נירה מספרת לנו על פרשת תרומה ובה נלמד כי האלים אוהבים שבני אדם נפרדים מכספם עבור נציגיהם. נראה כי הקב"ה צריך מקום יקר "לשכון" בו, וחשובים לו פרטי פרטים מייגעים של מבנה משכנו. יתברר לנו שגם כיום מתעמקים ביישומם של פרטים אלה מחדש. ניווכח כי פסל ומסכה דווקא מותר... אם מדובר בכרובים מזהב על משכנו של האל, ונשמע מה יש לקומיקאי ג'ורג' קרלין לומר בנושא.