אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
חופש - יומן אירועים - דת ומדינה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

מוצא הקוף מהאדם?

מאת ליאור הלפרין


אין זה סוד שהאדם חולק עם קופי-העל, ובעיקר עם השימפנזים, מאפיינים רבים. הראיות למוצאם המשותף הן רבות, החל ממורפולוגיה וכלה בגנטיקה. אפילו המחב"תים (המחזירים בתשובה), המתכחשים הנחרצים לתורת האבולוציה, אינם יכולים להתכחש לנקודה הזו, והם נאלצים למצוא לכך תירוץ תורני. מרביתם אינם מדברים על אב קדמון משותף, וגם אינם מבדילים בין קופי-על (Apes) לקופים אחרים, אלא פשוט אומרים בנחרצות ומתוך טעות מוחלטת, שתורת האבולוציה מדברת על "מוצא האדם מהקוף". התירוץ שהמציאו אומר בפשטות: "אכן, האדם וקופי-העל מראים סימנים של מוצא משותף, אכן, אנחנו חולקים עם השימפנזים כ-98% מהגנום שלנו, אבל זה לא משום שמוצא האדם מהשימפנזים ומאב קדמון משותף - אלא שמוצא הקופים הוא מהאדם!", וזאת בניסוח עדין ביותר.

בחרדת קודש מתעלמים המחב"תים מכל ראיה מדעית, ובמקום זאת מביאים סימוכין תורניים לטענתם. בסנהדרין דף קט עמוד א נכתב מה עלה בגורלם של בני דור הפלגה שחטאו כשבנו את מגדל בבל. הם נחלקו לשלוש קבוצות, וכל קבוצה קיבלה עונש כמידת חטאה:
קבוצה א' ביקשה להתיישב בשמיים ונענשה בהפצת חבריה ופיזורם בארץ;
קבוצה ב' ביקשה לעבוד עבודה זרה ונענשה בכך שאלוהים בלבל את שפתם לבל יבינו זה את זה;
קבוצה ג' ביקשה להילחם באלוהים ונענשה בכך, שהפכה לקופים, לרוחות חסרי צורה וגוף, לשדים הדומים לבני אדם, ולשדים בעלי צורת אדם בעלי כנפיים.

את מידת ההבל שבקבוצה ב' ניתן ללמוד ממאמרו של הבלשן פרופ' עוזי אורנן כאן.

החשובה לענייננו היא קבוצה ג'. בלשון הגמרא נכתב לגביה: "וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה - נעשו קופים ורוחות ושידים ולילין". המחב"תים אינם מצטטים אף פעם את מלוא הפסוק הזה, המדבר על רוחות ושדים, בהם אין המדע מכיר, אלא מתמקדים בקופים בלבד. טיעון זה מהווה דוגמא מייצגת את דברי ההבל שנאמרו מפי חז"ל, לא פחות מאותו צבוע מפורסם שלאחר שבע שנים הפך עטלף (ראו כאן באתר 'דעת אמת'), שהרי אין לו כל קשר למציאות כלשהי.

במאמר זה אציג חלק מהסיבות המוכרות והידועות שאין הדבר כך.


דמיון מורפולוגי

מורפולוגיה היא ענף בביולוגיה העוסק בחקר הצורה והמבנה של בעלי החיים והצמחים. בין האדם לבין קופי העל ניתן למצוא דמיון מורפולוגי מדהים. בתמונה משמאל לימין: שלדים של גיבון, אורנגאוטנג, שימפנזה, גורילה ואדם (ראה במקור).


"מגדל בבל" האגדי, הזיגורט הראשון של העיר בבל, שהיה בן 5 קומות בלבד והתנשא לגובה של לא יותר מעשרים מטרים (ראו בספר "תרבויות קדומות" של הארכיאולוג פרופ' אלחנן גפני בעמ' 38-37), חרב במאה ה-18 לפנה"ס על ידי ממלכת עילם. בעוד שרידי הזיגורט הינם בני 3,800 שנים לכל היותר, גיל המאובנים של קופי-על (Apes) הוא כ-11 מיליון שנים, וגיל כלל הקופים הוא כ-47 מיליון שנים.

על בסיס המאובנים שברשותנו ניתן לקבוע לוח זמנים ברור למדי לשושלת האדם: אין ראיות לקיומו של ההומו ספיאנס-ספיאנס לפני יותר ממאות אלפי שנים בודדות, ומכאן שזהו מין חדש יחסית. ההומו ספיאנס הארכאי (Homo Hydelbergensis) חי לפני כ- 400,000 שנים; ההומו ארקטוס התקיים לפני כ- 1.8 מיליון שנים, וההומו הביליס התקיים לפני 2.3 מיליוני שנים, והם (ההביליס) הם הומינידים שהתפצלו והתפתחו מהאוסטרלופיתקים (ראה סדרת הרצאותיו של פרופ' יואל רק באתר חופש, החל בראשונה כאן), מהם קיימים מאובנים בני 4.4 עד 5 מיליוני שנים. בכולם רואים הדרגתיות בתהליך, המוביל מהאב הקדום המשותף לנו ולשימפנזות ועד אלינו, תוך כדי גידול בנפח הגולגולת, הקטנת מערכת הלעיסה, ושינויים ברגליים ובעמוד השדרה.

כל הממצאים הללו מסודרים ומאותרים בשכבות גיאולוגיות בסדר מרשים ובדיוק היכן שהיינו מצפים למצוא אותם: לעולם לא תמצא אוסטרלופיתקוס מעל הומו-האביליס, ולא תמצא שלדים של אדם מודרני מתחת לשלדים של הומו-ארקטוס. מתחת לכל אותם מאובנים המפגינים מאפיינים אנושיים ראשונים, נמצא, כאמור, את ראשיתם של קופי-העל לפני כ- 11 מיליון שנה כשמתחת להם נמתחת שושלת ארוכה של קופים פחותים יותר, ומכאן המסקנה הברורה שהקופים קדמו לבני האדם.

אם כטענת המחב"תים מוצא הקופים מהאדם (וגם אם נתעלם מכך שההדרגתיות של הסיפור מונעת מצב של "הוקוס פוקוס הרצל אמר להפוך לקוף", כנגזר מסיפור דור הפלגה), אזי היינו מצפים שכל רשימות המאובנים היו חופפות לחלוטין את קיומו של ההומו ספיאנס, ובמקום שהוא יככב בקצה אחד מענפי העץ, הוא צריך היה להיות השורש. לפי טענה זו היינו גם צריכים למצוא מאובנים של אוסטרלופיתאים שחיו לאחר זמנם של ההומו-האביליס, ולמצוא את קופי העולם החדש מתפתחים מקופי-העל הקדומים, ולא להפך. מובן שזה לא מה שקורה במציאות.


שלבי ביניים

מספר דוגמאות לשלבי ביניים שהתגלו - גולגולות המדגימות את העלייה בנפח המוח שהתרחשה במהלך האבולוציה של האדם. משמאל לימין: גולגולת אוסטרלופיתקוס אפרנסיס, הומו הביליס, הומו הביליס-רודולפנזיס, הומו ארקטוס, הומו ספיאנס ארכאי והומו ספיאנס-ספיאנס.


גם אם המחב"תים מוצאים לנכון להתכחש למאובנים (ולא בכישרון רב), אין להם כל דרך לעשות זאת בנושא הבא:

קיימת שיטה מחקרית הקרויה עץ פילוגנטי, המהווה "עץ משפחתי" בגנטיקה מולקולארית. גנטיקאים אבולוציוניים יודעים לחשב כמה רחוק מין אחד ממשנהו לפי השונות בדנ"א. חישוב קצב המוטציה (mutation rate) באורגניזמים הנבדקים יחד עם המרחק הגנטי ביניהם מאז נקודת הפיצול קובעים את הזמן שחלף מאז התפצל המין המקורי למינים שונים. אנחנו מוצאים שההתפצלות בין האב הקדום המשותף לגורילה ולשימפנזה התרחשה לפני כ-8 מיליוני שנים, וכמיליון וחצי לפני כן, התרחשה ההתפצלות בין האב הקדום לו ולאורנגאוטן - וזאת ע"פ בדיקת הגנים שלהם. יש לציין שרשומות המאובנים תואמות את החישובים הגנטיים.

ע"פ העץ הפילוגנטי המתואר מטה רואים כי נקודת הפיצול שהובילה לשימפנזות מצד אחד ואלינו מהצד השני התרחשה לפני כ-5.8 מיליוני שנים. נתונים אלו סותרים את הטיעון הדתי האומר, שהקופים התפתחו מהאדם.

להלן דוגמא לכמה סוגים של עצים פילוגנטיים העוקבים אחר קריטריונים שונים:


עצים פילוגנטיים

דוגמאות לעצים פילוגנטיים שונים - מהפינה השמאלית העליונה בכיוון השעון: עץ המבוסס על השוואת שינויים בחלבונים, עץ המבוסס על ניתוח שינויים בדנ"א, עץ המבוסס על השוואת שינויים בהתקבצות של גנים מסוג בי-גלובין, עץ המבוסס על השוואת שינויים בחומצות אמינו. הדוגמאות הניתנות בכל אחד מהעצים הללו לא תמיד זהות, אך במקומות בהם קיימות אותן הדוגמאות - כל הבדיקות יוצרות אותו עץ ממש. מדע, בניגוד לדת, הוא דבר עקבי (ראה במקור).


אולי הראיה החזקה ביותר לקיומו של אב קדמון משותף היא ה-ERVs. שינויים גנטיים שנוצרו אצל אב קדמון משותף ע"י רטרו-וירוסים שתקפו את תאי הרבייה שלו, ואשר נבלעו בגנום ועברו בתורשה לדורות הבאים (הם מהווים כ-1% מהגנום האנושי). אין דרך בה יתכן שאותם רטרו וירוסים הגיעו בדיוק לאותו המקום במקטע הדנ"א הן אצל קופי-העל והן אצל בני האדם, לאחר שבני האדם והשימפנזות כבר היו קיימים כמינים נבדלים, וההתאמה המדויקת בין מינים שונים בעלי אב קדמון משותף מוכיחים שהדמיון הגנטי לא נובע ממתכנן משותף (Common designer - עוד טענה בריאתנית מוכרת) אלא מאב קדמון משותף (Common ancestor).

סרט שמקורו ב-Youtube ואורכו 8:40 דקות מסביר את הנושא היטב.ניתן לצפות בו כאן. מומלץ בחום רב.

ככל שציר הזמן התקדם, וככל שהמינים התפצלו אלו מאלו, כך נוספו למטען הגנטי יותר ויותר נקודות היתוך של רטרו-וירוסים חדשים. ניתן לראות זאת בסכימה הבאה:


עץ פילוגנטי

עץ פילוגנטי המבוסס על השוואות נקודות איחוי של ERVs (רטרו-וירוסים) בגנום. העץ נותן דוגמאות של מספר ERVs שמהווים חלק מהגנום האנושי, מתי נוצר האיחוי איתם ומי הם קרובי משפחתנו שחולקים איתנו את ה- ERVs המסוימים הללו (ראה במקור).


נקודת ההיתוך של הרטרו-וירוס ERV9, למשל, נוספה למטען הגנטי של אחד מאבותיו של האב הקדמון המשותף לשימפנזים, לגורילות ולאורנגאוטנים, ומשם היא מופיעה אצל כל צאצאיו. לאף אורגניזם עלי אדמות, שאינו מהשושלת המדוברת (שלא חלק עם אותו אב קדמון את המטען הגנטי אליו הותך הרטרו-וירוס) לא יהיה סמן של ERV9 באותו מקום ספציפי, החוזר ונמצא הן אצל בני האדם, אצל השימפנזים, אצל הגורילות ואצל האורנגאוטנים. כנ"ל לגבי נקודת ההיתוך של הרטרו-וירוס HERV-W LTR , המופיעה אצל כל הקופים, אבל לא אצל אף יונק (או סתם אורגניזם) אחר.

היפה והמעניין בדבר זה הוא, שניתן לעבוד איתו ב"היפוך" על מנת להדגים את כשל הטיעון הדתי האומר, שמוצא הקופים מהאדם. אם מקור כל בעלי החיים בטבלה המדוברת - שימפנזות, גורילות, אורנגאוטנים, גיבונים, קופי העולם הישן וקופי העולם חדש - היא האדם, היינו מצפים שכל הרטרו-וירוסים יהיו מוצבים בדיוק ההיפך. לא יתכן שבאדם מופיעה נקודת היתוך לרטרו-וירוס SINE-R.C2 אבל באף קוף ש"התפתח" ממנו לא קיים סמן גנטי זה! מאידך, גם לא יתכן שנקודת ההיתוך לרטרו-וירוסים של הגיבון, כמו למשל SINE-R HV (אינו מופיע בטבלה הנ"ל)) תופיע אצלו בלבד, אבל לא אצל הקופים שאמורים היו "להתפתח ממנו" ולא אצל האדם ש"קדם" לו.

ככל שמדובר בהשוואה של התורה כטקסט דתי עם המדע, המחזירים בתשובה יתפתלו ויתפלשו ולבסוף יפריחו באוויר טענות חסרות כל בסיס אמפירי, שאינן מגובות בשום ראייה מדעית, בתקווה שיצליחו ללכוד ברשתם מאזין תמים שאינו מכיר את הצד המדעי של הנושא. לאותם מאזינים אנחנו פונים ומבקשים: אנא, בדקו האם קיים בסיס לטענתו של המחב"ת!. אל תסתפקו בציטוט מכתבים עתיקים - בקשו ראיות. בכל פעם שכך תעשו תיווכחו לדעת שאין לטיעוניהם של המחב"תים כל ראיות בנמצא, ואם כבר, הראיות הקיימות מצביעות על ההיפך הגמור מטענותיהם.

אין אמונה - מכובדת ככל שתהיה, ואין אינטרס - חשוב ככל שיהיה, שאינם חייבים לעמוד במבחן המציאות וההיגיון, ובמידת הצורך גם להתכופף לעומתו. בחומר שהצגתי כאן הראיות לא סתם קוראות לטיעון הקופים של מגדל בבל להתכופף. הן שוברות אותו כמו זרד דקיק תחת מכבשו הענק של מע"צ.


פברואר 2010חברים ב- עוצב על ידי