נירה מספרת לנו על פרשת בוא ובה נלמד על אלוהים שמייצר לעצמו הזדמנות מרושעת להפגין את כוחו ביחד לאלילים אחרים, אך זקוק לסיוע פאגאני בזיהוי בתי מגורי העברים. נחזה גם במנהגים מוזרים (אך משתלמים כספית) שהסיפור הותיר עד ימינו, ומה עושים במקרה של בן בכור בעל שני ראשים?