הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

נישואי אידיאל ונישואין בפועל

המורד לחירות

ראו גם כאן

אם יש נייר ועליו כתובה תוכנית של בניין, ואין לבניין בונים, ואין בניין, אז מכיוון שיש נייר שעליו כתוב שיש בניין, וגם אם יש שרטוט של הבניין, זה אומר שיש בניין? אין בניין, גם אם יהיה כתוב כך באיזה מקום.

וגם אם יש כבר בניין מוכן, אך לא טיפלו בו, ככל בניין שאיננו מטופל יש בו בלאי, והוא לאט לאט מתכלה.

בנוסף לכך גם יכולות להיות רעידות אדמה, ונאמר שיש בניין והגיחו רעידות אדמה, שהחלו לפרק את הבניין, והבניין איננו מטופל האם יכול להיות שאין סופו לחורבן? הרעידות ימוטטו את הבניין ומה שישאר זה חורבה ואין בניין.

אך יש כסילים שיאמרו - הנה כך כתוב בנייר, אז זה אומר שיש בניין? אז מה אם כתוב בנייר שיש בניין? האם זה מה שקובע האם יש בניין? האין זו איוולת? פשוט כך להתכחש למה שבפועל מתרחש?

מזה שנים רבות הנייר הומצא בשביל שיהיה מסודר, ומכיוון שאי אפשר לזכור בכל רגע נתון את הכול. ולכך מאותה סיבה בין היתר, בימים אלו גם פיתחו את המחשב, אך המחשב איננו יכול להמציא את מה שאיננו קיים. כאשר יש סתירה בין המציאות לבין מה שרשום במחשב, מי שתיקבע זו המציאות ולא נייר או מחשב, כלומר בעצם מה שקורה האמת מתקיימת, בפעולה בשטח, ולא במילה במכתב.

וכאשר יש בניין מפורק נהפך הוא לחורבה, וממנו דבר אינו נותר. ואין בניין.

בניין 'ציון' נבנה לא בנייר אלא עם הציונים, תנועת ה'ציונות' - הבונים והבונות, אלו שהקימו את ארץ 'ציון'.

האם כאשר יהיה רשום באיזה נייר, שכל החורף יהיה רק קר, זה אומר, שאין יכולה להיות אפשרות שיהיה גם וגם, ושאין אפשרות שיהיה בחורף חם?

האם כאשר נשמע קול יעקב, וגם אם הוסוו ידיו, האמנם זהו עשיו?

 

ולענייננו - למה נמשלו כל המשלים הללו?

 

בנישואין

הנישואין אינם יכולים להתקיים כאשר בפועל אין נישואין, דהיינו הנייר איננו החשוב ביותר או חתימת הנייר איננה החשובה ביותר, שכן יש נישואין שיהיו רשומים אמנם בנייר, אך בפועל אינם מתקיימים, כמו לדוגמא למי שנישא בנישואים פיקטביים, דהיינו - בפועל אין נישואין.

או במקרה אחר אם בתחילה היו נישואין, אך לאחר מכן הגיחו 'רעידות אדמה' אשר פירקו את בית הנישואין, אז אין נישואין. ואין יקבע הדין, שאלו נשואים, וזאת מכיוון שאלו רשומים כך באיזה מסמך, מכיוון שאלו הנשואים אינם ממומשים. ולמה הנייר קיים? בכדי להעיד על הקיים, אך משהו כגון בניין שאיננו, יכול הנייר להעיד שהוא קיים? אז במה שונה נייר שמעיד על בניין אבנים לבין עניין הנישואים? שבשניהם כך רשום בנייר - האין זה אותו הדבר?

 

הכלי איננו המטרה

הנייר או המחשב מיועד לסדר, הנייר או המחשב אלו כלים אך אלו אינם המטרה, אך ה'כלי' אין הוא קובע הסדר, אלא מה שקובע זו האידיאה, אשר יש רצון חיים לפיה.

וגם לקיום מלוא האידיאה גם לזו יש לשאוף, אך אין זה אומר שלאידיאה, שיש רצון לחיות לפיה, היא זו שיש לה את מירב ההשפעה, אלא מה שקורה בפועל, הוא בעצם עיקר ההשפעה, הפעולה לא המילה.

ורק אם יש חיים בדיוק לפיה, כי אז לאידיאה יש את ה'קביעה' ואת ה'השפעה' כמו שיש בפועל לביצוע. וזאת רק מכיוון שיש את הביצוע, כלומר הביצוע של האידיאה, הוא זה אשר נותן לאידיאה את הכוח להשפיע, ולא רק לקבוע, כי בניירות אפשר לקבוע הרבה דברים, ואפשר לשקוע בניירות, אך בפועל דבר לא יקרה.

כשם שספנים רוצים הצלה מטביעה, אין זה מספיק רק לרשום בנייר איך לבנות הספינה, אלא מצריך גם בפועל לבנות ספינה שתהא חסינה מכל טביעה או שתהא הצלה לכל טביעה.

 

בבית הדין

כך הם גם בתי הדין הרבנים, כפי שהם מכונים.
בעצם אין להם קיום, ואין לעם, כל רצון בם,
ומה שנותר זה רק בית מפורק,
ואין הם אלא מועקה,
וקרב יום המבולקה.

הם אינם אלא אבני פסולת,
ואין בהם שום תועלת,
ואין להם שום יכולת,
אלא דרך קלוקלת
ואין להם חזון,
ולעם אין בם רצון,
ואינם אלא ביזיון.

ביזיון בארץ ציון,
הכפייה שכאן בציון.
כאינקוויזיציה של היום
הרוצה לכפות חשכת תהום.


מאי 2012