הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

לימוד התורה לפי הרמב"ם

מאת: לומד וחושב

"כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וכבה מאור הדת!..." (הלכות תלמוד תורה, פרק ג')

ועוד אמר: "אלה הפונים אל בית המלך והמתכוונים להכנס אליו... דע בני חביבי, שכל עוד אתה עוסק במדע המתמטיקה ובמלאכת ההיגיון [פילוסופיה, לוגיקה] אתה בכלל הסובבים סביב הבית ומחפשים את השער שלו... כאשר תשלים את הפיסיקה ותבין את המטפיסיקה, נכנסת אל המלך - אל החצר הפנימית - ותהיה עמו בבית אחד..." (מורה נבוכים, החלק השלישי פרק נ"א. תרגם מערבית מיכאל שורץ, הוצ' אונ' ת"א)

ורבותינו - הבורים, במחילת כבודם - חוששים שמא תלמידיהם יחכימו, יתחילו לחשוב ו...לפקפק! מי צריך חכם רחב דעת כהרמב"ם? - חכם מאיתנו!!! די לנו בכאלה היודעים להחזיר בתשובה! אנו רוצים בטוראים פשוטים, טמבלים ("כידונים" - כפי שמכנים אותם הצרפתים) היודעים לדקלם - מעשה תוכים - כמה עשרות פסוקי תורה! ולא באלופים, שיתחילו, חו"ח, לחשוב!!!

האם ידעתם שר' נחמן אסר על תלמידיו לעיין ב"מורה נבוכים" של הרמב"ם? והוא לא היה "המורה" היחיד שעשה זאת.

כך עשו כל הקטנים בדעת והגדולים בקשקושים, שכל גדולתם בזיבול שכלם של תלמידיהם השוטים...

 


פברואר 2018