נירה מספרת לנו על פרשת לך לך ובה נלמד על אברהם אבינו ושרה אימנו ועל סרסורים ומלכים. על מספר הכוכבים בשמיים ועל מקורות התורה שבעל-פה. וגם קצת על... יעקב נאמן.