נירה מספרת לנו על פרשת ויחי ובה נלמד על יעקב אבינו שמת בגיל מופלג, ולפני כן סולח לבניו על פשעים נוראים. נראה מהו העונש הראוי על רצח עם, ושהדבר החשוב באמת בפעילות זו היא מה יגידו השכנים. נלמד גם כמה משתלם להיות דיין דתי בישראל, ולסיום נזכה במבט חטוף על כמה איוולות בארון הספרים היהודי-דתי.