הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

קורא בתורה

מאת: לומד וחושב

המאמינים בטוחים שנבראנו בצלם, שהרי כתוב "ויברא אלהים את האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם". (בראשית א', כ"ז).

האם המאמינים צודקים? בחלום!!! אילו היו קוראים בתורה ללא הדילוגים המכוונים שעשו מוריהם, היו לומדים את האמת המעציבה!... - שהרי בפרק ב' פסוק ד' אנו למדים שאלהים החכם - זה שכל שעשה בתבונה עשה - הודח מכסאו ואל אחר, יהוה-אלהים שמו, תפס את מקומו. (מעניין שדבר כזה קרה גם אצל היוונים הקדמונים: זאוס גבר על האלים הקדומים של יוון - הטיטאנים - והקים משפחת אלים חדשה. סדנא דארעא חד הוא...)

מי הוא אותו יהוה-אלהים? - לפי האר"י הקדוש אין הוא אלא אדם קדמון לכל הקדומים, שהוא בבחינת האל הפועל בעולם כבורא" (ג.שלום, פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, עמ' 107). זהו מושג הלקוח מהגנוסטיקה, שבה פועל-אומן (דמיורגוס) הוא יוצר העולם הגשמי.

ואותו יהוה-אלהים שלנו, מה היה מעשהו הראשון לאחר שהדיח את אלהים הטוב? - כמעשהו של כל אריה המדיח את ראש הלהקה הזקן ותופס את מקומו: הוא מחסל את גוריו של קודמו.

זה מה שעשה יהוה-אלהים: חיסל את אדם ואשתו, ברואי אלהים וגם את כל החיות שברא ההוא! אך מהיותו פועל אומן בלבד לא ברא אנשים חדשים, אלא: "וייצר יהוה-אלהים את האדם, עפר מן האדמה..." (בראשית ב', ז') - בדיוק כמעשהו של פרומתאוס, האל היווני - שיצר את האנשים מאדמה. אלא שפרומתאוס היה חכם יותר מיהוה-אלהים ויצר אותם זכר ונקבה!

ויהוה-אלהים שלנו מה עשה כאשר הבין(!) ש"לא טוב היות האדם לבדו"? "וייצר יהוה-אלהים, מן האדמה, כל חיית השדה... (הוכחה שהשמיד גם את כל החיות שברא אלהים הטוב, לפניו - בראשית א', כ"א ואילך). "ולאדם לא מצא עזר כנגדו"!!! (שם, ב' כ'). איזה מזל! איך היינו נראים כצאצאיו של אבא מאדמה ואמא בהמה?!

סוף מעשה: האדם ואשתו, שברא אלהים הטוב, בצלמו! - היו כלא היו ואנו מעפר נוצרנו וצלם אלהים אין לנו!!!

מסקנה: היו שני סיפורים (ויותר?), והעורך, הלא-כל-כך חכם, לא הבחין בין אגדה אלגנטית לבין סיפור אלילי טפשי, וכך מצאו להם שניהם מקום בתורת ישראל.

מעתה אמור: כל האומר שהתורה כולה מאלהים, איזו דמות הוא מקנה לאלוהינו?

 


נובמבר 2017