נירה מספרת לנו על פרשת ויגש ובה נלמד על יוסף שמסדר ג'ובים לאחיו. נקרא על הצאצא החסר של יעקב או דווקא הצאצאים העודפים, תלוי בגירסת הטקסט. נראה דילוגי אותיות מופלאים בטקסט שעבר שינויים, כיצד רצח יצחק רבין הופך לרצח יחחתר בון, ואיך הספר "מובי דיק" מצטיין בנבואותיו.