הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

פולחן עורך

מאת זיוה

מתוך האוסף "דת עם שיר, שירים שהיו דתיים״

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה:
מיתוס
אתוס
פאתוס
ופאלוס

מיתוס מהו אומר?
"ויוציאנו יהוה אלוהינו באותות ובמופתים ודם וצפרדע וכינים."
וזיקוקין וגם מארש דונדורמה היו שם - כך סיפרו לי. תוכיחו שלא...

אתוס מהו אומר?
אתה בחרתנו מכל העמים ואהבת אותנו"
אתה בחרתנו..
ואנחנו בחרטא! נו...!

פאתוס מהו אומר?
"השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין".
מי שם על זה כסף? אף אחד לא עם.
ולא קם.

ופאלוס, כמו פאלוס:
"ביד חזקה ובזין גדול... אה, סליחה... בזרוע נטויה... הוציאנו יהוה אלוהינו..."
וגם "והיא שעמדה לאבותינו ולנו"
וגומר... וכמעט...
וגו'.

והבן החמישי, פאתטוס,
מה יהא עליו?
אין לו מילה.
רק ברית.


אפריל 2012