הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

פרקי יסוד בביקורת המקרא

פרקים מתוך הבלוג "שמץ של מושג" מאת שי יפת

הסיכום המובא להלן הוא ברשות המחבר.

הפרקים שלפניכם עוסקים בקריאה ביקורתית של התורה.

קריאה ביקורתית זו אין פירושה קריאה שמטרתה המוצהרת מלכתחילה היא להתנגד לתפיסות מסורתיות קיימות, אלא להיפך: המטרה היא לבחון האם התפיסות המסורתיות הקיימות עומדות במבחן השכל הישר.

התפיסה המסורתית שאותה נבחן בפרקים הבאים, היא התפיסה המייחסת את כתיבת התורה למשה רבינו, כפי שקיבל אותה מאת אלוהים בהר סיני.

תפיסה זו נקראת: תורה מן השמיים. על פי תפיסה זו, אלוהים הוא המקור לחמשת חומשי התורה שיש בידינו היום והוא אף המקור להלכה היהודית הכוללת בתוכה את מגוון המצוות והאיסורים שעליהם מקפיד האדם הדתי.

כאמור לעיל, את הטענה כי תורה מן השמיים לא נפסול מראש, אלא נבחן לעומק האם טענה זו אכן עולה בקנה אחד עם התוכן הכתוב בתוך התורה עצמה.

המסקנה הנובעת מהפרקים להלן, היא כי התשובה לשאלה הזו היא שלילית: בתוך התורה עצמה יש די ראיות המצביעות על כך שהתורה (לפחות בחלקה) חוברה לאחר תקופת משה רבינו, ונערכה ממספר מקורות שונים.

התוכן בפרקים יוצר רצף רעיוני ולכן מומלץ לקרוא אותם לפי הסדר, אך ניתן גם לקרוא פרקים בודדים בנושא מסוים. מכל מקום, יש חשיבות מיוחדת לקריאת ההקדמה כדי לקבל מסגרת רחבה לכל הנושא הנידון.

 


יוני 2023