אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
חופש - יומן אירועים - דת ומדינה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

קריאה לישראלים

הקריאה הבאה הגיעה מעמותת "אני ישראלי"

  1. כל אזרח במדינות הדמוקרטיות בעולם הוא בן ללאום של ארצו. כך גם כל אזרח בישראל הוא בן ללאום ארצו, הוא הלאום הישראלי.
  2. ישראלי יכול לראות עצמו גם יהודי, מוסלמי או נוצרי על פי הדת, או יהודי, ערבי, דרוזי וכו' על פי המוצא האתני או על פי שיוך תרבותי והיסטורי, אבל הלאום שלו בכל מקרה הוא לאום המדינה, הלאום הישראלי. השוויון בין כל אזרחי המדינה חקוק במגילת העצמאות.
  3. ישראלי מתנגד לחקיקת מצוות דתיות של כל דת שהיא כאילו הן חוקי מדינה שיחייבו אזרחים ישראליים.
  4. ישראלי מתנגד לרישום כל פרט הקשור לדת או למוצא אתני במרשם האוכלוסין ובתעודות רשמיות. פרטים אלה אינם מעניינה של המדינה.

וכאן נוסיף קריאה מעשית לכל ישראלי:

  1. כל עוד המעמד האישי בישראל מסור לפי חוק מדינה לרשויות דתיות בלבד - ישראלי יעדיף דרכים חוקיות אחרות להסדרת ענייני האישות שלו: הסכם לחיי משפחה חתום בפני נוטריון, או הסכם זוגיות מאושר על ידי גוף מוסמך המתקבל בבית המשפט לענייני משפחה, או יערוך נישואים אזרחיים בחו"ל. ישראלי המעוניין לערוך גם טקס דתי יעשה זאת בחו"ל, אבל יציג למשרד הפנים בשובו רק את התעודה הציבורית על הנישואים האזרחיים.

הנמקה לקריאה המופנית לכל ישראלי

הקריאה לישראלים מביעה את עמדת "אני ישראלי" באשר ליחסי דת ומדינה וכוונתה לתרום לקידום הפרדה מוחלטת ביניהן.

במדינה דמוקרטית הדת היא עניינו הפרטי של כל אזרח מבין האזרחים השווים זה לזה בזכויותיהם ובחובותיהם, אבל בישראל השוויון קיים בעיקר בהצהרת מגילת העצמאות, ולמעשה הדתות מעורבות בחקיקה ובמנהגים רשמיים ויוצרות הפליה ניכרת בין האזרחים בעיקר, אך לא רק, במעמד האישי.

המצב המשפטי של המעמד האישי מכביד במיוחד על אזרח חילוני שהחוק קובע שהוא שייך לדת מסוימת, בעיקר על פי המוצא האתני שלו. האזרח הישראלי חייב להסדיר את ענייני המעמד האישי שלו רק אצל הסמכות הדתית של הדת שהמדינה קובעת את השתייכותו אליה.

אמנם הפסיקה השיפוטית מכירה גם בבני זוג הידועים בציבור כנשואים, ומעניקה להם בעניינים רבים זכויות שוות לזכויות זוג נשוי, אבל הן לא כוללות אפשרות לערוך גירושים רשמיים.

לעומת זאת החוק הבינלאומי החל גם על ישראל, מאפשר לכל אדם לערוך שינויים במעמד האישי בעניין נישואים וגירושים, ושינויים שנקבעו במדינה אחת תקפים בכל מדינה אחרת כולל ישראל.

הקריאה לישראלים היא בגדר המלצה של "אני ישראלי" לכל מי שמעדיף משטר דמוקרטי שוויוני בישראל, ומציעה לכל אזרח לא לערב שום סמכות דתית בענייני המעמד האישי שלו.

עמותת "אני ישראלי" סבורה שהימנעות המונית מפנייה של אזרחים לסמכויות הדתיות בישראל עשויה להביא להפרדה מעשית בתחום זה בין הדתות ובין המדינה.


אוקטובר 2015חברים ב- עוצב על ידי