הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

שיר למעלות - הגרסה החילונית

מאת שלומי ששון

שיר המעלות
אשא עיניי אל האדם,
מאין יבוא עזרי?
עזרי מעם עצמי, עושה חיי במרץ,
לא אתן למוט רגליי,
לא ינומו מחשבותיי.
הנה לא תנום ולא תישן,
תבונת האדם,
והסובלנות, והרצון הטוב,
יהיו ליד ימינך.

שיר המעלות
אשא עיניי אל האדם,
מאין יבוא עזרי?
עזרי מעם חבריי, עבורי יחסמו כל שקץ,
לא ייתנו למוט רגליי,
לא יגחכו מחשבותיי.
הנה לא תנום ולא תישן,
יצירתיות האדם,
והאומנות וההתפעמות,
יהיו ליד ימינך.

שיר המעלות
אשא עיניי אל האדם,
מאין יבוא עזרי?
עזרי ממשפחתי, עמי עומדים בפרץ,
יסירו מוט מבין רגליי,
לא ינומו בעת מועקותיי.
הנה לא תנום ולא תישן,
חירות האדם,
והקדמה והשוויון,
יהיו ליד ימינך.

והמוסר וההשכלה,
ישמרוך מכל רע,
יישמרו את נפשך,
יישמרו צאתך ובואך,
מעתה ועד עולם.


אוגוסט 2012