אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
האם כשרות טובה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

מכתב למערכת 'חופש'

מאת חבקוק

בעקבות הסרטון על פרשת 'ויצא'

עלי לציין שמעבר להיותה בחורה יפה, חבויה בדבריה של נירה עמית כמות משמעותית של סרקאזם, ואני מצפה לפרשנותה בשבוע הבא.

בינתיים הרהרתי בנושא הדיבר השלישי מעשרת הדברות: "לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא." וזאת, אחר שבפעם המי יודע כמה הגיע אלי דוא"ל שבכותרתו: 'בס"ד'. הפרשנות הקיימת לדיבר זה היא מן המעוותות ביותר ועיקרה: אל תכנהו בשמותיו והשתמש בכינויים "קב"ה", "השם", "אלוקים", "יקוק","אבינו שבשמים" וכהנה וכהנה. זאת במקום לפרש את הפסוק בדרך הישירה והפשוטה ביותר: "אל תשתמש בשמו לשווא, כלומר, אל תברך בשמו ואל תזרה לרוח את "בעזרת השם" ואת "בסייעתא דשמייא" שהריהן פתיחות המשתמשות בו לקידום ענייניך.

ובכן, הפרשנות הקיימת - מלבד שהיא מחייבת את חסידיה בשימוש בכינויים "הקב"ה", "השם" וכיוצא באלה - הרי שחדרה גם ללוח העברי ואין אתה אומר י"ה בחודש אלא ט"ו בחודש ובמקום י"ו מכרו לנו את קומבינצית הט"ז.

עתה נותרתי עם בעיה קשה וסבוכה: רוצה אני לקרוא לחברי יהושע, והרי חל עלי איסור חמור להשתמש ב"יהו" של יהושע. אזי חשבתי לתומי לקרוא לו "יקושע" וליהורם גאון לקרוא "יקורם גאון", וכך ליקונתן גפן ולמפקד ח"א לשעבר "אביקו בן נון".

אלא שגם כאן עולה בי הספק האם "יקו" הוא התחליף הנכון ל"יהו"? שכן, אם נגזור גזירה שווה מימי החודש בלוח העברי, אצטרך לקרא ליהושע לא יקושע אלא "טוושע", ליהורם גאון "טוורם גאון", ואתחיל את השיר "יונתן הקטן" ב - "טזונתן הקטן".

עורו רבנינו ואסרו באיסור חמור על מתן שמות כיהורם, יהושע, יהונתן, אליהו, דליה, גליה, יוסף (טזוסף - לא רע!) וכיו"ב, ואנא הבהירו לנו היכן נשתמש ב"יקו" והיכן ב"ט"ו" או ב "ט"ז".

ברכות,
חבקוק


נובמבר 2010חברים ב- עוצב על ידי