הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

קריאתו של הנשיא פרס לפיוס חרדי-חילוני

מכתב ששלחה עמותת "חופש" לנשיא


חופש - עמותה לחופש מדת (ע"ר)
מס' העמותה: 58-0083335
ת"ד 65227 תל-אביב 61652
www.hofesh.org.il

21/4/08

לכבוד
כבוד נשיא המדינה, מר שמעון פרס
רחוב הנשיא 3, ירושלים 92188
פקס 02-5611033

הנדון: קריאתך לפיוס חרדי-חילוני

כבוד הנשיא,

בעניין רב קראנו על כוונתך ליזום פיוס חרדי-חילוני בישראל. בהחלט מקובלת עלינו קריאתך, השוללת את "הלעג שמופנה כלפי היהודי החרדי והדתי". כמוך גם אנו פוסלים התנהגות המעמיקה את החומות בין חלקיו השונים של העם היהודי.

במסגרת אותו פיוס מתוכנן, נשמח לשמוע קריאה דומה המופנית לצד החרדי-דתי של הציבור הישראלי, שהרי מי כמוך יודע, שפיוס עושים בין שני צדדים. בין הנושאים שראוי ונכון להעלות על סדר היום במסגרת פיוס בין דתיים וחרדים לבין חילוניים, נמנה את הנקודות הבאות:

  • הכרה של הדתיים והחרדים באחיהם החילונים כיהודים בעלי ערכים, ולא "תינוקות שנשבו", "חמורו של משיח", או "בורים ועמי ארצות";
  • הכרה של הדתיים והחרדים בנשים כבעלות מעמד שווה לגברים;
  • הכרתם של הדתיים והחרדים בלגיטימיות של כל הזרמים ביהדות, כולל הזרם החילוני;
  • הכרה של החרדים במערכת החינוך הממלכתית כמערכת חינוך ערכית וראויה לא פחות ממערכת החינוך העצמאית.

כאשר מדברים על פיוס, אזי חשוב להזכיר מה אמור פיוס לכלול:

  • פיוס חייב לכלול הכרה מפורשת ומוחצנת של הדתיים והחרדים בסמכויות מוסדות המדינה (הכנסת, בית המשפט וכו');
  • פיוס חייב לכלול וויתורים הדדיים, משני הצדדים, לגבי אורחות חייהם שלהם (לא של "הצד האחר" בלבד - לא שהחרדים יתפשרו על מה שמותר או אסור לחילונים לעשות);
  • פיוס חייב לכלול שוויון בזכויות ובחובות - בשירות למדינה, בחינוך הדור הצעיר, ועוד;
  • פיוס חייב להכיל הכרה בחברה החילונית כחברה יהודית בעלת ערכים.

אנחנו והציבור הגדול אותו אנו מייצגים בטוחים, שכאשר יוזמתך לפיוס, כבוד הנשיא, תכלול את המרכיבים הללו, ניתן יהיה להגיע לפיוס כן ואמיתי, ולא ל"צו פיוס" מלאכותי וחסר תוכן, שכן, כפי שאמרת, "פיוס אינו כפוף לצווים".

באם תמצא לנכון לקיים מפגש בין חילונים לבין דתיים וחרדים לקידום יוזמתך, נשמח להשתתף.

בכבוד רב,

[שמות וחתימות]
ועד העמותה "חופש - עמותה לחופש מדת (ע"ר)"


מאי 2008