אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

חדלה שבת מישראל, חדלה!

מאת: פמיניסט גאה

מדוע טובי בנינו, הנערים הדתיים שבחרו להיות צנחנים, הפנו גבם למדריכה?
כי חכמינו הדגולים פסקו, ומוריהם למדום כי...

האישה - כל אישה! - תהא זאת אמך, אחותך, אשתך, בתך וכל השאר - אינה אלא "חמת מלא צואה (ובלשון ימינו: שק עור מלא חרא) ופיה מלא דם" (שבת קנב ע"א).

ולא שמאסו ישראל בשבת, אלא שהשבת היא שמאסה בנו, בגין "חכמינו" יפי הנפש!

וזאת למה?

כי כל אימת שמופיעה שבת המלכה, מי מקבל פניה? - נשים!!!

הבחינה בכך המלכה שבת והסתירה פניה מאתנו... ואין דרך להשיבה אלינו, אלא אם יושמטו דברי הזוהמה מ"הספרים הקדושים" - שלא מעט "חכמים" מצאו דרך להנציח בהם את "תובנותיהם האלוהיות", ראה להלן:

  • טפח באישה ערווה (ברכות כד, ע"א)

  • כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, כאילו מסתכל במקום התורף (ברכות כד ע"א) (אולי "הטורף"? - שמטריף דעתם של צדיקים גמורים שהם חלושי דעת...)!!!

  • אמר שמואל: קול באישה ערווה... והיה מקול זנותה ותחנף הארץ... (ירושלמי, שבת דף סד ע"ב). וכתב הרשב"א, במסכת קידושין, שהאיסור חל אפילו על קול דיבור... כגון שאילת שלום.

  • הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה (ילקוט שמעוני). חה, חה, חה - והחתן?

  • לא יתייחד איש עם שתי נשים... אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים... (קידושין פ ע"ב). הבנתם? - מסתבר שכל בנות ישראל זונות, בין שהן מקבלות אתנן ובין שלא!

  • באה אישה לפני רבי ואמרה לו: ערכתי לו שולחן והפכו (כלומר עשה בי מעשה מאחור). אמר לה: בתי, תורה התירתך (נדרים כ ע"ב). והיא כשרה לקבל את פני שבת המלכה???

  • אלמנה לא תגדל כלב, שמא תזדקק לבעילתו (בבא מציעא ה, ע"א). במה מלא ראשו של "גדול בתורה" זה!

  • אישה חייבת ללבוש תחתונים מתחת לשמלתה, שמא יבעל אותה קוף (מסכת מגילה, פרק ד', עה) - אכן, ראיתי הרבה קופים ברחובות ירושלים והסכנה גדולה מאד!

ועוד הרבה רפש ממין זה. לכן - לא יהיה מחננו טהור, עד שתמצא אותה... יתד, לכסות את צאתו הקדושה (ראה דברים כ"ג,י"ד).

ונשאלת השאלה: מנין נטלו אותם "חכמים להרע" אותה עזות מצח לומר: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה וגו'". כלום ברצונם לומר שגם דברי נבלה כנ"ל (ועוד) - באו מפי הגבורה בסיני???

תלמידי חכמים, הזהרו שלא תתבלע גם בינתכם מרוב תלמודכם!!!
וזכרו: יפה שתיקה לחכמים. קל וחומר לשוטים!

 


נובמבר 2017, עודכן: אוגוסט 2018חברים ב- עוצב על ידי