אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

פעילות מיסיונרית ברכבת ישראל

המכתב הבא נשלח להנהלת רכבת ישראל והובא לידיעתנו:

15.8.2010

לכבוד אלוף (מיל) מר יצחק הראל - מנכ"ל רכבת ישראל,
לכבוד מנהל רכבת ישראל תחנת האוניברסיטה, תל-אביב

הנדון: פעילות מיסיונרית של חב"ד ושל מטיפי דת יהודים
בתחומיה של רכבת ישראל

מנכ"ל ומנהל נכבדים,

אני נוסע קבוע ברכבת ישראל בענייני עבודתי. ביום שני 2.8.2010 חוויתי מטרד מאוד לא נעים של הטפה לקיום פולחן דתי בתוך קרון הרכבת בה נסעתי. בנוסף לכך, ביציאתי בתחנת האוניברסיטה בת"א קבל את פניי דוכן להפצת הדת של חב"ד, עם תמונתו של הרבי המת שלהם.

ברכבת הישירה שיצאה מתחנת חוף הכרמל בחיפה באותו יום בשעה 17:20 לכיוון תל-אביב פעל מטיף דת, שניגש אל כל יושב ברכבת ושידל אותו להניח תפילין. צילמתי את האיש בפעולתו - כאן בצילום הסוויתי את פניו - אתייעץ עם עורך-דיני לגבי חשיפתו בעתיד.

אין דין קרן-רחוב כדין קרון רכבת בנסיעתה. בקרון הרכבת אין הנוסע יכול לפנות לכיוון אחר ולהתעלם מהמטיף, שניגש אל כל נוסע ושידל אותו לקיים פולחן דתי של הנחת תפילין ותפילה דתית, שבדין יכול להיחשב כעבודת אלילים. כשראיתי את מעשיו פניתי לאיש הביטחון שישב במעבר בין הקרונות - מר אנדריי פאפוב, התלוננתי בפניו על המעשה. הוא טלפן מיד לבקר הרכבת, אבל זה התמהמה ולא הגיע גם כשהגענו לתחנת האוניברסיטה.

כשירדתי מהרכבת בתחנת האוניברסיטה וצעדתי באולם הנוסעים צפתה לי הפתעה נוספת - דוכן של עלוני הטפה דתית של חב"ד שהוצב בתוך אולם הנוסעים - הנה הוא כפי שצילמתי במצלמתי:

 

מימין - הדוכן, בראשו תמונתו של מנהיג הכת, ובו עשרות חוברות תעמולה דתית לחב"ד. משמאל - מראה האולם ובקצהו הדוכן.

רכבות ישראל על כל תחנותיהן הן תחום ברור ומוגדר של הנהלת הרכבת, ולא יעלה על הדעת שתותר, תתאפשר ו/או לא תיאסר מטעם הנהלת הרכבת הטפה כלשהי לדת כלשהי במקום כלשהו במערכת זו. בדיוק כשם שלא תאפשרו למטיפי דת נוצריים, מוסלמים או עובדי אלילים לבצע הטפות לאמונותיהם במתחמי הרכבת ובקרונותיה, כך בדיוק אסור שתאפשרו, לא תמנעו ו/או לא תאסרו - בצו ברור - הטפות לדת בידי אנשי חב"ד או מטיפי דת יהודית אחרים רק משום שהם יהודים.

לא הייתה זו פעם ראשונה בה התקיים שידול לקיום פולחן דתי בקרון הרכבת, ומידידיי אני יודע שאין זו פעם יחידה בה הוצב בתחנת רכבת ישראל דוכן פרסומת לכת הדתית של חב"ד. אני משתף בתלונתי זו את היועץ המשפטי של עמותת "חופש", הפועלת למנוע כפייה והשתלטות דתית בישראל, ואני מצפה מכם שתוציאו הנחייה ברורה לכל עובדי רכבת ישראל בכל תחנותיה, לבל יתירו פעילות מיסיונרית דתיית כלשהי על נוסעי הרכבת בנסיעתם בה, ובל יאפשרו לסוחרי דת למכור את מרכולתם הדתית במתחמי הרכבת.

בכבוד רב,

[ פרטי השולח ]

העתקים:
עו"ד שגיא אגמון, עמותת 'חופש', ת.ד. 65227 תל-אביב 61652
יו"ר עמותת 'חופש', ת.ד. 65227 תל-אביב 61652
אתר 'חופש' - www.hofesh.org.il

להזכירכם, נושא המעמדים ("סטנדים") הדתיים הלא-חוקיים כבר עלה זה מכבר על במתנו, והוא עדיין "חי ובועט" במקומות שונים.

לאחר כחודש הגיעה תשובתה של רכבת ישראל, והרי היא מובאת בפניכם:

אלא שבערב החג, לאחר קבלת התשובה מהרכבת, נוכחנו כיצד גורמים דתיים "משתינים בקשת" על רכבת ישראל ועלינו. הנה, תמונה מאותו יום מתחנת אוניברסיטת תל אביב:

אשר על כן, נשלח שוב המכתב הבא אל רכבת ישראל:

24.9.2010

לכבוד מר מיכאל שריר, ממונה פניות הציבור, רכבת ישראל
לכבוד אלוף (מיל) מר יצחק הראל - מנכ"ל רכבת ישראל
לכבוד גב' הדס נוי המאירי - מנהלת אגף השירות, רכבת ישראל
לכבוד מנהל רכבת ישראל תחנת האוניברסיטה, תל-אביב

הנדון: המשך פעילות מיסיונרית של חב"ד ושל מטיפי דת יהודים
בתחומיה של רכבת ישראל באין מפריע

מר שריר, המנכ"ל מר הראל ומנהלים נכבדים,

לא חלף חודש מאז תשובתו המבטיחה לכאורה של מר שריר (מצ"ב), והנה חוזרת התופעה על עצמה: שלשום, בערב חג סוכות זה, ביום רביעי 22.9.2010, בעוברי באולם הנוסעים של הרכבת בתחנת האוניברסיטה ניצב בפניי במלוא הדרו דוכן ובו חומר תעמולה של חב"ד, ובראשו תמונת ה"משיח" שלהם. להלן הדוכן כפי שצילמתיו:

[ התמונה המובאת לעיל ]

זה בדיוק כפי שהיה בחודש שעבר, רק החוברות השתנו - מכחולות לאדומות.

[ תמונה מהמכתב הקודם ]

במכתב תשובתו אליי של מר מיכאל שריר מיום 7.9.2010 לא קיימת התייחסת כלשהי לאותו חלק בתלונתי בו קבלתי על הפצת חומר תעמולה דתי באולמי הנסיעות של רכבת ישראל בתחנת האוניברסיטה, אבל נוסח התשובה רמז לי, שייתכן וה"רענון" עליו נכתב מתייחס גם לעובדה מצערת ופסולה זו.

כפי שכתבתי לכם במכתבי הקודם: רכבות ישראל על כל תחנותיהן הן תחום ברור ומוגדר של הנהלת הרכבת, ולא יעלה על הדעת שתותר, תתאפשר ו/או לא תיאסר מטעם הנהלת הרכבת הפצת חומר תעמולה לדת כלשהי במקום כלשהו במערכת זו. בדיוק כשם שלא תאפשרו למטיפי דת נוצריים, מוסלמים או עובדי אלילים לבצע הפצת תעמולה לאמונותיהם במתחמי הרכבת ובקרונותיה, כך בדיוק אסור שתאפשרו, לא תמנעו ו/או לא תאסרו - בצו ברור - הפצת חומרי תעמולה לדת בידי אנשי חב"ד או מטיפי דת יהודית אחרים רק משום שהם יהודים.

צר לי להיווכח, שקיים נתק בין הנהלת הרכבת וכוונותיה - כפי שבאו לידי ביטוי במכתבו אליי של מר שריר, לבין התנהגות העובדים בשטח, שלכאורה מתעלמים לחלוטין מההנחיות המועברות אליהם, או חלילה אף גרוע מכך. אני חוזר ופונה אליכם בבקשה שתנקטו בכל האמצעים העומדים לרשותכם כהנהלה ותאסרו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כל פעולה של הטפה לדת והפצה של חומרי תעמולה דתית במסגרת שירותי הרכבת ומערכותיה המצויים באחריותכם.

בכבוד רב,

[ פרטי השולח ]

העתקים:
נציב קבילות הציבור, ליד משרד מבקר המדינה, ירושלים
ח"כ ניצן הורוביץ, כנסת ישראל, ירושלים
עו"ד שגיא אגמון, עמותת 'חופש', ת.ד. 65227 תל-אביב 61652
יו"ר עמותת 'חופש', ת.ד. 65227 תל-אביב 61652
אתר 'חופש' - www.hofesh.org.il

חופש

אנא דווחו על כל פעילות של הטפה דתית או הפצת חומר דתי בתחומי רכבת ישראל ותחנותיה השונות אל מוקד השירות של הרכבת: ת.ד. 18085 תל-אביב 61180, עם העתק אלינו: ת.ד. 65227 תל-אביב.


ספטמבר 2010חברים ב- עוצב על ידי