נירה מספרת לנו על פרשת וארא ובה נלמד על ענייני מוסר כפול. נחזה כיצד יחס מחפיר לזרים, רצח תינוקות ורצח עם הם זכויות השמורות לבני ישראל בלבד. נלמד על ענישה קולקטיבית של כלל המצרים, ואפילו בעלי החיים, וגם נראה שגירסת סיפור יציאת מצריים אשר הגיעה ליוון העתיקה היתה שונה לגמרי. ומדוע הקב"ה מתעקש ששמו 'יהוה' לא היה ידוע לאבותינו, למרות שהם נקבו בשמו פעמים רבות?