אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

הפרדוקס של הנצח

מאת ערן מצוות חופש

אם תשאל מאמין דתי מתי נוצר העולם, קרוב לודאי שתקבל תשובה, שהעולם נברא (ולא נוצר) לפני התש"ע שנים, קרי לפני 5770 שנה, נכון לזמן כתיבת שורות אלה.[1] אם תשאל מי ברא את העולם, התשובה תהיה 'אלוהים'. לפי אמונתו של המאמין אלוהים הוא נצחי וקדמון, היה מאז ומעולם, לא נברא ולא נוצר יש מאין. הרעיון או האפשרות שאלוהים נוצר או נברא אינו מתקבל על דעתו של המאמין הדתי, שאם היה כך, הרי שיש משהו כביר, עוצמתי וקדמון ממנו ואם כך - ראוי לעבוד ולהתרפס לבורא האלוהים. כמובן שאפשר להקשות ולשאול מה זה "בורא האלוהים" ומה יצר את הדבר הזה, שכרגע המצאנו וכך הלאה והלאה.

אם נצא מנקודת הנחתו של המאמין, שאותו אלוהים הינו נצחי וקדמון, ונרצה לחשֵב כמה זמן היה קיים אלוהים טרם בריאת העולם, נגיע למסקנה המעגלית המתחייבת, שאלוהים קיים אין-סוף שנים קודם לבריאת העולם.

במילים אחרות - הפרש הזמן שבין בריאת העולם לזמן קיומו של האלוהים הוא אין סופי. מכאן נובע, שאלוהים אינו יכול לברוא עולם בזמן מסויים כל שהוא, כי האלוהים חייב להיות קיים אין סוף קודם לכך.

מכיוון שאנו יודעים בוודאות שהעולם קיים, הרי המסקנה המתבקשת - לפי אמונתו של הדתי היא, ש'אלוהים' אינו קיים, שמעולם לא היה, לא נברא, לא נוצר, לא ברא ולא יצר דבר.

הבריאה, ככל שמדובר באלוהים, היא של האדם:
בראשית ברא האדם את האלוהים.

 

[1] הערת המערכת: למעשה, בתלות בשיטת הספירה, ניתן לטעון שעל פי העקרון הדתי "נברא" העולם לפני 5769 שנה, שכן בראש השנה "ב" למשל הוא היה כביכול בן שנה אחת.

 


ספטמבר 2009חברים ב- עוצב על ידי