אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
חופש - יומן אירועים - דת ומדינה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

מכתב דחוף לאלוהים

אלהים נכבד,

אני מבקש ממך להופיע באופן חד פעמי בפני בני האדם על מנת להודיע ברורות שמאז בריאת העולם והשתלת רגש המצפון, מושג הטוב והרע, ואהבת הזולת בלב האדם, לא היה לך, ולא יהיה לך כל קשר עם בני אדם כלשהם, לא בכוון שידור ולא בכוון קליטה, וכי אין אתה מצוי כלל בגלקסיה שלנו, וממילא אינך מתעניין ואינך יודע מה קורה אצלנו. אצלנו על כדור הארץ מתבצעת בינתיים התכנית שלך שבאמצעות המטען הערכי הראשוני ששתלת בהם, יסתדרו בני האנוש בלעדיך אלה עם אלה, ושכרם וענשם יתבטא באורח חייהם התוצאתי.

במיוחד אבקשך להדגיש ולהסביר כי במסגרת הניתוק הטוטלי והנצחי עם היקום הנברא, לא הסמכת מעולם איש לדבר בשמך או לייצג אותך, ובשום אופן לא התעסקת מעולם עם כל אשה שהיא, לא אפשרת לאיש להלך על המים, לא הצמחת כנפיים לשום סוס, לא כתבת דבר על כל לוחות אבן, לא כרתת בריתות ולא הבטחת מעולם שום ארץ לאף אחד.

אבקשך מאד להזדרז בארגון הופעתך הנ"ל. אין לך מושג כמה קרבנות אדם היית חוסך לאנושות לו היית מקדים לקיים הופעה כזו לפני כמה אלפי שנים, שכן מאז נהגו אנשים שטעו לחשוב שהם מייצגים את רצונך, להעלות את אחיהם על המוקד, לשסף את גרונותיהם בסייף, ולאחרונה - גם להרוג אותם בחגורות נפץ.

אם אתה מודאג מכך שכתוצאה מהופעתך זו ינושלו רבים מפרנסתם ע"י שיינטל מהם קרדומם, וייגרם משבר נפשי לכל מי שמילאו את עתותיהם בבקשות פרוטקציה ממך תוך כריעה לפני שני קרשים ניצבים, השתטחות על הרצפה, או הלבשת רבועים שחורים על מצחם - אל תדאג! אנחנו, החילוניים, נתנדב למלא את חייהם במסכת ערכים חילופית, ולא נגבה על כך כל תשלום מקופות הצבור.

בכבוד רב - יהודי חילוני בהכרה.

דן רוזן

חופש


ינואר 2013חברים ב- עוצב על ידי