט"ו).

ואני תוהה, למה לא העמיד יהושע לבחירתם גם את "סיני אלוהי ישראל"? - זה שצעד לפני עמו בישימון (תהלים ס"ח, ח'-ט'), שהרי גם הוא אחד משבעים בני עליון ואשרה אשתו.

** כך כתוב במגילות קומראן. בתרגום השבעים כתוב: "מלאכי אלוהים".

קיראו את "השם" - ספרו של פרופ' ישראל קנוהל ותיפקחנה עיניכם!

כיצד הצליחו "חכמי ישראל" לטמטם את העם?
(מאת: עמוס הרדוף)

חזור וקרא את פרק א' בבראשית, כי בו תמצא את תיאור בריאת העולם האלגנטי ביותר. אין תיאור בריאה שישווה לו במיתולוגיה של העמים האחרים!: אלהים/עליון** ברא את הכל בסדר הגיוני, ממש מדעי! וביום השישי ברא את האדם ואשתו!

ולפתע, בפרק ב' פסוק ד', מתגלה לנו אל נוסף, "יהוה אלהים" שמו והוא אחד משבעים בניו של עליון, שקיבל מאביו את יעקב לנחלה (דברים ל"ב, ח'-ט'), והוא יוצר את "האדם הגלמוד" ואין הוא בורא העולם, אלא אחד מבני הבורא! כאמור: "כי מי בשחק יערוך ליהוה, ידמה ליהוה בבני אלים?" (תהילים פ"ט, ז')

לצערנו, הצליח - בימי קדם - עובד אלילים כלשהו, להביא לנו את יהוה כ"יוצר" הגדול (ולא כבורא!!!), שיצר את "האדם הגלמוד" מעפר האדמה, בדומה לאל המצרי ח'נום שיצר את האנשים מבוצת הנילוס, או כדוגמת האל הרומי פרומתאוס, שיצר אותם מהאדמה.

לנו יש שני אלים: אלהים-עליון, שברא את האדם ואשתו, שמהם יצאו כל המלומדים והחכמים למיניהם, ויהוה-אלהים ואשתו הסינתטית, שמהם יצאו כל חלושי הדעת הדבקים בו.

** "אקרא לאלהים עליון" (תהלים נ"ז, ג' ועוד...)

מדוע בוחלת החשיבה החרדית בנשים?
(מאת: ד"ר אניטה שולובומיץ' [שם בדוי], גנטיקאית)

כי בתלמוד ה"קדוש" כתובים דברי הזילות הבאים: "אישה חמת מלא צואה ופיה מלא דם" (שבת קנ"ב, א') ומי שיודע את אשר יש לו בביתו עלול לחשוש, ברוב בורותו, שכל הנשים כאלה...

אנו העמקנו לחקור ומצאנו שהתיאור הנ"ל מוגבל לנשים מגזע מסויים! שהרי לפי תורתנו הקדושה, מתחלק המין האנושי לשני גזעים ראשוניים: "גזע אלהים" ו"גזע יהוה אלהים".

  1. גזע אלוהים - גזע זה נברא ע"י אלוהים ביום השישי לבריאת העולם, ככתוב: "ויברא אלוהים את האדם בצלמו ... זכר ונקבה ברא אותם" (בראשית א', כ"ז). גזע אנושי זה הינו שיא הבריאה, וממנו נולדו כל הגאונים, כמו אלברט אינשטיין, הרמב"ם ורבים אחרים מסוגם.
  2. גזע יהוה אלוהים - גזע זה יוצר ע"י יהוה - בנו של עליון** - כחיקוי עלוב למעשה הבריאה של אביו. יהוה אלוהים הוא שייצר את האדם הגלמוד "מעפר מן האדמה"*** (בראשית ב', ז') ואת אישתו הסינתטית מגרוטאה שנטל מגוף האדם (שם, שם, כ"א-כ"ב).

ברור שבייצורים כאלה, שגופם ומוחם חול ורוח, לא יכולים להיות כל כ-20,000 הגנים שמכיל גוף אדם מ"גזע אלוהים". לכן מירקם גופם שונה ושיא כישוריהם הרוחניים נחות.

מכאן אנו מבינים שהדברים "אישה חמת מלא צואה וגו'" נאמרו על בנות "גזע יהוה אלוהים", וייתכן שאומרם - שגם הוא בן הגזע הזה - למד את הדבר מנסיונו האישי!

** "כי מי בשחק יערוך ליהוה, ידמה ליהוה בבני אלים" (תהלים פ"ט, ז')
*** כמעשה האליל המצרי ח'נום, שיצר אנשים מבוצת הנילוס, וגם פרומתיאוס היווני שיצרם מהאדמה.

אלוהים מדבר רק בחלום.
(מאת: עמוס הרדוף)

הידעת שהרמב"ם אמר כבר לפני למעלה מ-800 שנים: "ודע, שכל מי שאומר עליו הכתוב שמלאך דיבר איתו, או בא אליו דיבור מאת האל, הרי זה לא היה, בשום פנים, אלא בחלום, או במראה הנבואה." (מורה נבוכים; החלק השני, פרק מ"א)

כי אלים מדברים רק בסיפוריהם של עמים עתיקים. סיפורים שחוברו בעת שעמים אלה היו עדין עובדי אלילים!!

לדוגמא: זאוס, אבי האלים היווני, היה מזמין בני אדם נכבדים לארוחות ואף היה בא לאכול אצלם. הוא גם נהג לשכב עם יפיפיות העולם הקדום והעמיד הרבה צאצאים מפורסמים.

לעומתו, לאלוהים שלנו המתקרא "עליון"** היו "בני אלוהים" (בראשית ו', ב') - שנולדו מרוח הקודש? - ואחד מהם הינו יהוה (דברים ל"ב, ח'-ט'), אך אלוהינו לפחות לא שגל יפיפיות.

ובכל זאת נמצא בו דימיון כלשהו לזאוס... למרות שאמר למשה: "לא תוכל לראות את פני, כי לא יראני האדם וחי" (שמות ל"ג, כ') - הוא מזמין את משה ואהרן, נדב ואביהוא ועוד שבעים מזקני ישראל לעלות אליו "ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את אלוהים ויאכלו וישתו." (שמות כ"ד,א'-י"א)

האם אצילי ישראל אינם בני אדם? מה הם? בני אלוהים?

אכן תורה יפה נתן ה' למשה, אלא שהיו לו כמה עוזרים "חכמים", שעזרו לו ותרמו לתורתו לא מעט סיפורים, שונים ומשונים, מפרי מוחם הקודח.

** "אקרא לאלהים עליון" (תהלים נ"ז, ג' ועוד...)

מי הוא יהוה?
(מאת: עמוס הרדוף)

"ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק: אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי יהוה אלוהי!!!" (במדבר כ"ב, י"ח) - כידוע היה יהוה האל של גויי הדרום - מדין, אדום ומואב ואנו אימצנוהו!

מתי עשינו זאת? - בעקבות הצעת יהושע: "ועתה, יראו את יהוה ועבדו אותו ... והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים." (יהושע, כ"ד, י"ד)

ומה אמרה עליו דבורה הנביאה? "יהוה ... בצעדך משדה אדום ... הרים נזלו מפני יהוה, זה סיני." (שופטים ה', ד'-ה') - ומהו "שדה אדום"? - לפי כתובים מצרים היא "ארץ שסו יהוה", וסיני? ראה תהלים ס"ח, ט'-י"ז)

נחזור איפוא לבלעם: "ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר: מי האנשים האלה עמך? ... ויאמר אלוהים (ולא יהוה!) אל בלעם: לא תלך עמהם! לא תאור את העם (ישראל), כי ברוך הוא!" (במדבר כ"ב, ט'-י"ב)

מה אנו למדים? יהוה הוא האל של בלעם ואלוהים - האוסר עליו לקלל את ישראל - הינו אלוהי ישראל. האין זו הוכחה נוספת (ויש עוד כמה) שיהוה ואלוהים שניים הם?!!! ואנו עובדים את שניהם, כפי שיעשו עובדי אלילים!

ואם לא די בשתי ההוכחות דלעיל, קראו (בבראשית ו', י"ט) שאלוהים ציווה על נח: "מכל בשר, שנים מכל תביא אל התיבה." - ומה אומר יהוה לנח? "מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה, שבעה איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא, שניים - איש ואשתו." (בראשית ז', ב')

אם כן, "בחרו לכם היום את מי תעבדון. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם ... ואני ובני ביתי נעבוד את יהוה." (יהושע כ"ד, ט"ו) - החלטתם?

עכשיו אימרו אתם: האם יש לנו אל אחד, 'אלהים'? או שאנו עובדים לשני אלים - 'אלהים' ו'יהוה'?

בית המקדש השלישי היה בדרך...
(מאת: עמוס הרדוף)

בחודש יולי 362 (דהיינו: 292 שנה לאחר החורבן השני) נפגש הקיסר הרומי "יוליאנוס הכופר" ** עם נציגי היהודים, והתיר להם לחזור למולדתם, להקים את המקדש השלישי ולחדש את שלטון עם ישראל בארצו.

באביב 363 החלו אבותינו בעבודות ההקמה, אך בי"ח באייר אותה שנה (ד'קכ"ג) רעדה האדמה בירושלים וגם הקיסר נהרג, במלחמה באיראן.

הקיסר יוביאנוס, שבא במקום יוליאנוס הכופר, היה נוצרי נאמן, והוא ביטל את החלטות קודמו! ואנו נשארנו בגלות וללא המקדש.

ואומרים "חכמים": הקב"ה חטף שני בזיונות - כשנהרסו שני מקדשיו והוא לא סמך על העם הנבחר, שידע למנוע ביזיון שלישי. די היה לו בהתבזות בשני המקדשים שנהרסו ועשה מה שעשה, כדי לאלפנו בינה!

** יוליאנוס נקרא "כופר" היות שלא רצה בדת הנוצרית. הוא שאף להחזיר את דת אבותיו ההלנית, שהומרה בנצרות ע"י הקיסר קונסטנטינוס,שלושים שנה קודם לרעידת האדמה. (מגזין "סגולה" מאי 2019)

 


פברואר-אוקטובר 2019חברים ב- עוצב על ידי