נירה מספרת לנו על פרשת וישלח ובה נלמד על יחסי שכנות טובה בכנען וכיצד להימנע מהתבוללות. ניווכח כי אלוהים נמצא לצידו של עשיו, ונדון מיהו "אל" הכנעני ועל השם המפורש "יהוה". נראה ריב חמולות לאחר אונס דינה, ונסיק כי יש דרג ויש זרג, תרתי משמע, ולמי מותר לאנוס את מי, ובאילו נסיבות.