6.11.2003 - יום הזכרון ליצחק רבין

ביום השנה השמיני לרצח ראש ממשלת ישראל,
יצחק רבין זכרונו לברכה,
אתר 'חופש' וצוותו מרכינים ראש לזכרו.

יצחק רבין

שמונה שנים עברו מאז נרצח ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין ז"ל. אתר 'חופש' וצוותו מרכינים ראש לזכרו. איננו שוכחים את האיש ואת פעלו הארוך עבור המדינה, ואיננו שוכחים גם את הרצח וההקשרים הדתיים-קיצוניים שעל ברכיהם ולאורם התבצע.

יצחק רבין לא היה הראשון שנרצח באופן כה נתעב ובשרבוב צידוקים דתיים, וגם לא היה האחרון. הרצח הזה לא היה הראשון שמאמינים קיצוניים רוקדים לזכרו ומצדיקים יריקות על סמליו, וגם לא האחרון. הפושע לא היה הראשון שזכה בדיעבד לתואר "עשבים שוטים" ע"י מי ממחנכיו, ולצערנו גם לא האחרון. ויותר מכל - הפשע הנורא הזה לא היה הראשון ולא האחרון שלא למדנו ממנו כמעט דבר וחצי דבר.

המערכות המייצרות מאמינים דתיים קיצוניים בפיקוחם של ממשלות ומשרדי חינוך בארץ ובעולם לא חדלו מלפעול, ואת התוצרת "המפוארת" שלהם עוד "נזכה" מן הסתם לראות בשנים הקרובות. וכשזה יקרה נעמוד כולנו משתוממים אל מול הסלידה והגועל, ונטכס לנו עצות וטקסים, ונדון וננתח, ונספיד ונדבר. הכל נעשה. רק בזרעי אותו חינוך המגדל גם עשבים שוטים לא ניגע ולא נעדכן. לא נשנה ולא נוסיף הסבר. כי זרעים אלה "קדושים" המה, והמטיל בהם ביקורת "לשונא" הוא נחשב בידי רבים.כמו בשנה שעברה, אנו מזמינים את מבקרי האתר לקרוא את המאמר הויכוח הלא נכון שפורסם באתר.