נירה מספרת לנו על פרשת חיי שרה ובה נלמד על שלאברהם יש עבד. גם נירה עמית רוצה... עבד גוי, שהרי הגויים אינם בני אדם, ואפילו מותר לבצע עליהם ניסויים רפואיים.