אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
הספר: ויברא האדם את אלוהים בצלמו
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

איך יתכן שציבור שלם טועה?

האם אינך מעוניין לשמוע מה יש לרבנים גדולים לומר בנושא התהוותן של מסורות? בוודאי שאתה מעוניין!

הרב משה פיינשטיין היה אחד מהרבנים היהודים-אורתודוקסיים האמריקאיים המפורסמים ביותר. הרב פיינשטיין נולד בבלרוס ("רוסיה הלבנה" בתקופת ברית המועצות) ומאוחר יותר היגר לניו-יורק, שם בילה את מרבית חייו. הוא נחשב בעיני רבים לסמכות האורתודוקסית ההילכתית המובילה של החצי השני במאה ה-20.

בספר השו"ת ("שאלות ותשובות") הידוע שלו "איגרות משה" נמצאה ע"י דעת אמת תשובה מתאימה לשאלה שאנו נשאלים פעמים רבות: "איך יתכן שציבור שלם טועה?"

להלן שאלתו של גדעון למדור שאלות ותשובות באתר "דעת אמת":

קראתי את דבריכם והם מעניינים מאוד, אך אני לא מבין איך אפשר לכפור בתורה. את זה אני אומר באופן לוגי ושכלי, הרי לא יתכן שאומה שלמה תקבל את הסיפור של התגלות אלהים כשדבר זה לא היה ולא נברא. הרי יבוא מישהו ויאמר המלך הוא עירום!! איך יכול להיות שציבור גדול לאורך זמן יקבל שטויות והבלים (לפי טענתכם) וימסור נפשו לכך?

ותשובתו של הרב משה פיינשטיין ז"ל:

"כל דבר שאדם עושה ומחזיק כן מצד שמאמין בזה - אף שהוא נגד השכל - אין זה מצד טרוף הדעת, אלא אפילו אנשים פיקחים מתחילים להאמין בעניני הבל, על ידי הסתה ברוב הפעמים. גם לפעמים רחוקים וטועים בעצמם מאיזה דבר שנדמה להם בחלום וגם בהקיץ. ואחרי שכבר התחילו להאמין בזה הם ממילא גם מוסרים נפשם על אמונת הבל שלהם". (שו"ת אגרות משה חלק יו"ד א סימן רלה)

לא בדיוק מה שהייתם מצפים מרב יהודי אורתודוקסי חשוב, נכון? כן, אלא אם כן ידעתם שתשובה ספציפית זו כוונה... לשאלה מקורית בנושא האמונה הנוצרית ולא לזו היהודית. הרי זו אמונתו של האחר שמתהווה בדרכים כאלה...

ובאותו נושא, ראה גם את תשובתו של הרב שרלו מלפני תשעה חדשים, בנושא דומה.


הרב משה פיינשטיין
  
הרב יובל שרלו


יוני 2005חברים ב- עוצב על ידי