הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

מה מונע מהרוב החילוני להיפגש עמנו באמצע הדרך?

השאלה הבאה הופיעה בגיליון "דבר אחר":

לפנייך שני מחנות: מחנה A שהוא המיעוט הדתי ומחנה B שהוא הרוב החילוני ו C שהוא אמצע הדרך. בין שני המחנות שורר ריב גדול וכדי להשכין שלום ביניהם מקובל על שני המחנות שהם צריכים להיפגש באמצע הדרך. הסתכל בתרשים שלפניך וענה על השאלה ששואל המיעוט הדתי: מה מונע מהרוב החילוני להיפגש עמנו באמצע הדרך?

האיור באדיבות


אוקטובר 2004