אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
הספר: ויקרא את שמם אדם - פרשות השבוע בפעמת הזמן
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

מה מונע מהרוב החילוני להיפגש עמנו באמצע הדרך?

השאלה הבאה הופיעה בגיליון "דבר אחר":

לפנייך שני מחנות: מחנה A שהוא המיעוט הדתי ומחנה B שהוא הרוב החילוני ו C שהוא אמצע הדרך. בין שני המחנות שורר ריב גדול וכדי להשכין שלום ביניהם מקובל על שני המחנות שהם צריכים להיפגש באמצע הדרך. הסתכל בתרשים שלפניך וענה על השאלה ששואל המיעוט הדתי: מה מונע מהרוב החילוני להיפגש עמנו באמצע הדרך?

האיור באדיבות


אוקטובר 2004חברים ב- עוצב על ידי