אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
תרמו לעמותת חופש
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

אני יהודי חילוני!

מאת דן מלר (*)

אני אדם יהודי חילוני.

כאדם אני יודע ומבין, שלצדי על פני כדור הארץ שלנו חיים עוד כ- 7-6 מיליארד בני אדם, שכל עוד אינם מזיקים לאחרים ואינם פוגעים בהם, בבני משפחותיהם, ברכושם ובחירותם, זכותם לחיות שווה לזכותי. אינני נישא או עליון על שום אדם, לא נבחרתי להיות אור לשום אדם אחר, ואם הצלחתי להגיע להישגים חיובים בחיי - ייתכן ובני אדם אחרים יראו בהם אור, כפי שאני רואה אור ביצירותיהם ובהישגיהם של בני אדם אחרים, לאו דווקא בני העם היהודי.

כיהודי, אני נושא עימי אלפיים שנות חיי עמנו בגלויות שונות, בלא ארץ וממשל משלו. מה שהיה משותף לכל בני עמנו בכל תפוצות הגולה הייתה ההלכה היהודית, שבהיותה הלכה דתית היא מבוססת על אמונה באל. אמונה זו גרמה לרבים לשגות בהבנת המושג 'יהדות'. יהדות איננה מילה נרדפת לדת יהודית. יהדות היא מכלול התרבות שיצרו בני העם היהודי לדורותיהם. יהדות היא קודם כל תרבותו של העם שלנו, ההיסטוריה שלו, שפתו העברית, ספרותו ושירתו, תחומי האמנות והמדע הנובעים וניזונים ממנה, וגם דתם של אלו מבניו המאמינים באלוהים.

יהדותי היא כל אותו מכלול, כל אותה מורשת תרבותית-היסטורית. אני גא בהישגי בני עמי ביצירה הרוחנית, התרבותית, האמנותית והמדעית הגבוהה אליה הגיעו מאז ומעולם, אבל אינני רואה בכל התכונות הנשגבות הללו 'אור' לאחרים. גם עמים אחרים הגיעו להישגי תרבות נפלאים. חלקם אף רבים וחשובים משלנו. רבים קדמו לנו בהרבה, כמו במערכות החוקים החברתיות שיצרו.

אדם, ככל בעל-חיים אחר, נוצר בהליך ביולוגי טבעי, ונולד כיצור חופשי מכל תלות שהיא בבגרותו. אדם חופשי אינו קשור בהכרח לשום אמונה. את האמונה האדם מאמץ מכוח חינוך המוקנה לו ע"י אחרים, או מהגותו העצמית. ריבונותו של אדם חופשי היא השקפת עולמו, המוליכה אותו בדרך חייו ומאפשרת לו ומעודדת אותו לחשוב, לשקול, למתוח ביקורת, להחליט בעצמו, לקבל על עצמו את מלוא האחריות למעשיו ולחייו, לתכנן ולנהל את כל מהלכי חייו בעצמו ומתוך עצמו, ולקבל על עצמו את תוצאות החלטותיו ומעשיו - לטוב ולרע. כל זאת - בלא תכתיב או כפייה מגורם אחר כלשהו, בוודאי לא מתוך אילוץ חיצוני, הניזון מאמונות שגויות במקרה הטוב, או מאמונות-הבל דמיוניות, במקרה הגרוע.

כזו היא הריבונות החילונית שלי, אליה חונכתי מערש ילדותי. אני ולא אחר - לא אדם, בוודאי לא יצור דמיוני, שלכאורה משייט בין ענני שמים - אחראי לחיי. בהיותי אדם חילוני וחופשי נטלתי על עצמי את האחריות לחיי על מלוא השלכותיהן.

כאדם יהודי חילוני אני חי בחברה מגוונת בארץ, שהיא נחלת עמי. החברה בה אני חי אינה הומוגנית, וככל עם אחר היא כוללת יהודים ושאינם יהודים, חילונים ודתיים, בני גזעים שונים, בני מינים שונים, בעלי אמונות מאמונות שונות. זכותם לחיות כאן בארץ בדרכם וע"פ אמונתם זהה לזכותי.

חופש

לשום אמונה - דתית, אידיאולוגית או אחרת - אין יתרון על השקפת העולם החילונית-אתאיסטית, שלי ושל שאר חבריי היהודים החילונים, והאתאיסטים, בכל החיים כאן בארץ ובכל מקום אחר על-פני כדור הארץ.

כאדם חילוני אני רציונאליסט, סובלן, הומניסט ופלורליסט. כאדם רציונאלי אינני מאפשר לחשיבה מיסטית להשתלט עליי ועל חיי. הרציונליסט שבי נשען על עובדות בנות-הוכחה או ראייה, אותן למדתי, רכשתי ועודני רוכש, בלימוד מתמיד מאז עמדתי על דעתי, ומאז נפקחו עיני להוויית העולם. המיסטיקה, כולל האמונה הדתית, ניזונה מרגשות ואמונות חסרות עיגון במציאות הממשית, מתבססת ומתעגנת בנפש האדם בעיקר על בסיס רגשי-פחד קיומי, בייחוד הפחד מהמוות, המהווה מלכודת פתאים לבעליו.

בהיותי אדם הומניסט ופלורליסט, אני מכיר בזכותו של כל אדם אחר לחיות כזכות העומדת לי. הזכות השמורה לכל אדם, על אף כל ההבדלים האישיים, הגופניים, הצורניים, המיניים, האתניים והאמוניים שבין שאר מיליארדי בני האדם בתבל, בייחוד מיליוני בני האדם החיים לצדי כאן בארץ, זכותו של כל אדם לחיות את חייו בדרכו הריבונית - זהה לזכותי שלי.

הסיסמאות "נעלה על כל הגויים" או "אור לגויים" ב"זכות הבחירה" ש"נבחרנו", כביכול, הן גזעניות, שגויות, פסולות, מסוכנות ומוקצות מחמת המיאוס. זאת בתנאי אחד - שהזר וה'אחר' אינו פוגע בי או במשפחתי, אינו מתכנן להשתלט עליי, על בני משפחתי או על רכושי, אינו כופה עליי מה לעשות ומה לא לעשות בתרבותי, בארון הספרים שלי, בסדר יומי, במטבחי, בחדר המיטות ובחשבון הבנק שלי.

כאזרח ישראלי במדינת ישראל, וכאדם חילוני המזדהה עם ישותו היהודית כתרבותו, אינני מתעלם מקיומם של אזרחים ישראלים יהודיים נוספים החיים לצדי בארץ הזאת, והמאמינים בצורה זו או אחרת בקיומו של אל, שלטענתם נתן תורה למשה על הר-סיני וציווה על קיום תרי"ג מצוות התורה. מאחר שלהשקפת עולמי האתאיסטית המוחלטת אלוהים אינו קיים, אין כל תוקף מבחינתי לכל החוקים המיוחסים לו בפי אנשים בשר ודם, ששמו עצמם לנציגיו עלי-אדמות מטעם עצמם בזכות תואר דתי זה או אחר. זכותם של כל אלו להאמין כרצונם, ולקיים פולחנים דתיים כאוות נפשם. אין להם, לא הייתה ולא תהיה להם שום זכות לכפות עלי לחיות על-פי אורח החיים שלהם, ולאכוף עלי, בניגוד לרצוני, לקיים את פולחניהם הדתיים.

העובדה שמדינת ישראל שגתה בתחילת דרכה ועיגנה בחוק את חיי האישות (נישואים וגירושים), הגיור, החינוך של הציבור המאמין הדתי ועוד, שיהיו באחריותו הבלעדית של הממסד הדתי-הרבני - היא טעות בלתי נסלחת, ואני רואה בחוקים אלו חוקים בלתי-חוקיים בעליל. חייו הפרטיים של האדם הם זכותו הבלעדית, ולאיש, גם לא למדינה, אין זכות לקבוע מה תרבות יצרוך, מה יאכל ומה לא יאכל ומתי (למעט בעיות בריאות), עם מי יקים תא משפחתי ועם מי לא, ומה יעשה בשעות הפנאי שלו, ומה ומתי לא.

חברה נורמאלית בת-תרבות בעת הזאת מבינה ויודעת, שהאמונה הדתית היא עניינו של הפרט, ואין למדינה כל זכות לכפות על אזרחיה שום נושא שעניינו דת ו/או אמונה דתית. מדינה נורמאלית בת תרבות לעת הזאת חייבת להפריד בינה כמדינה, על חוקיה ומימשלה, לבין דת - כל דת שהיא, ופולחניה. מדינה נורמאלית והוגנת חייבת לספק לכל אזרחיה את צרכיהם התרבותיים-רוחניים, כולל דת, אבל להבין ולגרום לכל אזרחיה להבין, שהאמונה הדתית וקיום פולחניה היא אך ורק זכותו של הפרט, ואין כמדינה, או כחברה אזרחית, כל זכות להשליט את רצונו ואמונתו של הפרט המאמין הדתי על כלל אזרחיה, בוודאי לא כחוק וסמכות ממלכתית.

חופש

(*) בהשראת גדולים ממני - פרופ' יעקב מלכין, יזהר סמילנסקי, עמוס עוז, שניאור עינם, פרופ' יוסף דן, א.ב. יהושע ורבים נוספים.

אסמכתאות עזר:

ריבון
http://www.hofesh.org.il/articles/hiloni_dati/haribon.html

חילוני
http://www.hofesh.org.il/articles/hiloni_dati/smilanski.html

חילוניות
http://www.hofesh.org.il/articles/articles.shtml?filterby=a&filterwith=hiloni
http://www.hofesh.org.il/articles/jew/measuring-secularism.html
http://www.hofesh.org.il/yoman/e08/aharon-amir.html
http://www.hofesh.org.il/articles/religions/ingersol/ingersol.html
http://www.hofesh.org.il/letters/god/youngwriters.html

אתאיזם
http://www.hofesh.org.il/articles/god/al_lo_klum.html

אלוהים
http://www.hofesh.org.il/articles/god/god-faces/god-faces.html
http://www.hofesh.org.il/articles/god/god-wagon/god-wagon.html
http://www.hofesh.org.il/articles/god/empty-hands/empty-hands.html
http://www.hofesh.org.il/articles/god/who-created-who/who-created-who.html
http://www.hofesh.org.il/articles/god/god-language/god-language.html
http://www.hofesh.org.il/articles/god/god-beginning/god-beginning.html

חופש


אוקטובר 2011חברים ב- עוצב על ידי