אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

תורתנו הקדושה - לא מאלוהים היא

מאת יוצא ישיבה שהחכים

תמהני כיצד חכמינו ומורינו כולם אינם רואים ששני הפרקים הראשונים בתורה עוסקים בשני אלים: "אלוהים" ו"יהוה"!

בראשית א' מספר לנו על אלוהים בורא עולם ומלואו - שהכול נברא בדברו. והוא אף ברא את האדם ואשתו: "זכר ונקבה ברא אותם" (בראשית א' כ"ז). אך בבראשית ב' כתוב: "וייצר יהוה אלוהים את האדם [לבדו!] עפר מן האדמה" (בראשית ב' ז') - ממש כמעשה האל היווני פרומתאוס, שיצר את האנושות מבוץ האדמה.

מסתבר שכבר חכמי התלמוד הבחינו בסתירות ובפגמים שבתורה והם ייחסו זאת לזמן שהתורה לא הייתה "חתומה" עדיין:

כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל וייסדה,
חזרה ונשתכחה - עלה הלל הבבלי וייסדה,
חזרה ונשתכחה - עלו רבי חייא ובניו ויסדוה." (סוכה כ' ע"א)

אלא שלא הייתה אז תורה כתובה שניתן לשכוח אותה. ואכן, כשנסתיימה בניית בית המקדש הראשון, הקהיל שלמה המלך את זקני בני ישראל להעלות את ארון ברית יהוה מעיר דוד "ויביאו הכוהנים את ארון ברית יהוה אל מקומו ... אל קודש הקודשים ... אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב." (מלכים א' ח', ו'-ט')

משמע: לא היה מתן תורה בסיני!

חופש

והקדים יהושע את הכתוב לעיל. ביהושע כ"ד נמצא אותו מספר לעמו את תולדותיו ואינו מזכיר, ולו במילה, את מתן תורה בסיני! האם שכח אירוע כביר כזה, או שלא היה לו מה לשכוח?

אבל הוא כן אומר (שם שם ט"ו): "בחרו לכם היום את מי תעבודון. אם את אלוהים... ואם את... ואנוכי וביתי נעבוד את יהוה."

הרי לכם הוכחה שאלוהים ויהוה - שני אלים הם, שאנו עובדים להם גם כיום! ונוסיף לכך את דברי משה (דברים ל"ב ח'), שם מספר עליון* - זה שהרס את מגדל בבל והפריד בני אדם לעמים - שמספרם כמספר בני אלוהים** (חכם כלשהו שינה זאת ל"מספר בני ישראל", תיקון שמבטל כל משמעות.)

עליון הוא אלוהים, ויהוה הוא אחד משבעים בניו, והוא שקיבל ממנו את יעקב כעם, עוד בטרם נולד אפילו יצחק (על בני אלוהים ראה בראשית ו').

לסיכום: לא ניתנה תורה בסיני והיא אינה אלא מיתולוגיה, שהיו לה מחברים רבים!* "אקרא לאלהים עליון/" (תהילים נ"ז ג')
** כך כתוב במגילות קומראן ובתרגום השבעים! (פרופ' ישראל קנוהל, "מאין באנו", עמ' 160)

 


מאי 2022חברים ב- עוצב על ידי