הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

סולם הערכים

מאת גד הרן

הוצאה עצמית, 2003
(אפשר להזמין את הספר אצל המחבר, דרך מערכת אתר חופש)

בספר קטן זה דן המחבר בנושא בעל חשיבות עליונה בחיי חברה בכלל, ובחיי החברה בישראל בפרט. הדיון בנושא אנושי רחב-אופק כמו "מוסר" נושא את המחבר ואת הקורא על כנפי ההגות האנושית לתחומי-חיים שונים ורבים.

לנו, כאנשי אתר חופש, אשר לנגד עינינו ניצבת כל הזמן יונת-חופש ויעדיה בתחום המדינה והדת, חשוב לקרוא במיוחד את דעתו של המחבר אודות השפעת הדת על המוסר. במילה "הדת" הכוונה לדתות כולן: "השקפת העולם הדתית מוסיפה מרכיבים על-חושיים לתפיסת המציאות. מרכיבים אלו הם קודם כל ישות אלוהית, ואחר כך ישות שטנית, וייתכנו גם מלאכים, רוחות, גן עדן וגיהינום".

מכאן ממשיך המחבר ומנתח את השפעת הדת על המוסר, כשהוא נזהר בלשונו, ועל אף ביקורת הניבטת מדבריו, הוא אינו מגיע להתלהמות כנגד הדת. בצורה אובייקטיבית למדי מציג המחבר את התרומה האצילה שתרמה הדת היהודית למוסר האנושי, לצד התבטאות זהירה - לטעמנו זהירה מדי - בכל הנוגע לחלק האפל שבמוסר הדתי. מאחר שמקור המוסר הדתי הוא אלוהי ולא אנושי, אין להתפלא על כך, שמעשים בלתי-אנושיים, שבוצעו ועודם מבוצעים בידי מאמינים דתיים, מתפרשים גם בימינו כמילוי רצון האל, גם אם הם נוגדים כל אמת-מידה של מוסר אנושי.

ועל כך דנו רבות באתר חופש.


פברואר 2007