נירה מספרת לנו על פרשת שמות ובה נלמד על אינספור מיתולוגיות עתיקות של תרבויות עובדות אלילים, שם מושים תינוקות מתיבות שצפות במים, והתינוקות עולים לגדולה. נחזה בבת פרעה יודעת עברית, משה מסתבך בפלילים, ואלוהים מלמד את משה מהו מעשה מוסרי. נלמד על ההבדלים בין מוסר אנושי ומוסר אלוהי, ומיהו האל המסתורי והקפריזי שפורש את חסותו על העברים הקדמונים.