הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

זכרון יעקב


זכרון יעקב חופשית

מטרות העמותה:
העמותה פועלת לקיום חברה חופשית בזיכרון יעקב.
העמותה פועלת בקרב תושבי זיכרון יעקב ומוסדות היישוב, למען הרחבת החינוך לדמוקרטיה, לסובלנות ולפלורליזם.
העמותה פועלת למניעת פגיעה באורחות החיים ובאיכות החיים של קבוצות האוכלוסייה השונות בזיכרון יעקב ולמניעת כפיית ערכיה של קבוצה אחת על זולתה.
העמותה פועלת לקביעת קריטריונים גלויים לחלוקת המשאבים הציבוריים בין קבוצות האוכלוסייה השונות ביישוב.
העמותה פועלת למעורבות נציגי הזרמים השונים בזיכרון יעקב בהתאם לחלקם היחסי באוכלוסיית היישוב, בקבלת ההחלטות התכנוניות הנוגעות לקבוצות אלו.

טל. 04-6397211
ת"ד 268 זכרון יעקב 30900