אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
האם כשרות טובה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

הבורא והבריאה אחד

מאת שלומי טל

הבורא והבריאה אחד. הטבע הבורא. הטבע הבריאה. הבורא אין עוד מלבדו. הבריאה אין עוד מלבדה. אין שותף לטבע. אין מעל לטבע. טבעי היקום לחלוטין, אין צורך לנו אלא בו בלבד. לא ישות אלוהים. לא שייך לו שום קיום. אלוהים הכל. הכל אלוהים. לא עץ הוא אלוהים ולא אבן ולא מלך ולא מושיע ולא עוזר ולא מגן. אלוהים הסכום. אלוהים הכוליות. כולנו יחד אלוהים. העולם והעולמות והשמש והכוכבים וכל אשר בהם ביחד אלוהים.

אם תאמרו שאלוהים רחמן, איך זה רבים הייסורים? אם תאמרו שאלוהים שופט צדק, כיצד זה אין כל שיטה וסדר בגורל כל מרכיבי היקום? אם תאמרו שאלוהים שומע תפילה, האין הוא שומע לעתים וחירש לעתים? אם תאמרו שתיקון העוולות אחרי המוות, היכן עדות לכך? ואם תאמרו כל זאת, הרי בזאת אמרתם שאלוהים ישות והוא נפרד מברואיו ובכך כפרתם באלוהים אשר אין לו סוף ובראתם לכם אליל אשר תסגדו לו.

מן היקום ידועות לנו התכונות הבאות: אין-סוף, סכום ואדישות. כאשר אמרתם אין סוף, מה אמרתם? אמרתם אחד ואין עוד ואין הפרדה. אם אמרתם שאלוהים ברא את היקום, הנה אמרתם שהישות הראשונה בראה את היקום והיא נפרדת ממנו. הרי לכם ישות הנפרדת מן הבריאה, שהיא ישות אחרת. הנה אלוהים מסתיים במקום אחד ואז מתחיל היקום. האין זה אלוה מוגבל? פסלי עץ ואבן הם ישויות - יש מקום שבו נמצא הפסל ומקום אחר שנמצאים אנחנו בו, וזה מוגבל בתחומו. לא ישות אלוהים, אין גבול לו. היש סוף לאלוהים? לא ולא, אלא הוא הכל והכל הוא. התאמינו שאלוהים אין סוף לו? אז חייב שאלוהים יהיה הכל ולא ייפרד מן היקום. מוכרח שהבורא והבריאה אחד. הטבע ברא אותנו ואנחנו הטבע. נבראנו מהחומר ואנחנו חומר.

התצפית מהר הוליאוק

התצפית מהר הוליאוק, נורת'מפטון, מסצ'וסטס
ציור מאת תומס קול, צייר אמריקאי שחי בשנים 1801-1848 (מוצג כאן באדיבות אתר Olga's Gallery)

מעולם לא נגרע ולא נוסף חומר מן היקום. החומר הוא היקום. כל אשר נמצא ביקום מקורו במבנים חומריים. אין שום צורך ולא הכרח להניח שיש מעל הטבע ומעל החומר. אכן לא מצאנו עדיין כיצד בונה החומר יצורים בעלי אישיות ורצון, אך אל לנו למהר ולומר "בורא על-טבעי" או "נשמה". הרי אמרו פעם אנשים שהרעמים והברקים זעם האל, ואנו יודעים יותר מהם, אין זה כך, אלא הברקים והרעמים תופעה טבעית לגמרי. וכך גם היקום כולו. אם תאמרו נשמה, אז הסבירו איך משפיע היין, שהוא חומר ודאי, על הנשמה. הבורא אשר מעל הטבע הוא גורם זר ביקום טבעי. הנשמה היא גורם זר בגוף חומרי. היקום ברור ללא הנחת גורמים זרים כאלה, על כן כל המניח עליו להוכיח.

אין הישויות ביקום נוצרות אלא משינויים של חומר קיים. האפשר אחרת? הלא אנו יוצרים דברים מחומר קיים, ואיך זה יווצר דבר יש מאין? אם היה אלוהים בראשית וברא את היקום בראשית אזי חזרנו אל בעיית האין-סוף. בראשית ברא אלוהים את זה ואת זו, משמע שאלוהים יצר שותפים לו במציאות וישויות חדשות לצדו, וזה אינו אלוהים. שמא תשאלו, איך זה היקום והחומר קדמון, הלא צריך גורם וסיבה לכל דבר? וזו תשובה לכם כמשל: אנשים האמינו בעבר כי העולם שטוח ועומד על יסודות, על עמודים. יסוד זה על מה עומד? על יסוד תחתיו. ויסוד זה על מה עומד? על יסוד תחתיו. ומה יסוד ראשון? שמא תאמרו, אין לו יסוד, מה מונע סברה שהעולם כולו אין לו יסוד, אלא הוא יסוד לעצמו? והנה מצאנו שהעולם אין יסוד לו, אלא הוא כדור, מיוסד על עצמו ואין סוף למרחקיו. העולם אין לו סוף. אין מזרח ואין מערב, ולא צפון ולא דרום, אלא תנועה וכיוון בלבד. אכן העולם משל נאה על היקום הטבעי. העולם יסוד לעצמו ואין לו תומכים מתחתיו, והטבע יסוד לעצמו ואין תומכים מעליו. מן ההכרח שהאל הבורא העל-טבעי לא קיים. לא יכול להיות קיים.

אין רצון שייך לאין-סוף. מה מקור הרצון? החיסרון. מי שחסר רוצה, ומי שאינו שלם רוצה להישלם. מי שחיסרון לו, מטרה לו. האין-סוף אינו חסר ואין לו מטרה. האין-סוף קיים לשם קיומו. הוא קיים מפני שהוא קיים. מהלך היקום זורם בלא ראות עתיד, אלא בשינויים לפי הנסיבות. החומר הקיים מתרכב ומתחבר ומשתנה לפי הזרימה העיוורת ובורר את השינויים המיטיבים. מה רצון הירדן לזרום לים המלח, ומה רצון היאור לזרום לים התיכון? הם זורמים ואין עוד. מה רצון ברק להבריק ורעם לרעום? זרימה ולא גזירה. קבלו זאת: היקום אדיש ועיוור, לא תוכנית לו אלא מהלך טבעי. מה לכם כי תתפללו? הלא אלוהים מלא את הכל וכולל את הכל, ואיך תשנו את מהלכו בתפילותיכם? מה אשר נקבע נקבע, ואין שינוי אלא במה שנגרם באופן ישיר. אמונת אמת היא הגרימה הישירה, וכל אמונה בגרימה עקיפה שקר. הנופל ושובר רגלו, זאת ממה? ממעידה ונפילה אשר גורמות לשבירת רגל. ולא מחוסר תפילה או חוסר תפילין או הדלקת אש ביום השבת - זו אמונת שווא. האם תנמיכו את אלוהים בדרגת הגרימה? כך תעשו אם תאמרו שהאל שולח עליכם אסון בעבור הזנחת מצוות. איך אפשר להשפיע על האין-סופי לשנות את הגורל? זוהי כפירה גדולה באלוהים. אכן מלך אם לא יעשה העם כרצונו יעניש את העם, אך המלך ישות ונפרד מהעם. לא מלך אלוהים ולא ישות ואין אפשרות להשפיע על המהלך. אלוהים הכל, הכל אלוהים, הבורא והבריאה אחד המה והתפילה אינה משפיעה כלל ועיקר.

הטוב והרע בעולם בעינינו בלבד. אילו אלוהים ישות נפרדת ובורא טוב ומיטיב היה נותן לכל הברואים לאכול מהשמיים ולא זה על חשבונו של זה. אבל מצאנו שהזאב מתקיים מטריפת הכבש, אכילת בשרו וטעימת דמו. האם רע הדבר? רע לכבש ולא לזאב, הלא צריך הזאב לאכול. האם היוולדו של ילד עם מוגבלות שכלית רע? רע לו ולמשפחתו צער גדול, אך מבחינת הטבע זהו מקרה בלבד. מפני מה אנו מחוייבים לעשות את הטוב, ומה בכלל ייקרא טוב? אנחנו רוצים להמעיט את הסבל לנו ולאחרים. הטוב הוא האושר המירבי למירב האנשים. לא מפני צו של ישות דמיונית, אלא משיקול התועלת, ומצאנו שהוא טוב לאין ערוך מהגזירה העליונה. הלא האדם אם הוא מסוגל לברוא אלוה - והאל האחד שהוא ישות, כמו בשלוש דתות אברהם, גם הוא אליל - הריהו יכול לברוא גם צווים מאת האלוה ולקבוע מי עויין לאלוה. כך ממש עמלק בתורה והפרושים בעוון-גיליון והכופרים בקוראן, דמם מותר היות שהם נקבעו כאויבי האל. האדם ברא אלוה ועובד את פרי רוחו ועושה בשמו זוועות לא תשוערנה. נפצו את הדמיונות האלה, את האלילים האלה. לא את הצלמים, כי אין הם מזיקים, אלא את הרעיונות עצמם, אשר נזקם רב. נפצו עתה אף את האליל האחרון, האל האחד, הישות העליונה, המלך העליון. מועילה תפילה לאלוה זה כתפילה לפסל עץ ואבן, הוא קיים ממש כשם שהם קיימים. לא, הבורא והבריאה אחד והיקום אחיד בחומר והאלוהים והטבע היינו הך.

מפלי קאטרסקיל

התצפית מהר הוליאוק, נורת'מפטון, מסצ'וסטס
ציור מאת תומס קול, צייר אמריקאי שחי בשנים 1801-1848 (מוצג כאן באדיבות אתר Olga's Gallery)

היקום אלוהי והעולם קדוש. הלא תשתוממו על כוח היצירה שהחומר הטבעי בו ניחן? חלקיקים ופרודות מתחברים זה לזה בצורות מגוונות, וזאת יעשו ללא משטר וגזירה! אכן זה היקום הטבעי פלא גדול, נשגב מבינתנו ומעורר הערצה. אעריץ את הטבע, הוא האלוהים. למה אהלל בורא חיצוני דמיוני אשר אינו קיים? אני מהלל את הבריאה שהיא הבורא ואינני מצפה לתמורה ממנה. לא ככופרים, אשר חושקים בשכר גן עדן ויראים את עונש גיהנום ואהבתם תלויה בדבר ואלמלא ההבטחות לא היו עושים כלום. בעולם הבא לא אאמין, אין עדות לו, לא חזר משם איש. הטבע אדיש לי, לא ישמע לסבלי, והטוב והרע אשר יקרני בחיי מקרה גמור הוא ואין לו שיטה ולא סדר. ועם זאת הטבע לי מקור הערצה ואהבה וחגיגה. מועדי השמש והכוכבים חגים הם, עתות זכרון למהלך הקבוע. ירח מתחדש מדי חודש ואשה מתחדשת גם כן, אלה הם הציונים לטבע. רק נגדל ונצמח ונתפתח ונאמץ את הטובים שבשינויים. אל הגורל העקיף שאינו בידיכם אל תשימו לב, ואת הגורל הישיר שבידיכם נסו לשפר. בידינו בלבד האחריות והיכולת ואין עוזר לנו ואין לנו לסמוך אלא על עצמנו בלבד. הבורא והבריאה אחד, אמת מוחלטת.


יוני 2001חברים ב- עוצב על ידי