אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות הכותבים תרומה English
חופש - יומן אירועים - דת ומדינה
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

הבאת המשיח

בעריכת תומר קרמן וקהילתו
במדור זה ננסה למשוך באף אזרחים תמימים כדי שיעשו להבאת המשיח בהקדם האפשרי
תגובות (בעיקר כאלה שתזרזנה את בואו) אנא שלחו לכתובת הדוא"ל המצויינת למעלה

"הבאת המשיח" היא פינה הומוריסטית. כל הרואה עצמו עלול להיפגע מן הכתוב כאן מתבקש שלא להמשיך לקרוא.

יאללה כבר!!!

כל התמונות בעמוד זה פורסמו כמודעה בעיתון זמן תל אביב ב-28.2.03
הטקסט באדיבות מערכת "הבאת המשיח"

ריבונו של עולם! ככה אתה מתנהג עם בניך שאוהבים אותך? אחרי 2000 שנות גלות והרג של מיליונים, לא מגיע לנו איזה משיח? מה כבר ביקשנו? למה אתה מביא לנו רק את הנאחס כל הזמן? כאילו להכעיס, הה? שנהיה ללעג וקלס בקרב גויי עולם? שכולם יגידו בגת ויבשרו בחוצות אשקלונה?

אנחנו רוצים משיח עכשיו

בכלל לא אכפת לך מאתנו, אבינו מלכנו, ולא מעניין אותך שאנחנו רוצים גאולה. גם אחרי שגיירנו רבבות לכבודך, מלוא כל הארץ כבודך. דור שלם דורש תשובה - ואתה אפילו לא יודע מה היתה השאלה!

אנחנו רוצים משיח עכשיו

בחייך, אלוקים, העושה אתה צחוק מאתנו? כה קיווינו וציפינו וידענו שהמשיח זצ"ל יבדל"א שליט"א הי"ד הוא אכן המשיח, והיה הדבר למשל ולשנינה בחוצות ערינו, והגדנו אותו בגת ובישרנו בחוצות פארק המים שפיים ונהנים באותיות קידוש לבנה. והנה עלה בסערה השמימה וטרם הביא אותה בקאם-בק בסגנון התחייה של היימח שמו וזכרו. אמן.

אנחנו רוצים משיח עכשיו

אלוהים! אל דומי לך! לא נחריש ולא נשקוט עד שתביא לנו משיח כאן ועכשיו! ומייד! בימים האלה ובזמן הזה! באלפינו וברבבותינו ובנשינו ובטפינו ובשורינו ובחמורינו ובעבדינו ובאמותינו ובכל הגר אשר בשערינו נצא ונפגין בכיכר! לא ננוח ולא נשקוט עד שתשלח לנו משיח צדקינו ותבוא עלינו הגאולה השלימה והסופית! בשופרות נתקע ובחצוצרות נזעק, שמים ירעדו וארץ זוע תזוע, וכחוני המעגל נעמוד בכיכר הרבועה ולא נזוז משם עד שתתמלא דרישתנו: משיח - עכשיו! ובפקודה!

שמעת!?!

אנחנו רוצים משיח עכשיו


מרץ 2003

הבאת המשיח
להבאת המשיח לחץ כאןחברים ב- עוצב על ידי