תרומה באמצעות ביט לעמותת חופש  
 
* סכום תרומה בש"ח:  
 
* שם מלא:  
 
* כתובת דוא"ל:  
 
טלפון: