הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

א. הקדמה

תרי"ג המצוות - מי לא שמע? 613 מצוות הדת היהודית - מי באמת יודע במה בדיוק מדובר?

"תשמע, בחור צעיר" - אומר מטיף חרדי בפינת הרחוב, מול בית הספר, כשהוא מנסה לשכנע אותך להניח תפילין, לתת לך קלטת, או לחייל - סופגניה - "במה אתה יהודי? האם אתה מקיים את תרי"ג המצוות 'הקדושות'? במה אתה שונה מגוי?"

ואתה מוצא עצמך נבוך. ווי! ווי! אני לא יודע את תרי"ג המצוות!!! אינני מקיים אותן! ווי! ווי! אולי הוא צודק, המטיף, באומרו שאני יהודי לא מספיק טוב??

אז יש לנו הפתעה בשבילך! 613 מצוות הדת היהודית אינן מתייחסות לחברה האנושית ככלל, לא תמצא בהן תביעה לשוויון בין כל בני האדם, האפלייה בין אישה לגבר זועקת בהן לשמים, והגזענות היא סמל ערכי עבורם. זאת ועוד: בין ה- 613 קיימות 18 מצוות שהן הוראות אנטי-אנושיות מובהקות ועוד מצוות של התבדלות גזענית.

לא רק זאת. אתה מתרשם מהמספר האדיר. 613‏! וואוו, אתה חושב, כמה נפלאה היא הדת היהודית, שמחייבת כל חבר בה לקיים כל כך הרבה מעשים חשובים וטובים הקרויים מצוות! אז בוא ונראה מה יש שם באמת:

  • 395 הוראות פולחניות או מינהליות, והוראות של נהלים בבית המקדש, שאין יחס בינן לבין האדם. ואתה - יהודי נחמד - יכול לחיות חיים יהודיים נפלאים בלי כל קשר אליהן;

  • 53 הוראות טכניות של נוהל דין (מצוות בית דין), שדומות להן מצויות בכל נוהל של בית משפט, או בעיות שמעוררות סוגיות משפטיות מוסריות. מצוות בית הדין חלות על הרשות השופטת, ולא על כל אדם;

  • 45 מצוות שהן בבחינת דעות קדומות, הוראות של התבדלות גזענית מאחרים וציוויים שיש בהם אפלייה בין אדם מישראל לבין זה שאיננו מישראל, אפליית האישה ביחס לגבר, ונידוייה;

  • 18 פקודות לא אנושיות, גזעניות ו/או מרושעות, שעל פי אורח החיים שלנו כיום הן לא הוגנות, לא מוסריות ו/או לא חוקיות בעליל;

  • 102 הוראות בתחום המוסר, המוסר האנושי והיחס לאדם.

סך הכל 613 מצוות, שרק שישית מהן מהוות נקודות זכות מוסריות לדת היהודית. כל השאר מתחלקות בין ציוויים פולחניים, נוהלי בית דין שאינם עניין לאזרח מן השורה, הוראות גזעניות מתבדלות ומפלות, וציוויים מרושעים ובלתי חוקיים בעליל.

להלן פירוט תרי"ג (613) המצוות, והצבעים השונים מבטאים את השתייכותן לקבוצות המהותיות השונות. ההערות בטור השמאלי הן משני מקורות: באותיות רגילות - הערות המערכת; באותיות קטנות - הערות המקור הדתי.


ב. תרי"ג מצוות הדת היהודית

מס' שם המצווה הערות
1 מצוות פרו ורבו דגים ממלאים מצווה זו פי מיליון
2 מצוות מילה גם שבטים נידחים ועמים אחרים מקיימים אותה אלפי שנים
3 לא לאכול את גיד הנשה  
4 מצוות קידוש החודש ועיבור השנה  
5 מצוות שחיטת הפסח  
6 מצוות אכילת בשר הפסח  
7 לא לאכול הפסח נא ומבושל  
8 לא להותיר מבשר הפסח  
9 מצוות השבתת חמץ  
10 מצוות אכילת מצה  
11 לא יימצא חמץ ברשותנו בפסח  
12 לא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ  
13 לא נאכיל מן הפסח לישראל משומד  
14 לא נאכיל מן הפסח לגר משומד  
15 לא להוציא בשר הפסח חוצה  
16 לא לשבור עצם מן הפסח  
17 לא יאכל ערל מן הפסח  
18 מצוות קידוש בכורות בא"י בהמה טהורה וחמור  
19 לא לאכול חמץ בפסח והן חמישה מיני דגן  
20 לא יראה לנו חמץ בפסח  
21 מצוות סיפור יציאת מצרים  
22 מצוות פדיון פטר חמור  
23 מצוות עריפת פטר חמור אם לא רצה לפדותו טבח של בע"ח
24 לא נלך בשבת חוץ לתחום  
25 מצוות האמונה במציאות ה'  
26 לא נאמין באלוה בלתי ה' לבדו  
27 לא לעשות פסל (צלמים לסגוד להם)  
28 לא להשתחוות לעבודה זרה  
29 לא לעבוד עבודה זרה בדרך שנהוג לעבדה  
30 לא להישבע לשווא  
31 מצוות קידוש שבת בדברים  
32 לא לעשות מלאכה בשבת  
33 מצוות כיבוד אב ואם קיים ויכוח עד כמה פסק הלכה זה בימינו מותנה בכך שההורים ילכו "בדרך התורה"
34 לא להרוג נקי  
35 לא לגלות ערוות אשת איש  
36 לא לגנוב נפש מישראל לא מדובר בנפש לא יהודי
37 לא להעיד בשקר  
38 לא לחמוד  
39 לא לעשות צורת אדם אפילו לגוי  
40 לא לבנות אבני מזבח גזית  
41 לא לפסוע על המזבח  
42 מצוות דין עבד עברי לגבי זכרים ולא בנקבות
43 מצוות יעוד של אמה עברית לא נוהג לגבי אמה זרה
44 מצוות פדיון אמה עברית לא נוהג לגבי אמה זרה
45 לא ימכור אמה העברית לא נוהג לגבי אמה זרה
46 לא לגרוע שאר כסותה ועונה לא נוהג לגבי אמה זרה
47 מצוות בית דין להרוג בחנק המחוייב נוהג בא"י בלבד
48 לא להכות אב ואם  
49 מצוות דיני קנסות  
50 מצוות בית דין להרוג בסייף המחוייב  
51 מצוות בית דין לדון בנזקי בהמה  
52 לא לאכול שור הנסקל שנשחט  
53 מצוות בית דין לדון בנזקי הבור  
54 מצוות בית דין לדון גנב בתשלומין או במיתה  
55 מצוות בית דין לדון בנזקי הבער, שן ורגל  
56 מצוות בית דין לדון בנזקי אש  
57 מצוות בית דין לדון בדין שומר חינם  
58 מצוות בית דין לדון בדין טוען ונטען  
59 מצוות בית דין לדון בדין נושא שכר והשוכר  
60 מצוות בית דין לדון בדין השואל  
61 מצוות בית דין לדון בדין מפתח  
62 לא להחיות מכשפה מאחר שאין מכשפות - זה תפח והפך לעלילות-דם

63 לא להונות הגר בדברים  
64 לא להונות הגר בממון  
65 לא לענות יתום ואלמנה  
66 מצוות הלוואה לעני  
67 לא נתבע חוב מעני בעת שנודע שאינו יכול לפרוע  
68 לא נשית יד בין לווה למלווה בריבית  
69 לא לקלל את הדיין לשיטת עובדיה יוסף את השופט מותר לבזות
70 לאו דברכת ה' לא לקלל את ה'
71 לא לקלל הנשיא  
72 לא להקדים חוקי התבואות  
73 לא לאכול טריפה  
74 לא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני בעל דינו  
75 לא יעיד בעל עבירה  
76 לא לנטות אחרי רבים בדיני נפשות כשתהיה התוספת איש אחד לבד לרעות  
77 לא ילמד חובה מי שלמד זכות תחילה בדיני נפשות  
78 מצוות הטייה אחרי רבים  
79 לא לרחם על עני בדין  
80 מצוות פירוק משא  
81 לא להטות משפט רשע  
82 לא לחתוך הדין באומד הדעת כי אם בעדים אבל אישה פסולה לעדות
83 לא לקחת שוחד  
84 מצוות שמיטת קרקעות (בשנה השביעית)  
85 מצוות שביתת השבת  
86 לא להישבע בעבודת אלילים  
87 לא להדיח בני ישראל לעבוד עבודה זרה  
88 מצוות חגיגה ברגלים  
89 לא נשחט שה הפסח בארבעה עשר בניסן בעוד שיהיה חמץ ברשותנו עד שנוציאו  
90 לא להניח אמורי הפסח להיפסל בלינה  
91 מצוות הבאת ביכורים למקדש  
92 לא לבשל בשר בחלב במקור: גדי בחלב אימו
93 לא לכרות ברית לשבעה עממין וכן לכל עובדי עבודה זרה  
94 לא לשכון עובד אלילים בארצנו זו הזמנה לגירוש כל מי שאינו יהודי
95 מצוות בנין בית הבחירה  
96 לא להוציא בדי הארון ממנו איננה נהוגה היום
97 מצוות סידור לחם הפנים ולבונה בזכרי כהונה בבית המקדש
98 מצוות עריכת נרות המקדש  
99 מצוות לבישת בגדי כוהנים חל על כוהנים בלבד
100 לא יזח (יוסר) החושן מעל האפוד חל על כוהנים בלבד
101 לא לקרוע המעיל של הכוהנים  
102 מצוות אכילת בשר חטאת ואשם בזכרי כהונה בבית המקדש
103 מצוות הקטרת קטורת בזכרי כהונה בבית המקדש
104 לא להקטיר ולהקריב במזבח הזהב שבהיכל כי אם קטורת שבכל יום בזכרי כהונה בבית המקדש
105 מצוות נתינת מחצית השקל בשנה  
106 מצוות קדוש ידים ורגלים בשעות העבודה בזכרי כהונה בבית המקדש
107 מצוות משיחת כוהן גדול ולמלכי בית דוד בשמן המשחה על מי זה חל? על כל יהודי?
108 לא יסוך זר בשמן המשחה שעשה משה אלא כוהנים בלבד  
109 לא לעשות במתכונת שמן המשחה  
110 לא לעשות במתכונת הקטורת  
111 לא לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה  
112 מצוות שביתת הארץ בשנת שמיטה  
113 לא לאכול בשר בחלב  
114 לא יעשו בית דין משפט מוות בשבת  
115 מצוות מעשה העולה בזכרי כהונה בבית המקדש
116 מצוות קורבן מנחה בזכרי כהונה בבית המקדש
117 לא להקריב שאור או דבש בזכרי כהונה בבית המקדש
118 לא להקריב קורבן בלא מלח בזכרי כהונה בבית המקדש
119 מצוות מליחת הקורבן בזכרי כהונה בבית המקדש
120 מצוות קורבן בית דין אם טעו והורו שלא כהלכה  
121 מצוות קורבן חטאת ליחיד ששגג במצוות לא תעשה שחייבים עליה כרת בבית המקדש בלבד
122 מצוות עדות  
123 מצוות קורבן עולה ויורד  
124 לא להבדיל בחטאת העוף  
125 לא ליתן שמן זית במנחת חוטא  
126 לא לתת לבונה במנחת חוטא  
127 מצוות תוספת חומש לאוכל מן הקודש או מועל בו  
128 מצוות קורבן אשם תלוי מי שנסתפק לו אם חטא  
129 מצוות אשם וודאי  
130 מצוות השבת הגזל  
131 מצוות הרמת הדשן  
132 מצוות הדלקת אש מעל המזבח  
133 לא לכבות אש מעל המזבח  
134 מצוות אכילת שיירי מנחות בזכרי כהונה בבית המקדש
135 לא לעשות שיירי מנחות בזכרי כהונה בבית המקדש
136 מצוות קורבן מנחה של כוהן גדול בכל יום נוהג בכוהן גדול בלבד
137 לא תאכל מנחת כוהן  
138 מצוות מעשה החטאת בזכרי כהונה בבית המקדש
139 לא לאכול מבשר חטאות הנעשין בפנים  
140 מצוות מעשה האשם בזכרי כהונה בבית המקדש
141 מצוות מעשה השלמים בזכרי כהונה בבית המקדש
142 לא להותיר מבשר הקורבן התודה בזכרי כהונה בבית המקדש
143 מצוות שריפת הנותר בקדשים בזכרי כהונה בבית המקדש
144 לא לאכול פיגול  
145 לא לאכול בשר קדשים שנטמאו  
146 מצוות שריפת בשר קןדש שנטמא  
147 לא לאכול חלב כי החלב מוליד ליחות רעות
148 לא לאכול דם בהמה חיה ועוף  
149 לא יכנסו הכוהנים למקדש מגודלי שיער בזכרי כהונה בבית המקדש
150 לא יכנסו הכוהנים למקדש קרועי בגדים בזכרי כהונה בבית המקדש
151 לא יצאו הכוהנים מן המקדש בשעות העבודה בזכרי כהונה בבית המקדש
152 לא להיכנס שתוי יין למקדש וכן שלא יורה שתוי  
153 מצוות בדיקת סימני בהמה וחיה  
154 לא לאכול בהמה וחיה טמאה  
155 מצוות בדיקת סימני דגים  
156 לא לאכול דג טמא  
157 לא לאכול עוף טמא  
158 מצוות בדיקת סימני חגבים  

159 מצוות טומאת שמונה שרצים  
160 מצוות טומאת אוכלים  
161 מצוות טומאת נבילה  
162 לא לאכול שרץ הארץ  
163 שלא לאכול מיני שרצים דקים הנולדים בזרעים ובפירות  
164 לא לאכול משרץ המים  
165 לא לאכול מן השרצים המתהווים מן העפוש בורות לגבי היווצרות שרצים
166 מצוות טומאת יולדת לידה היא מקור החיים ולכן איננה יכולה להיחשב טומאה
167 לא יאכל טמא מן הקודשים  
168 מצוות קורבן יולדת בזמן בית במקדש בנקבות
169 מצוות טומאת מצורע  
170 לא לגלח שיער הנתק  
171 הנהגת המצורע וכל מטמאי אדם בפריעה ופרימה  
172 מצוות נגעי בגדים  
173 מצוות היטהרות מן הצרעת שתהיה במינים ידועים  
174 מצוות תגלחת מצורע ביום השביעי  
175 מצוות טבילה לטמאים  
176 מצוות קורבן מצורע כשיתרפא מצרעתו  
177 מצוות טומאת בית שיהיה בו נגע  
178 מצוות טומאת זב להיות טמא ומטמא  
179 מצוות קורבן זב כשיתרפא מזובו  
180 מצוות טומאת שכבת זרע שהוא טמא ומטמא זרע הוא מקור החיים ואיננו יכול להיות טמא
181 מצוות טומאת נידה שמטמאה אחרים מחזור חודשי באישה הוא תהליך טבעי הקשור בהכנות להריון ואיננו יכול להיות טמא
182 מצוות טומאת זבה  
183 מצוות קורבן זבה כשתתרפא מזובה  
184 לא ייכנסו הכוהנים בכל עת במקדש וכל שכן זרים בזמן בית המקדש בכוהנים
185 מצוות עבודת יום הכיפורים בזמן בית המקדש
186 לא לשחוט קדשים חוץ לעזרה  
187 מצוות כיסוי הדם  
188 לא להתחתן באחת מכל העריות והן קרובות, אשת איש ונידה  
189 לא לגלות ערוות אב  
190 לא לגלות ערוות אם  
191 לא לגלות ערוות אשת אב ואע"פ שאינה אימו  
192 לא לגלות ערוות אחותו בכל צד שהיא אחותו  
193 לא לגלות ערוות בת הבן  
194 לא לגלות ערוות בת הבת  
195 לא לגלות ערוות הבת  
196 לא לגלות ערוות אחותו מן האב והיא בת אשת האב  
197 לא לגלות ערוות אחות האב  
198 לא לגלות ערוות אחות האם  
199 לא לגלות ערוות אחי האב  
200 לא לגלות ערוות אשת אחי האב  
201 ערוות כלתך לא תגלה  
202 ערוות אשת אחיך לא תגלה  
203 ערוות אישה ובתה לא תגלה  
204 ערוות אישה ובת בנה לא תגלה  
205 ערוות אישה ובת בתה לא תגלה  
206 ערוות אישה ואחותה לא תגלה  
207 לא לבוא על אישה נידה  
208 לא ליתן זרע מזרעו למולך: האב לוקח בנו ומעבירו בלהב האש לפני עבודה זרה  
209 לא לבוא על הזכרים  
210 לא לשכב עם בהמה  
211 לא תשכבנה הנשים עם בהמות  
212 מצוות יראת אב ואם  
213 לא לפנות אחר עבודת אלילים לא במחשבה ולא בדיבור ולא אפילו בהבטה  
214 לא לעשות עבודת אלילים לא לעצמו ולא לזולתו  
215 לא לאכול נותר  
216 להניח פאה בשדה מן התבואה לעני ולגר חל על חקלאים בלבד. במדינת רווחה דואגת המדינה כולה, מכספי משלמי המסים, לעני ולחלש.
217 לא לכלות הפאה בשדה כנ"ל
218 לעזוב הלקט בשדה לעניים והוא מה שנופל מתוך המגל בשעת קצירה או מתוך היד בשעת תלישה כנ"ל
219 לא לקחת שיבלים הנופלים בשעת הקציר אלא נעזוב השיבלים לעניים כנ"ל
220 מצוות הנחת פאת הכרם שנצווינו להשאיר כל העוללות שבכרם לפאה כנ"ל
221 שלא לכלות כל פירות הכרם בעת הבציר אלא יניח מהם פאה לעניים כנ"ל
222 מצוות הנחת פרט הכרם לעזוב פרט הכרם לעניים והוא מה שיתפרד ויפול מן הענבים בשעת הבצירה כנ"ל
223 לא ללקוט פרט הכרם אלא נעזוב אותו לעניים והוא גרגיר אחד או שני גרגרים הנפטרין מן האשכול כנ"ל
224 לא לגנוב שום ממון  
225 לא נכחיש על ממון שיש מאחר בידינו  
226 לא להישבע על כפירת ממון  
227 לא להישבע לשקר  
228 לא לעשוק  
229 לא לגזול  
230 לא לאחר שכר שכיר  
231 שלא לקלל אחד מישראל בין איש ובין אישה לתשומת לב עושי "פולסא דנורא" ומקללי שופטים, שרים וחברי כנסת
232 לא להכשיל תם בדרך  
233 לא לעשות עוול במשפט לשופטים בלבד
234 לא לכבד גדול בדין לשופטים בלבד
235 מצווה שישפוט בצדק לשופטים בלבד
236 לא לרגל  
237 לא לעמוד על דם רעים  
238 לא לשנוא אחים ומה לגבי זרים?
239 מצוות תוכחה לישראל שאינו מתנהג כשורה  
240 לא להלבין פני אדם מישראל ומה לגבי שאינו מישראל?
241 לא לנקום  
242 לא לנטור, להימנע אפילו מזכירת חטאו בלב בלבד  
243 מצוות אהבת ישראל  
244 לא להרביע בהמה מין עם שאינו מינו  
245 לא לזרוע כלאי זרעים ולא ירכיב אילן בשום מקום בארץ  
246 לא לאכול ערלה והן שלוש שנים ראשונות ונטיעתו  
247 מצוות נטע רבעי  
248 לא לאכול ולשתות כדרך זולל וסובא  
249 לא לנחש  
250 לא לעונן: שעה פלונית טובה לעשות בה משעה פלוני  
251 לא להקיף פאת הראש בזכרים בלבד
252 לא להשחית פאת זקן בגילוח של תער בזכרים בלבד
253 לא לכתוב בבשרנו כתובת קעקע  
254 מצוות היראה מן המקדש  
255 לא לעשות מעשה אוב  
256 לא לעשות מעשה ידעוני  
257 מצוות כיבוד חכמים  
258 לא להונות במידות ובכל המידות בכלל  
259 מצוות צידוק המאזניים והמשקלים והמידות  
260 לא לקלל אב ואם  
261 מצווה שישרפו מי שיתחייב בשריפה  
262 לא ללכת בחוקות הגויים  
263 לא יטמא כוהן הדיוט במת, זולת בקרובים המבוארים נוהג לכוהנים זכרים
264 מצוות עניין טומאת הכוהנים לקרוביהם ובכללה שיתאבלו כל אחד מישראל על שישה מקרוביהם הידועים בזכרים בלבד
265 לא ישמש כוהן טבול יום עד שיעריב שמשו נוהג בכוהנים בבית המקדש
266 לא ישא כוהן אישה זונה  
267 לא ישא כוהן אישה חללה  
268 לא ישא כוהן גרושה ההנחה היא שבאישה גרושה יש פגם, אבל בגבר גרוש אין פגם
269 מצוות קידוש זרע אהרון  
270 לא ייכנס כוהן גדול באוהל המת נוהג בזמן בית המקדש
271 לא יטמא כוהן גדול בשום טומאה במת נוהג בזמן בית המקדש
272 מצוות כוהן גדול לישא נערה בתולה נוהג בזמן בית המקדש
273 לא ישא כוהן גדול אלמנה נוהג בזמן בית המקדש
ההנחה היא שבאישה אלמנה יש פגם, אבל בגבר אלמן לא
274 לא יבעול כוהן גדול אלמנה ואפילו בלא קידושין נוהג בזמן בית המקדש
275 לא יעבוד כוהן בעל מום במקדש נוהג בזמן בית המקדש
276 לא יעבוד כוהן בעל מום עובר נוהג בזמן בית המקדש
277 לא ייכנס בעל מום בהיכל כולו נוהג בזמן בית המקדש
278 לא יעבוד כוהן טמא נוהג בזמן בית המקדש
279 לא יאכל כוהן טמא תרומה נוהג הכוהנים זכרים
280 לא יאכל שום זר תרומה  
281 לא יאכל תושב כוהן ושכיר תרומה  
282 לא יאכל ערל תרומה  
283 לא תאכל חללה מן הקודש  
284 לא תאכל טבל  
285 לא נקדיש בעלי מומין למזבח  
286 מצוות הקורבן להיות תמים נוהג בזמן בית המקדש
287 לא ניתן מום בקדשים  
288 לא נזרוק דם בעל מום על המזבח אין איסור כזה היום
289 לא נשחט בעל מום לשם קורבן אין איסור כזה היום
290 לא נקטיר מאימורי בעלי מומין אין איסור כזה היום
291 לא לסרס אחד מכל המינים  
292 לא להקריב בעל מום מיד הנוכרי נוהג כוהנים בבית המקדש
293 מצוות הקורבן שיהיה משמונה ימים ומעלה נוהג כוהנים בבית המקדש
294 לא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד  
295 לא לעשות דבר שיתחלל בו שם שמים בין בני אדם  
296 מצוות קידוש השם  
297 מצוות שביתה ביום ראשון של פסח  
298 לא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח  
299 מצוות קורבן מוסף כל שבעת ימי הפסח  
300 מצוות שביתה בשביעי של פסח  
301 לא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח  
302 מצוות קורבן העומר של שעורים  
303 לא לאכול מתבואה חדשה קודם כלות יום ט"ז בניסן  
304 לא לאכול קלי מתבואה חדשה עד היום ההוא  
305 לא לאכול כרמל מתבואה חדשה עד היום ההוא  
306 מצוות ספירת העומר  
307 מצוות קורבן מנחה חדשה מן החיטים ביום עצרת  
308 מצוות שביתה ממלאכה ביום עצרת  
309 לא לעשות מלאכה ביום חג השבועות  
310 מצוות שביתה ביום ראש השנה  
311 לא לעשות מלאכה ביום ראשון בתשרי  
312 מצוות קורבן מוסף ביום ראש השנה  
313 מצוות תענית ביום עשירי בתשרי  
314 מצוות קורבן מוסף של יום הכיפורים  
315 לא לעשות מלאכה ביום הכיפורים  
316 לא לאכול ולשתות ביום הכיפורים  
317 מצוות שביתה ממלאכה ביום הכיפורים  
318 מצוות שביתה ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות  
319 לא לעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות  
320 מצוות קורבן מוסף בכל יום משבעת ימי הסוכות  
321 מצוות שביתה ממלאכה ביום שמיני של סוכות  
322 מצוות קורבן מוסף ביום שמיני של סוכות הנקרא שמיני עצרת בכוהנים בבית המקדש
323 לא לעשות מלאכה ביום שמיני עצרת  
324 מצוות נטילת לולב  
325 מצוות ישיבה בסוכה  
326 לא נעבוד האדמה בשנה השביעית  
327 לא נעשה עבודה גם באילנות  
328 לא נקצור ספיחים בשנה השביעית  
329 לא נאסוף פירות האילן בשביעית כדרך כל שנה  
330 מצוות ספירת שבע שבתות שנים  
331 מצוות תקיעת שופר ביום הכיפורים של יובל  
332 מצוות קידוש שנת יובל  
333 לא נעבוד הארץ בשנת היובל  
334 לא נקצור ספיחי תבואות של שנת היובל  
335 לא נאסוף פירות האילנות בשנת היובל כדרך שאוספים אותן בשאר השנים  
336 מצוות עשיית דין בין לקוח ומוכר  
337 לא להונות במקח וממכר  
338 לא להונות אחד מישראל בדברים ואחרים מותר להונות?
339 לא למכור שדה בארץ ישראל לצמיתות  
340 מצוות השבת הקרקע לבעליה ביובל  
341 מצוות פדיון ערי חומה עד השלמת שנה  
342 לא לשנות ממגרשי הלוויים  
343 לא להלוות בריבית לישראל  
344 לא לעבוד בעבד עברי עבודת ביזיון כמו עבודת כנעני ועבד לא-עברי מותר?
345 לא נמכור עבד עברי על אבן המקח  
346 לא לעבוד בעבד עברי עבודת פרך  
347 מצוות עבודה בעבד כנעני לעולם ההסבר במקור: "לפי שעם ישראל הם מבחר מהמין האנושי ונבראו להכיר בוראם וראויים להיות להם עבדים"
348 לא להניח לגוי לעבוד בעבד עברי הנמכר לו ומה לגבי ההיפך?
349 לא נשתחווה על אבן משכית אפילו לה'  
350 מצוות מעריך אדם שיתן דמים הקצובים בתורה  
351 לא נמיר הקדשים  
352 מצוות הממיר בהמת קורבן בבהמה אחרת שתהיינה שתיהן קודש  
353 מצוות מעריך בהמה שיתן כפי שיעריכנה הכוהן  
354 מצוות מעריך בתים שייתן בערך שיעריכנה הכוהן ותוספת חומש  
355 מצוות מעריך שדה שייתן כערך הקצוב בפרשה  
356 לא לשנות הקודשים מקורבן לקורבן  
357 מצוות דין מתרים מנכסיו שהוא לכוהנים נוהג בזמן בית המקדש
358 לא תימכר קרקע שהחרימו אותה בעלים אלא תינתן לכוהנים נוהג בזמן בית המקדש
359 לא יגאל שדה החרם נוהג בזמן בית המקדש
360 מצוות מעשר בהמה טהורה כל שנה נוהג בזמן בית המקדש
361 לא למכור מעשר בהמה אלא יאכל בירושלים  
362 מצוות שילוח טמאים חוץ למחנה שכינה  
363 לא ייכנס טמא בבית המקדש  
364 מצוות וידוי על חטא זה מנהג נוצרי!
365 מצוות סוטה שיביאנה הבעל אל הכוהן שיעשה לה כמשפט הכתוב נוהג בזמן בית המקדש
ומה עם גבר שבגד? לו מותר.
366 לא ליתן שמן בקורבן סוטה נוהג בזמן בית המקדש
367 לא לשים לבונה בקורבן סוטה נוהג בזמן בית המקדש
368 לא ישתה הנזיר יין או כל מיני שיכר  
369 לא יאכל הנזיר ענבים לחים  
370 לא יאכל הנזיר צימוקים  
371 לא יאכל הנזיר גרעיני הענבים  
372 לא יאכל הנזיר קליפת הענבים  
373 לא יגלח הנזיר שערו  
374 מצוות גידול שער בנזיר  
375 לא ייכנס הנזיר לאוהל המת  
376 לא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות  
377 מצוות גילוח הנזיר והבאת קורבנותיו נוהג בזמן בית המקדש
378 מצוות ברכת כוהנים בכל יום בזמן בית המקדש בזכרים
379 מצוות משא הארון בכתף  
380 מצוות פסח שני בי"ד באייר בזמן בית המקדש בזכרים
381 מצוות פסח שני שיאכל על מצות ומרורים בזמן בית המקדש בזכרים
382 לא להותיר כלום מבשר הפסח השני למחרתו בזמן בית המקדש בזכרים
383 לא לשבור עצם מעצמות פסח שני בזמן בית המקדש בזכרים
384 מצוות תקיעת חצוצרות במקדש ובמלחמה בזמן בית המקדש בכוהנים
385 מצוות חלה  
386 מצוות ציצית בזכרים
387 לא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים  
388 מצוות שמירת המקדש בזמן בית המקדש בכוהנים ולוויים
389 לא יתעסקו הכוהנים בעבודת הלוויים ולא הלוויים בעבודת הכוהנים בזמן בית המקדש בכוהנים ולוויים
390 שלא יעבוד זר במקדש בזמן בית המקדש
391 לא לבטל שמירת המקדש בזמן בית המקדש בכוהנים ולוויים
392 מצוות פדיון בכור אדם  
393 לא לפדות בכור בהמה טהורה  
394 מצוות עבודת הלוויים במקדש בזמן בית המקדש בלוויים
395 מצוות מעשר ראשון לתת ללוויים  
396 מצוות הלוויים לתת מעשר מן המעשר  
397 מצוות פרה אדומה בזמן בית המקדש
398 מצוות טומאה של מת  
399 מצוות מי נידה שמטמאין אדם טהור ומטהרין אדם טמא מטומאת המת בלבד בזמן בית המקדש
400 מצוות דיני נחלות  
401 מצוות תמידין בכל יום בזמן בית המקדש
402 מצוות קורבן מוסף של שבת בזמן בית המקדש
403 מצוות קורבן מוסף בכל חודש וחודש בזמן בית המקדש
404 מצוות קורבן מוסף ביום חג השבועות בזמן בית המקדש
405 מצוות שופר בראש השנה  
406 מצוות דין הפרת נדרים  
407 לא נחל דברינו בנדרים  
408 מצוות ישראל לתת ערים ללוויים לשבת בהן והן להיות מקלט לרוצח בשגגה  
409 לא להרוג מחוייב קודם שיעמוד בדין  
410 מצוות בין דין לשלוח מכה-נפש בשגגה מעירו ולהושיבו בערי מקלט  
411 לא יורה העד בדין שהעיד בו בדיני נפשות  
412 לא נקח כופר להציל ממוות הרוצח  
413 לא נקח כופר ממחוייב גלות לפטרו מן הגלות  
414 לא למנות דיין שאינו יודע בדיני תורה  
415 לא יירא הדיין בדין  
416 לא להתאוות לממון חברו  
417 מצוות אחדות ה'  
418 מצוות אהבת ה'  
419 ללמוד תורה וללמדה בזכרים
להנציח בורות בנשים
420 לקרות שמע פעמיים בכל יום בזכרים
421 להניח תפילין על היד בזכרים
422 להניח תפילין על הראש בזכרים
423 לקבוע מזוזה בפתחים  
424 לא לנסות נביא אמת יותר מדי  
425 להחרים שבעה עממין  
426 לא לחון ולרחם על עובד אלילים מתן היתר להתעלל בבני אדם בגלל אמונתם
427 לא להתחתן בעובד אלילים  
428 לא ליהנות מעבודה זרה ומשמשיה  
429 לא ליהנות מתקרובת עבודה זרה  
430 לברך ה' אחר אכילת מזון  
431 לאהוב את הגרים מרוב אהבה נאמר בתלמוד "קשים גרים לישראל כספחת": יבמות ד' מ"ז, ב'; קידושין ב', ע', ב'.
432 לירא מהקב"ה  
433 לעבוד ה' יתברך בתפילה בכל יום  
434 להידבק ביודעי התורה  
435 להישבע בשמו יתברך באמת  
436 לאבד עבודה זרה ומשמשיה מתן היתר להתעלל בבני אדם בגלל אמונתם
437 לא לאבד דברים שנקרא שמו יתברך עליהם  
438 שיביא כל נדריו ברגל ראשון נוהג בזמן בית המקדש
439 שלא להקריב קורבן חוץ לעזרה  
440 להקריב כל הקורבנות בבית הבחירה  
441 לפדות קדשים שנפל בהם מום נוהג בזמן בית המקדש
442 לא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים  
443 לא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים  
444 לא לאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים  
445 לא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים  
446 לא לאכול קדשי הקדשים חוץ לעזרה נוהג בזמן בית המקדש
447 לא לאכול בשר העולה נוהג בזמן בית המקדש
448 לא לאכול קדשים קלים קודם זריקת דמים נוהג בזמן בית המקדש
449 לא יאכל כוהן ביכורים קודם הנחתם בעזרה נוהג בזמן בית המקדש
450 לא לעזוב הלווי מליתן לו מתנותיו  
451 לשחוט בהמה וחיה ועוף כראוי שחיטה על פי ההלכה היא אכזריות כלפי בע"ח
452 לא לאכול אבר מן החי  
453 להביא קדשים בבית הבחירה  
454 לא להוסיף על המצוות ופירושן לכלוא את הרוח האנושית ולמנוע כל סיכוי לקידמה
455 לא לגרוע מכל המצוות ופירושן לכלוא את הרוח האנושית ולמנוע כל סיכוי לקידמה
456 לא להישמע למתנבא בשם עבודה זרה  
457 לא לאהוב את המסית  
458 לא לעזוב שנאתו על המסית  
459 לא להציל המסית כשיראהו בסכנת מוות הזמנה ללינץ'
460 לא ללמד זכות למסית כישראהו בסכנת מוות למנוע מאדם זכות להגנה בדין
461 לא למנוע מללמד עליו חובה  
462 לא להסית לעבודה זרה  
463 לדרוש ולחקור העדים  
464 לשרוף עיר הנידחת ולהרוג אנשיה  
465 לא לבנות עיר הנידחת  
466 לא ליהנות מכל ממונה  
467 לא להתגודד  
468 לא לקרוח שער ראשו על מת  
469 לא לאכול קדשים שנפסלו  
470 לבדוק בסימני העוף  
471 לא לאכול שרץ העוף  
472 לא לאכול נבלה  
473 להפריש מעשר שני  
474 להפריש מעשר עני  
475 שישמיט כל הלוואותיו בשביעית  
476 לנגוש את הנוכרי עובד עבודה זרה מתן היתר להתעלל בבני אדם בגלל אמונתם
477 לא לתבוע חוב שעברה עליו שביעית  
478 לא יאמץ את לבבו על העני  
479 לתת צדקה כמסת ידו  
480 לא ימנע מלהלוות קודם שמיטה  
481 לא לשלוח עבד עברי ריקם ונוכרי כן?
482 להעניק לו בצאתו לחופשי רק לעבד עברי
483 לא לעבוד בקדשים  
484 לא לגזוז הצמר בקדשים  
485 לא לאכול חמץ בערב פסח אחר חצות  
486 לא להותיר מקורבן חגיגה עד יום שלישי נוהג בזמן בית המקדש
487 לא להקריב קורבן פסח בבמת יחיד נוהג בזמן בית המקדש
488 לשמוח ברגלים  
489 להיראות בבית הבחירה ברגלים לא לנקבות
490 לא להיראות שם בלא קורבן נוהג בזמן בית המקדש
491 למנות שופטים ושוטרים  
492 לא ליטע אשרה  
493 לא להקים מצבה  
494 לא להקריב בעל מום עובר נוהג בזמן בית המקדש
495 לשמוע בקול בית דין בכל זמן גם בבית משפט חילוני?
496 לא לסור מדבריהם  
497 למנות מלך מישראל גם בימינו?
498 לא להקים עלינו מלך נוכרי  
499 לא ירבה המלך סוסים  
500 לא לשכון בארץ מצרים  
501 לא ירבה המלך נשים  
502 לא ירבה המלך כסף וזהב  
503 שיכתוב המלך ספר תורה שני לעצמו  
504 לא ינחל שבט לוי בארץ ישראל  
505 לא יקח שבט לוי חלק בביזה בזמן בית המקדש בלוויים
506 לתת זרוע ולחיים וקיבה לכוהן  
507 להפריד תרומה גדולה לכוהן  
508 לתת לכוהן ראשית הגז  
509 שתהינה המשמרות שוות ברגלים בזכרי כהונה בבית המקדש
510 לא לקסום (לעסוק בקסמים) שיגידו מה שיתרחש קודם אמונות תפלות
511 לא לכשף אמונות תפלות
512 לא לחבור חבר אמונות תפלות
513 לא לשאול בבכל אוב אמונות תפלות
514 לא לשאול בידעוני אמונות תפלות
515 לא לדרוש את המתים אמונות תפלות
516 לשמוע את נביא האמת  
517 לא להתנבא בשקר  
518 לא להתנבר בשם עבודה זרה  
519 לא לגור (לחשוש) מהריגת נביא השקר היתר והזמנה לרצח
520 להפריש ערי מקלט  
521 לא לחוס על הרוצח והחובל  
522 לא להסיג גבול  
523 לא יקום דבר העדות בעד אחד (שלא יסכימו שניים להעיד בשקר)  
524 לעשות לעד זומם כאשר זמם  
525 לא לערוץ ולפחד במלחמה אז למה החרדים פוחדים מהגיוס?
526 למשוח כוהן למלחמה  
527 לשלוח שלום לערים שצרים עליהן  
528 לא להחיות נשמה משבעה עממין קריאה לרצח עם
529 לא להשחית אילני מאכל  
530 לערוף ראש העגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא יודעים מי הכהו  
531 לא לעבוד ולזרוע באותו קרקע  
532 לדון דין יפת תואר ככתוב בתורה  
533 לא למכור יפת תואר  
534 לא להעבידה אחר שבעלה  
535 לתלות המחוייב לתלות  
536 לא להלין התלוי  
537 לקברו בו ביום וכן כל המתים  
538 להשיב אבדה לישראל ולא לישראל?
539 לא להעלים עיניו ממנה  
540 לא להניח בהמת חברו נופלת תחת משאה אלא נעזור לה  
541 לטעון המשא שנפל עם חברו  
542 לא תלבש אישה עדי איש  
543 לא ילבש איש מלבושי אישה  
544 לא לקחת אם על הבנים  
545 לשלח האם אם לקחה על הבנים  
546 לעשות מעקה לגגו  
547 לא להניח מכשול  
548 לא לזרוע כלאיים בכרם  
549 לא לאכול כלאי הכרם  
550 לא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות  
551 לא ללבוש שעטנז  
552 לישא אישה בכתובה וקידושין  
553 שתשב אשת המוציא שם רע תחתיו ולו תהיה לאישה האישה היא שנענשת!
554 לא יגרשנה כל ימיו ולו תהיה לאישה האישה היא שנענשת!
555 לסקול במחוייב בבית דין  
556 לא לענוש האנוס בחטא  
557 שישא האונס אנוסתו  
558 לא יגרשנה כל ימיו האישה היא שנענשת!
559 לא ישא סריס בת ישראל ובת לעם אחר?
560 לא ישא ממזר בת ישראל במה אשם ממזר אם הוריו חטאו?
561 לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'  
562 לא לדרוש שלומם במלחמה  
563 לא להרחיק אדומי דור שלישי מלבוא בקהל  
564 לא להרחיק מצרי דור שלישי  
565 לא ייכנס טמא להר הבית  
566 להתקין מקום להפנות בו  
567 להתקין יתד לחפור בו כנזכר לעיל  
568 לא להסגיר עבד שברח אל אדוניו מחו"ל לא"י ומה לגבי הכיוון ההפוך?
569 לא להונות עבד הניצל אלינו ומה לגבי הכיוון ההפוך?
570 לא לבעול אישה בלא כתובה וקידושין  
571 לא להקריב אתנן זונה ומחיר כלב בזמן בית המקדש
572 לא יתן הלווה ריבית לישראל צביעות - ההיפך הוא מצווה!
573 להלוות לנכרי בריבית  
574 לא לאחר נדריו יותר משלושה רגלים בזמן בית המקדש
575 לקיים מוצא שפתיו כמו שנדר  
576 להניח לשכיר לאכול מהמחובר שעושה בו  
577 לא יקח הפועל בידו יותר על אכילתו  
578 לא יאכל הפועל בשעת מלאכה  
579 לגרש בגט  
580 לא יחזיר גרושתו משנשאת  
581 לא יצא החתן מביתו כל השנה אפילו לצורכי ציבור  
582 שישמח החתן עם אשתו שנה אחת  
583 לא ימשכן בחובו כלים שעושים בהם אוכל נפש  
584 לא לתלוש סימני צרעת  
585 לא למשכן בעל חוב בזרוע  
586 לא למנוע המשכון מבעליו העני  
587 להחזיר המשכון לבעלים בעת שצריך לו  
588 לתת שכר שכיר ביומו  
589 לא יעיד קרוב זה אל זה  
590 לא להטות משפט גר ויתום  
591 לא למשכן בגד אלמנה  
592 להניח לעניים השכחה  
593 לא ישוב לקחת השכחה  
594 להלקות לרשע  
595 לא להוסיף להכותו  
596 לא לחסום בהמה בשעת מלאכתה  
597 לא תנשא היבמה לאחר עד שתחלץ הזמנה לסחיטה
598 מצוות ייבום  
599 מצוות חליצה  
600 להציל הנרדף בנפשו של הרודף  
601 לא לחוס על הרודף  
602 לא להשהות משקלות ומידות חסרות  
603 לזכור מה עשה לנו עמלק ומה אנו מצווים לעשות לשבעה עממין?
604 למחות זרעו (של עמלק) מן העולם אישור לרצח עם
605 לא לשכוח מה שעשה לנו  
606 לקרות על הבכורים ככתוב בזכרים בזמן בית המקדש
607 להתוודות וידוי מעשר בזמן בית המקדש
608 לא לאכול מעשר שני באנינות בזמן בית המקדש
609 לא לאכלו בטומאה בזמן בית המקדש
610 לא להוציא דמיו אלא באכילה ושתיה בזמן בית המקדש
611 ללכת ולהידמות בדרכי ה' יתברך  
612 להקהיל כל ישראל בחג הסוכות  
613 לכתוב כל אחד ספר תורה לעצמו  


ג. תרי"ג מצוות - סיכום

מתוך התרי"ג = 613 מצוות:

493 (כ-80.4%) - הם ציוויים שאינם קשורים למוסר אנושי כללי, ומרביתם מעשי פולחן דתי שאיננו קשור ליחסים שבין אדם לחברו.

מתוך ה-493:

  • 395 (כ-64.4%) - הן מצוות פולחניות אישיות או הקשורות לבית המקדש בלבד;

  • 53 (כ-8.6%) - הן מצוות טכניות שעניינן נוהל בית דין, ואינן עניין לפרט;

  • 45 (כ-7.3%) - הן מצוות שעניינן דעות קדומות בהתנהגות בתחום המיני, מצוות גזעניות ומתבדלות, מצוות שיש בהן מוסר לגבי יהודים בלבד, והן מפלות בין יהודי לשאינו יהודי ובין אישה לגבר;

18 (כ-2.9%) - הן מצוות לא אנושיות, גזעניות ו/או מרושעות, שעל פי אורח החיים שלנו כיום הן לא הוגנות, לא מוסריות ו/או לא חוקיות בעליל;

102 בלבד (כ-16.6%) - הם ציוויים מוסריים, שניתן להגדירם "ערכים אנושיים".

אנחנו יודעים שאלוהים הוא המצאה של האדם, ושעשרת הדברות לא ניתנו לעם ישראל על ידו, אלא נכתבו ע"י אנשים חיים, וגם אם הם נראים לנו ייחודיים - "שלנו בלבד", תוצרת כחול-לבן - חלקם נקבעו מוקדם יותר, בעמים אחרים, בידי בני אדם אחרים, בוודאי לא בידי אלוהים, אף כי אין להתעלם מהעובדה שבתוך עולם של בערות יש בין הדברות גם כאלה שהיוו חידוש עצום וחשוב באותם ימים. הבה ונקרא שוב את עשרת הדברות: גם בתוך העשרה הללו - 4 מחייבים את עבודת האלוהים, כבודו ושמירת השבת, ורק 6 הם בתחום האנושי. ששה ציוויים אלה הם גם חוקים בסיסיים של כל חברה בעולם, החל מהפרימיטיבית ביותר: כבד את אביך ואת אמך; לא תרצח; לא תנאף; לא תגנוב; לא תענה ברעך עד שקר; לא תחמוד בית רעך; לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. (שימו לב היכן ממקמים עשרת הדברות את האישה: לא בין האנשים, לא כאדם בן חורין אלא בין חיות הבית, כליו ומשרתיו של האיש, הגבר, הזכר... )

אנשים דתיים מתגאים מאוד בזה שהם אומרים שהם מקיימים את כל תרי"ג המצוות. הם אפילו חושבים שזה עושה אותם ליהודים יותר טובים. המטיפים גם מנסים לשכנע את קורבנותיהם בחשיבותן כי רבה. והנה, מהרשימה והפילוח הנ"ל קל להיווכח, שכחמישית מתוך ה-613 גם יהודי חרדי איננו מקיים - כי הן לא נועדו לו (נוהלי בית דין ופולחנים הקשורים בבית המקדש), אבל זה איננו מונע אותו מלדרוש שאתה תקיים אותן, כמו שהמטיף מנסה לזבר (מלשון "זובור") לך את המוח. כמעט שני שלישים מהמצוות האחרות הן מעשי פולחן טהור, התנהגות על בסיס דעות קדומות חסרות בסיס עובדתי, אפלייה מובהקת בין בני אדם, חוקי גזענות וציוויים בלתי הומניים ואפילו אנטי-אנושיים, עד בלתי חוקיים בעליל של הרג והשמדה של אנשים ועמים.

אז לפני שאתה נתפס לקלישאות שמטיפים חרדיים מנסים למכור לך, לדעות קדומות, למיתוסים או סתם לחלקת לשון של המטיף - הפעל נא את השכל שלך וגם את הלב. כן, גם את הלב, משום שכאשר מצווים עליך לטבוח חפים מפשע ("מכשפה", "עמלקי", "שבעת עממי כנען" וכו'), או להפלות בני אדם לרעה (אישה, "גוי", בעל מום) אל תהסס לשפוט את הציוויים האלה, לבקר אותם, ובייחוד - למחות! מה שראוי בעיניך לקיים - קיים כאדם מוסרי וחושב, לא כרובוט שמצווים עליו, ואת הנותר השאר למאמין הדתי בארון הספרים הקדוש לו.