הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

הדגל

סמלים

מאת מורן

לאחרונה התבקשתי להכין עבודה לצורך לימודי העוסקת בשפת סמלים. במהלך הכנת העבודה נתקלתי במידע מעניין (שהיה חדש עבורי - יתכן שהוא לא יחדש לכם דבר) על האופן בו עוצבו דגל וסמל המדינה. כידוע בתקופה זו הרוב הכמעט מוחלט בקרב התושבים היהודים בארץ היו יהודים ציוניים, אירופיים, סוציאליסטים וחילוניים. הם ביקשו ליצור "יהודי חדש", חברה אחידה באופיה וזהותה, חברה יצרנית וחילונית (בניגוד ליהודי בגולה - סוחר דתי).

לכאורה, בעקבות האחדות האידיאולוגית של מקימי המדינה, היתה משימת עיצוב סמל ודגל המדינה אמורה להיות מהירה וקלה, אבל בגלל שהמטרה היתה עיצוב פני החברה העתידית הצטרפו למניעים האידיאולוגיים מניעים פוליטיים וכלכליים (מניעים חשובים במיוחד למדינה צעירה ומוקפת אוייבים). לחצים שונים הופעלו על המעצבים החילוניים בארץ על ידי גורמים דתיים שבתפוצות - זאת כיוון שסמלים רשמיים חילוניים יפגעו בביסוס הדתי הקושר בין המדינה העתידית לבין הקהילות היהודיות שבתפוצות. תושבי הארץ רצו דגל וסמל חדשים ומיוחדים למדינה, הם בקשו לשלב בהם סממנים חילוניים וסממנים דתיים גם יחד - סמל ודגל שונים אך קשורים לעם היהודי בכלל. הגורמים הדתיים בקשו לסלק את הנגע החילוני. אלו הסמלים שהועלו (הסמלים שמופעים עם כוכבית הם הסמלים שנבחרו... כידוע):

- מנורת חנוכה
* מנורת בית המקדש
התנהל ויכוח האם תהיה זו מנורת החנוכה המתקשרת ללאומיות, למאבק ועצמאות או מנורת שבעת הקנים מבית המקדש המתקשרת לפולחן ודת.

הדגל
אחת ההצעות לדגל מדינת ישראל
(הצעתו של אוטו ואליש)

- שבעה כוכבים
זהו סממן חילוני מובהק שהרצל תבע. הם סימלו את הצדק החברתי שיהיה במדינה האידיאלית (שבע שעות עבודה).

* צבעי הכחול והלבן
* פסים
כידוע, סממנים דתיים שנלקחו מהטלית.

- צבע זהב
סממן חילוני

* עלי זית
בניגוד לדעה הרווחת (הדעה בה החזקתי גם אני), עלי הזית לא נלקחו מהמבול של נוח אלא מתוך חזונו של אחד הנביאים (אני לא זוכר איזה נביא) בו מתואר חידוש הפולחן בבית המקדש. כמובן שזה סמל דתי.

- אריה
סמל שמופיע בתרבויות רבות ומצביע על עוצמה וריבונות. (חילוני)

* מגן דוד
סמל דתי

כניעת המנהיגים החילוניים הייתה מוחלטת: מתוך תשעת הסמלים המעורבים נבחרו חמשת הסמלים הדתיים בלבד. הסמלים החילוניים, שהיו מוכרים בקרב תושבי הארץ בתקופה ההיא והשתמשו בהם רבות בכרזות ושלטים כחלק מן האידיאולוגיה, אבדו מן המודעות הציבורית. הקשר בין הדורות הבאים לבין המדינה היה באמצעות הסמלים הדתיים בלבד. אותם מציירים ילדי הגן בגאווה ולהם מצדיעים החיילים במסירות.

מי יודע - אולי אם היה לפחות סממן חילוני אחד, הציבור בישראל של היום היה מכבד יותר את הדמוקרטיה החילונית, או לפחות לא מבלבל בין דת ומדינה.

הדגל


דצמבר 1999